неделя, 30 май 2010 г.

КЪНЧЕВ (Трявна)


Никола, поп
1. Ангел Попниколов

1.1 Кънчо Анг. Попниколов [*к. Околиите, Тревненско+1881], преселник в Трявна, с прозв. Дюлгерина, майстор дюлгер "строител"; участник във въстанието на Капитан Дядо Никола Филиповски 1856 = Гана Димитрова Пандурска [*Трявна], сестра на Недялко Пандурски. Преселва се в Русе 1856, след Руско-турската война.
1.1.1 Ангел Кънчев [*Трявна,11.ХІ.1850+5.ІІІ.1872, Русе], съратник на В.Левски от ІІ българска легия 1868; член на читалище "Зора" в Русе 1860; основател на РК в Търговище 1872; учи в Трявна, Русе, Болград ?-1867, Белград / артилерийска школа/ 1867-69 и в Земеделското училище в гр. Табор - Чехия 1870-71; дописник на в. "Дунавска зора" 1868. Пенчо Славейков написва за него стихотворението "Самоубиец.". На негово име - къща-музей в Трявна, училище /137 СЕУ/ и улица в София..
1.1.2 Кина /Киночка/ Кънчева [*Трявна,1854+30.ІХ.1932], преселва се в Русе 1860; член и куриер на РК-Гюргево 1872-76, пренася Ботевите писма от кораба "Радецки" = Александър Петров КЕСЯКОВ [*Болград,1838+1895/1935], опълченец, подполковник. Брак от 1888. Имат син Ангел..
1.1.3 Иванка Кънчева [*Трявна,1856+1877,Трявна], куриер на БРЦК = Димитър Иванов Горов [*Пещера,1851], съратник на Хр. Ботев и В.Левски.
1.1.4 Стоянка Кънчева [*Русе,1859+1939], стресирана от турците 1872 и се поболява; заживява във Влашко.
1.2. Неда А. Попниколова = Петър СКОРЧЕВ. Имат 10 деца, родители на Ботевия четник Кънчо П. Скорчев [*1856+1913].

2. Досю Анг. Попниколов
2.1 Димитър Д. Кънчев
2.1.1 Досю Д. Кънчев
2.1.2 Христо Д. Кънчев

# Ферменджиев, Никола. Родът на Ангел Кънчев.- Родови хроники. С., 1977, с. 234-256.

Няма коментари:

Публикуване на коментар