четвъртък, 6 май 2010 г.

АДЖЕНОВ / ХАДЖИЕНОВ (Казанлък)


Братя - 1. поп Алекси [+1848], свещеник, спомощник в Казанлък 1845; 2. Стефан Хаджиенов, търговец в Букурещ 1854; 3. Никола Хаджиенов [*Казанлък+1848].
Деца на п. Алекси:
1.1 Иван Адженов [*Казанлък, ок. 1835+1903, Плоещ], книжовник и деец на БРЦК 1873-74, издава І български всекидневник "Секидневний новинар" 1877, сътрудничи на възрожденския печат 1869-76. Автор на три книги за Георги Раковски 1894 и 1896; преводач от руски 1879.
1.2 Стоян
1.3 Георги
Деца на Никола Хаджиенов
3.1 Иван [*1843+1923], търговец в Букурещ, финасира в. "Български глас", крупен предприемач, кмет на София 1881-83, депутат в 7 ОНС.


Родственици - Дафинка п. Алексова Хаджиенова /съпруга или дъщеря на п. Алекси/; Руса п. Алексова Тодорова /вер. дъщеря омъжена за Тодоров/; Стефан Иванов Хаджиенов /вер. син на 3.1 или един от братята 2/; Петър Топузов.

# ЦДА Семеен фонд Хаджиенов № 1848, за 1840-1983, 19 ае.

Няма коментари:

Публикуване на коментар