понеделник, 24 май 2010 г.

ХИТОВ (с.Кабиле,Ямболско )


Родът се преселва от с. Пет могили, Сливенско.
Рк Хитю [*с.Кабиле], овчар и козар = сливенка.
1. Иван Хитюв [*Сливен+1859/66], овчар и козар = Съба Христоскова Златкова [*Сливен+1855]. Брак от 1829.

1.1 Панайот Хитов [*Сливен,1830+22.ІІ.1918,Русе], хайдутин от 1858, войвода 1860-76. Във Влашко се среща с Раковски и Каравелов; член на БРЦК-Букурещ 1875; околийски началник на гр. Кула 1881; автор на спомени 1872 = І. Бойка ЛЮЦКАНОВА п.Димитрова /Попова/ [*Сливен,1840+1866]. Брак от 1857; ІІ. Екатерина Бранкович [*Белград,1854+1933, Русе]. Брак от 1874.
1.1.1 Люцкан/чо/ П. Хитов [*1858+1862], от І брак.
Иван [*1865+1963]
1.1.2 Симеон П. Хитов [*Белград,1876+1959,Русе], доктор, завършва медицина в Лион - Франция 1901; военен лекар в Търново, Разград и Русе = Надежда Тодорова [*Габрово,1899], Русе, ул. "Г. Димитров" № 47.
1.1.2.1 Панайот С. Хитов [*Русе,22.ІІІ.1922], доктор от 1952. Неженен, живее в Русе.
1.1.2.2 Лиляна С. Хитова [*Русе,1930], учителка в Банкя, завършва английска филология в София = Йозеф Бруно [*Италия], строителен инженер. Нямат деца. Живее на о. Мартиника.

1.1.3 Ирина П. Хитова [*1878+1958], учителка, пише спомени 1956 = д-р Тодор Шишков [*Сливен,1878+1958], директор на Сливенската мъжска гимназия. Нямат деца.

1.1.4 Александър П. Хитов [*Русе,1881+1938,София], адвокат, председател на Софийския окръжен съд , банков юристконсулт.
1.1.4.1 Панайот Ал. Хитов, техник, живее в София.
а) Александра П. Хитова

1.2 Христо Ив. Хитов [*1832+1903], овчар, кожухар = Иванка Миндова Илиева

1.2.1 Иван Хр. Хитов [*1865+1963], скотовъдец, земеделец
1.2.1.1 Христо Ив. Хитов [*Сливен,1909], член на БКП от 1939, служител в МВР до 1960 = Койна Пеева Иванова [*с. Асеновец, Н.Загорско]
1.2.1.1.1 Иван Хр. Хитов [*1949], студент немска филология.
1.2.1.1.2 Пейчо Хр. Хитов [*1951], студент право.
1.2.1.2 Иванка Ив. Хитова [*Сливен,1911] = Димитър Славов Балев [*Сливен]. Имат 2 сина-
1.2.1.3 Мария /Марийка/ Ив. Хитова [*Сливен,20.VІ.1916], близнак, санитарка в Котелския детски санаториум = Иван Тодоров Гочков [*Котел]. Имат 2 сина
1.2.1.4 Керачка Ив. Хитова [*Сливен,20.VІ.1916], близнак = Сава Георгиев Христов [*Русе]. Имат 2 дъщери.

1.2.2 Руси Хр. Хитов [*1868+1892]

1.2.3 Миндо Хр. Хитов [*1872+1947], скотовъдец, земеделец
1.2.3.1 Иванка М. Хитова [*1910], неомъжена и живее в София.
1.2.3.2 Панайот М. Хитов [*1926], телефонен техник
1.2.3.2.1 Панайот П. Хитов

1.2.4 Панайот Хр. Хитов [*1881+1913], търговец и бакал.

1.3 Мария Ив. Хитова = Петър Данев Мидилев. Брак преди 1855. Имат 3 деца. Осъжда 2 пъти със сестра си Войводата, зарад майчино наследство - от 200 златни лири.
1.4 Калуда /Калута, Кута/ Ив. Хитова = ?. Брак преди 1855. Осъжда със сестра си Войводата, заради майчино наследство.

2. Георги
2.1 Киро Г. Хитов [*1857+1931]
2.1.1 Стела К. Хитова = ?. Имат син.
2.1.2 Добри К. Хитов, неженен
2.2.3 Крум К. Хитов
2.2.3.1 Валентин К. Хитов
2.2.4 Марийка К. Хитова, неомъжена

2.2 Янка Г. Хитова [*1860+1944] = Рандю Димитров Червенпеев. Имат 7 деца.

Сродници - Валентин Хитов, в Тулча = племеницата на Рафаил (А)танасов; Василий Хитов, в Русия, писател.

# Ферменджиев, Никола. Родът на Панайот Хитов.- Родови хроники. С., 1977, с. 38-63; Вж Хитов, Панайот. Моето пътуване по Стара планина. Букурещ, 1873 /1934, 1940, 1962/; Как станах хайдутин. С., 1973; Спомени за хайдутството. С., 1975.
# Родови срещи до 1987 - три.

Няма коментари:

Публикуване на коментар