сряда, 19 май 2010 г.

ДАЛАКЧИЕВ / СТОЯНОВ (с. Медвен, Котелско)


Рк Димитър, прозв. Далакчията [*Сливен,ок.1780], народен лечител = ?, преселници в с. Медвен.

1. Христо Д. Далакчията [*1797]
1.1 Ненчо Хр. Далакчиев [*1818]
1.1.1 п.Стефан Н. Далакчиев [*1839+1882], свещеник
1.1.1.1 Христо Ст. Далакчиев [*1859+1912]
1.1.1.1.1. Стефан Хр. Далакчиев [*1887+1965]
1.1.1.1.2. Милка Хр. Далакчиева [*1892+1950]
1.1.1.1.3. Невена Хр. Далакчиева [*1894+1968]
1.1.1.2 Ненчо Ст. Далакчиев [*1865+1915] = Луиза [*Загреб]
1.1.1.3 Георги Ст. Далакчиев [*1867+1929] = Ганка Стефанова Чапанова [*Медвен,ок.1870]
1.1.1.3.1. Мария Г. Далакчиева [*1906+1979] = Иван Узунов.
1.1.1.3.2. Живка Г. Далакчиева
1.1.1.3.3. Никола Г. Далакчиев [*1910+1944]
1.1.1.3.4. Николина Г. Далакчиева [*1910]
1.1.1.3.5. Христо Г. Далакчиев [*1914]
1.1.1.4 Йова /Йонда/Ст. Далакчиева [*Медвен,1870+1943] = Господин Георгиев Желязков [*Медвен,1864]. Имат 4 деца - Марийка [*1890+1962], Георги [*1892+1972], [*1898+1900], Христо [*1906+1971].
1.1.1.5 Цана Ст. Далакчиева [*1872+1891], неомъжена
1.1.1.6 Руска Ст. Далакчиева [*1872], неомъжена
1.1.1.7 Стефан Ст. Далакчиев [*1876+1900]
1.1.2 Христо Н. Далакчиев [*1846+1889]
1.1.3 Вичо Н. Далакчиев [*1852+1911] = Ненка Николова Йовкова [*1856]
1.1.3.1 Ненчо В. Далакчиев [*1882+1916]
1.1.3.1.1 Невенка Н. Далакчиева [*1907+1915]
1.1.3.1.2 Васил Н. Далакчиев [*1912+?]
1.1.3.1.3 Невенка Н. Далакчиева [1915+1915]
1.1.3.2 Йова /Йонда В. Далакчиева [*1885+1973] = Атанас Минов Вълков [*1879]. Имат 4 деца - Васил *1907, Невенка *1910, Михаил [*1914+1916] и Пенка [*1921+1994]
1.1.3.3 Никола В. Далакчиев [*1888+1920] = Мария Василева Минова.
1.1.3.4 Донка В. Далакчиева [*1889+1977] = ? Имат 2 сина - Андон *1931 и Димитър *1932.
1.1.3.5 Петър В. Далакчиев [*1892+1920]

2. Ненчо /Ненко/ Д. Далакчията [*1806], кехая.
2.1 Милко Н. Далакчиев [*1828+1873]
2.2 Христо Н. Далакчиев [+1878,Медвен], заклан със сина си.
2.3 Калинка Н. Далакчиева [*1842+1907]
2.4 Мария Н. Далакчиева [*1844+1913]

3. Джедю /Джендо/ Д. Далакчията [*с.Медвен] = Тодора /Тодорина/ [*с.Медвен], песнопойка.
3.1 Стоян Дж. Далакчиев [*Градец,1825+2.І.1881/5,Медвен], овчар = І. Йова [*с.Градец,Котелско+1875]; ІІ. Рада Хаджииванова [*Котел,1846+1931].
3.1.1 Джендо Стоянов Далакчиев, преименува се Захари Стоянов[*с.Медвен,1850+1889,Париж], овчар 4 г., абаджия 2 г. в Русе, публицист, летописец на Априлското въстание, депутат, председател на НС. На негово име - в София 104 ОУчилище = Анастасия Тихова Обретенова [*Русе,1860+1926,Русе], учителка.
3.1.1.1 Марийка З. Стоянова [*Пловдив, 1882+1882,Пловдив]
3.1.1.2 Аглика З. Стоянова [*Пловдив,1884+1886,Пловдив].
3.1.1.3 Аглика З. Стоянова [*Русе,1886+1888,Русе], умира от менингит.
3.1.1.4 Захаринка З. Стоянова [*1890+1988], следва художество в Мюнхен 1913, дарява бащината къща в Русе за музей и 115 тома от библиотеката му = Вилхем Громбах [*гр. Аугсбург, Германия+1943,Мюнхен], преподавател по рисуване, инженер, антифашист; изгорен от фашистите в концлагера "Дакхау". Имат дъщеря Хилдегард /Хилда/ *15.VІ.1915.

3.1.2 Тодор(к)а /Тодорина, Тотка, Тота/ Ст. Далакчиева [*1854+1892/4] = Петко Въжаров [*1851+1918], с прозв. Кривовратия. Имат 4 деца - Тодор [*1875+1937], Мария [*1881+1966], Стефан и Йонда.

3.1.3 Марчо Ст. Далакчиев [*1856+1917/8], кмет на с.Медвен след 1878 = Неделя Стойнова Вълчанова.
3.1.3.1 Йова /Йонда/ М. Далакчиева [*1883] = І. Тодор Ив. Тодоров. Имат 2 сина - Иван [+1960] и Тодор [*1916+1917]; ІІ. поп Марин Георгев. Имат дъщеря Кръстина *1926.
3.1.3.2 Иван М. Далакчиев
3.1.3.3 Тодор М. Далакчиев
3.1.3.4 Кръстина М. Далакчиева
3.1.3.5 Захари М. Далакчиев
3.1.3.6 Тодорка М. Далакчиева


3.1.4.5 Захари В. Далакчиев [*1902+1964] = Марина Димитрова [*1906].
3.1.4.5.1 Георги З. Далакчиев [*1942] = Цветана Думанова.
3.1.4.5.1.1 Марина Г. Далакчиева [*1963]
3.1.4.5.1.2 Захари Г. Далакчиев [*1970]
3.1.4.6 Георги В. Далакчиев [*1904] = Султана Димитрова.
3.1.4.6.1 Мария Г. Далакчиева [*1934] = Георги Киряков. Имат дъщеря Таня *1954.
3.1.4.7 Вичо В. Далакчиев [*1907+1980]. Неженен.
3.1.4.8 Евтимийка В. Далакчиева [*1912+1943] = Матей Тодоров [*1907+1970]. Имат дъщеря Ева *1938.

3.1.5 Жечка Ст. Далакчиева [*1866+1916], преименува се Минда = Тотю /Тодор/ Христов Казаков [*1863]. Имат 8 деца - Тончо /Тоню/ *1892, Стоян [*1893+1900], Марийка *1896,Ченко [*1904+1972], Вичо [*1908+1989], Христо, Васил, Захари.
3.1.6 Вичо Ст. Далакчиев [*1874+1944], счетоводител в НС, преводач, издател, колекционер на възрожденски вестници = Младенка [*1878+1960].
3.1.6.1 Стоянка В. Далакчиева [*1906+1987] = Константин Димитров [*1902+1944]. Имат 2 дъщери - Фаня *1937 и Надя *1941.
3.1.6.2 Здравко В. Далакчиев [*1908+1978] = Стефанка [*1911+1983].
3.1.6.2.1 Вихър Здр. Далакчиев [*1939] = Антоанета Маринова Стоянова
а) Снежанка [*1964] = Георги Василев [*1964]
3.1.6.2.2 Храбър Здр. Далакчиев [*1942] = Милка Стойнова [*1945]
3.1.6.2.2.1 Десислава Хр. Далакчиева [*1972]
3.1.6.2.2.2 Момчил Хр. Далакчиев [*1976]
3.1.6.3 Захари В. Далакчиев [*1910+1986] = І. Павлина Георгиева [*1907]; ІІ. Стела [*1925].
3.1.6.3.1 Младенка З. Далакчиева [*1936] = ?. Имат дъщеря Тамара *1959.
3.1.6.3.2 Еленка З. Далакчиева [*1945] = Фалхун Бернард. Имат син Никола *1972.
3.1.6.3.3 Захари З. Далакчиев [*1963], финасист в София = Галя Емилиева.
а) Стела З. Далакчиева [*1983]
б) Емилия З. Далакчиева [*1987]
3.1.6.3.4 Отацелия З. Далакчиева [*1963] = Васил Лазов Малев [*1954]. Имат дъщеря Милда *1983.
3.1.6.4 Живка В. Далакчиева [*1912] = Янаки Василев Мицев. Имат 2 деца - Марияна *1946 и Пламен *1950.

3.1.7 Йова /Йонда/ Ст. Далакчиева [*Котел,1877+1971], от ІІ брак = Стойно / или Васил /Вълю/ Хр. п.Василев 1868+1925/. Имат 3 дъщери - Тишка, Стефанка [*1893+1972] и Райна [*1900+1985].

3.1.8 Иван Ст. Джедев, от ІІ брак [*1881+1902,Бургас], умира на унгарския кораб "Васкапу", взривен от своя полубрат Васил.

3.2 Господин Дж. Далакчиев [*1835], с прозв. Хайдут Господин, Топал, кмет на с. Медвен след 1878 = Стана Драганова [*1840].
3.2.1 Мария Г. Далакчиева [1859]. Неомъжена.
3.2.2 Пена Г. Далакчиева [*1863] = Васил Димитров Русчев [*Сливен,1858]. Имат 6 деца - Станка *1885, Васил [*1893+1913], Димитър *1894, Иван [*1896+1917], Тодорка [*1899+1953] и Марийка [*1904+1984].
3.2.3 Джендо Г. Далакчиев [*1865]. Почива млад.
3.2.4 Милко Г. Далакчиев [*1867+1906] = ?
3.2.4.1 Господин М. Далакчиев [*1893+1916], убит в Европейската война.
3.2.5 Стефан Г. Далакчиев [*1870] = Руса Тодорова Джурлекова. Нямат наследници.
3.2.6 Тона Г. Далакчиев [*1876] = Георги Ганев Мурзов. Имат 7 деца - Гани [*1899+1968], Господин [*1901+1989], Гадя ж. [*1903+1987], Васил [*1905+1920], Стефан [*1908+1970], Вичо [*1908+1973] и Жечо.
3.2.7 Александър Г. Далакчиев [*1881] = Хриса, учителка.
а) Станка Ал. Далакчиева, учителка.
б) Любка Ал. Далакчиева, учителка.

....
2.2.4.3 Паскал В. Далакчиев [*1897+1971]. Неженен.
2.2.4.4 Марийка В. Далакчиева [*1900+1936] = Никола Атанасов [*1898+1944]. Имат 2 сина - Атанас *1927 и Васил *1932.

2.2.7 Йова /Йонда/ Ст. Далакчиева [*Котел,1877+1971], от ІІ брак = Стойно. Имат 3 дъщери - Тишка, Стефанка [*1893] и Райна [*1900].

2.2.8 Иван Ст. Джедев, от ІІ брак [*1881+1902,Бургас], умира на унгарския кораб "Васкапу", взривен от своя полубрат Васил.

2.3 Вичо Ив. Джедев

2.4 Ненчо Ив. Джедев [*1840+1929], прозв. Топал, Стария учител = Йорданка Генева Гимюшева [*Котел]
2.4.1 Тодора Н. Джедева
2.4.2 Тома Н. Джедев
2.4.3 Мария Н. Джедева
2.4.4 Стефан Н. Джедев

2.5 Вълкана Ив. Джедева [*ок. 1850+1931] = Христо Жеков Парчев [*1843+1906]. Имат 6 деца - Стефан *1872, Слав(к)а *1875, Жеко [*1878+1908], Неша [*1881+1962], Георги [*1886+1939], Васил ?

3.3 Вичо Дж. Далакчиев [*1839+1899]
3.4 Ненчо Дж Далакчиев [*1840+1929]
3.5 Вълкана Дж. Далакчиева [*1855+1931]

4. Стефан Д. Далакчията [*1815]
4.1 Вичо Ст. Далакчиев
4.1.1 Жейна В. Далакчиева [*1827]
4.1.2 Станчо В. Далакчиев [*1843+1874]

4.1.4 Христо /Фишо/ В. Далакчиев [*Медвен,1851+1936, Стралджа] = Съба Кудева [*Медвен, 1854+1924,Медвен].
4.1.4.1 Стефан Хр. Далакчиев [*1884+1932] = Мария Съботинова Димова Кавалджиева [*Медвен, 1885+1964,Котел]
4.1.4.1.1 Христо Ст. Далакчиев [*Медвен, 1912+1980, Бургас], учител и директор в с. Ново село, Котелско = Минка Христова Цонкова Бибева [*Котел,1906 +1975,Сливен], учителка в с. Ново село, Котелско.
4.1.4.1.1 Мария Хр. Далакчиева [*с. Ново село, Котленско,9.ІІ.1935], поетеса с псевд. Леринска; учи в Котел, завършва радиоинженерство в София. Автор на - стихосбирки - "Неутихнало море" 2001, "Премини Рубикон" 2003; - "Басни и епиграми" 2008 и драмата в стихове "Самуил" 2009. Член на Съюза на свободните писатели = І. Джън Хун Гю [*гр.Зиндоли, С.Корея,11.V.1932], електроинженер, завършва МЕИ 1960. Брак от ? до ?; ІІ. Стоян Николов Петков Тихчев [*Варна, 1934+1995, с.Вонеща вода, Търновско], електроинженер. Брак от ..?.. Имат дъщеря Дора * ?.
4.1.4.1.2 Стефан Хр. Далакчиев [*Котел,1939], лесоинженер = Жанета Христова Бъчварова [*Бургас,1945], строителен техник.
4.1.4.1.2.1 Христо Ст. Далакчиев [+ на 8 г.]
4.1.4.1.2.2 Милена Ст. Далакчиев [*1968]
4.1.4.1.2.3 Калин Ст. Далакчиев [*София,1977] = Радостина
4.1.4.1.2.3.1 Анна К. Далакчиева [*Сливен, 2004]
4.1.4.1.2.3.2 Стефан К. Далакчиев [*Сливен,2009]

4.2 Станка Ст. ДалакчиеваСродници - поп Ненчо Далакчиев, братовчед на Захари;
Михаил Далакчиев учител в с. Медвен = Мичето. Имат 2 дъщери - Стефка, учителка в Ст.Загора и журналист 2010 и Мирка.

# Тошев, Тодор. Биографът на Хр. Ботев и неговия род.- В: Сб. "Хр. Ботев и четата му". С., 1994, № 4, с. 19-24; Далакчиева-Леринска, Мария. Далакчиевият род.- Трета възраст, 2010, бр. 25, с. 17; Далакчиева, Мария. Тетрадка /ръкопис/, ІІІ част - Бургас, 3.ІІІ.2011 и е-поща 6.VІІ.2011. Родова среща - с. Медвен 1989.

10 коментара:

 1. Казвам се Марияна Янкова Мицева /67г./ и съм внучка на най-малкия брат на Захари Стоянов - Вичо Стоянов. Дъщеря съм на Живка Вичева Стоянова./1912-1993/Бивша гимназиална учителка съм по френски език.Имам лични спомени от Захаринка Захариева Стоянова, дъщеря и Мария Вилхелмина Хилдегард/ Хилда/, внуците и Ингеборг/ Инге/ и Харалд, както и правнуците и Михаела и Анди. Гостувала съм на семейството в Аугсбург - Германия през 1981 година.Имам множество писма от леля Захаринка, писани до родителите ми. Не , че искам да публикувам като анонимен, но имам проблем с публикуването като се индикаирам.

  ОтговорИзтриване
 2. Корекции от Марияна Янкова:3.16.4 :Живка Вичева Далакчиева/1912-1993/ Името на съпруга не е Янаки, а е Янко. Дъщеря им -аз- Марияна = инж.Симеон Мицев. Син на Марияна, инж.Огнян Симеонов/1967/, живущ в Калифорния.Внуци Симеон/ 1986 и Евелина 1998. Името на Брат ми е инж.Пламен Янков/1950-1983/=Йорданка Имат две деца Янислава Пламенова 1974 = Ивайло Двама сина Никола/2001 и Йоан/2004 и Владислав Пламенов/1980/син на Живка и Янко /= Милена и дъщеря Анна-Мария/ 2011/

  ОтговорИзтриване
 3. Корекции от Марияна Далакчиева/ Янкова Мицева/ към моето родословно дърво.
  3.1.6.4 Живка Вичева Стоянова/1912+1993/медицински статистик=Янко/1915+1998/
  3.1.6.4.1 Марияна /учителка по френски език 1946=Симеон
  3.1.6.4.1.1.Огнян/1967/компютърен инженер и програмист=Радка 1966/програмист
  3.1.6.4.1.1.1. Симеон/1986
  3.1.6.4.1.1.2. Евелина/19983
  3.1.6.4.2 Пламен/1950+1983/инженер-капитан=Йорданка/1953 учителка
  3.1.6.4.2.1 Янислава/1974 юрист=Ивайло/летец
  3.1.6.4.2.1.1.Никола/ 2001
  3.1.6.4.2.1.2 Йоан/2004г.
  3.1.6.4.2.2 Владислав/1980=Милена/1979 финансист
  3.1.6.4.2.2.1 Анна-Мария/2011г.

  ОтговорИзтриване
 4. Марияна Далакчиева съм , публикувам като анонимен понеже така най-лесно ми излизат коментарите. Бих могла да направя корекции в имената и някои данни за братовчедите ми, ако има такава нагласа и воля в блога. Забелязах неточности.

  ОтговорИзтриване
 5. Допълнение и корекция към горното:
  3.1.6.4.1. Марияна Янкова Далакчиева (*София, 1946, учителка по френски език=инж.Симеон Мицев (*1941, Имат син.
  3.1.6.4.1.1. ( Огнян Симеонов Далакчиев,*1967, София, електронен инженер=Радка(*1966) Имат син и дъщеря.
  3.1.6.4.1.1.1 (Симеон , София, *1986)
  3.1.6.4.1.1.2 ( Evelyn, Калифорния, *1998)
  3.1.6.4.2. Пламен Янков Далакчиев,( София , *1950+1983, инженер-капитан, журналист = Йорданка *1953г. филолог. Имат 2 деца
  3.1.6.4.2.1. Янислава Пламенова (София , *1974г. юрист=Ивайло Вълков - летец. Имат двама сина.
  3.1.6.4.2.1.1 Никола, София *2001
  3.1.6.4.2.1.2 Йоан, София, *2004
  3.1.6.4.2.2. Владислав Пламенов Далакчиев, София , *1980г.= Милена ,*1979 - икономист. Имат 1 дете.
  3.1.6.4.2.2.1. Анна-Мария, София , *2010г.

  ОтговорИзтриване
 6. Внук съм на Тончо Казаков най големия син на Минда сестрата на Захари Стоянов. Захаринка Стоянова е идвала в нас и имам снимки на дядо ми Тончо със Захаринка и още една братовчедка при откриване на къщата музей в с. Медвен.Казвам се Пенчо Казаков.Ако някой се интересува да пише

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте! Аз съм учител по български език и литература и много бих се радвала, ако се съгласите да се свържем и да разкажете за Захари Стоянов и вашия род на моите любознателни ученици, които ще Ви бъдат безкрайно признателни. Пишете ми на reni_bsl@abv.bg

   Изтриване
 7. Тончо Казаков, интересувам се. :) Фамилията ми е Рошкева. Може да ми пишете на мейла на Регионален исторически музей - Русе: pr@museumruse.com, за да установим връзка. Ще Ви потърся.

  ОтговорИзтриване
 8. Казвам се Елица Маркова, живея в София и съм единствена внучка на Василка Иванова Кунчева - Васа (1921-2013 г. от гр. Сунгурларе). От баба си зная, че е от Далакчиевия род (правнучка на брат на Захари Стоянов) и за съжаление не упсях да пристъствам на срещата на рода през 1989 г., когато съм била на 11 г. и на пионерски лагер. Бих била щастлива да установя връзка с представители на рода, да разбера повече за историята му и да предам това знание на децата си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, Елица.
   Наскоро и аз научих, че съм потомък на този род, но не зная никакви подробности 😔
   Ще се радвам да си открием кръвната връзка...
   С уважение,
   Кристиан Ганчев

   Изтриване