четвъртък, 13 май 2010 г.

АПРИЛОВ (Габрово)


Никола - Никифор [*с.Нова махала -Габровско] .

1. Пенчо Н. Априлов [+с.Нова махала- Габровско], търговец.
1.1 Христо П. Априлов

1.1.1 Пенчо Хр. Априлов [*ок.1821]

1.1.1.1 Димитър П. Априлов, продава наследствена къща в с. Нова махала 1905 и се изселва в Казанлък.


2. Евстати Н. Априлов [*с.Нова махала - Габровско,1720+1800], търговец.

2.1 Никифор Евст. Априлов, търговец, 1800 в Москва.

2.1.1 Никола(й) Н. Априлов, изпълнител на завещанието на чичо си Васил.

2.2 Христо/фор/ Евст. Априлов, търговец в Москва ок. 1800.

2.3 Васил Евст. Априлов [*Габрово,21.VІІ.1789+2.Х.1847,Галац], търговец до 1830, благодетел на българското училище в Габрово 1835; учи в Габрово, Москва 1800-, немска гимназия в Брашов ?-1807, следва медицина във Виена 1807-08. Дохисник на в. "Гайда"1866, автор на "Български книжници" 1841 кореспондира с Р. Попович и Н. Рилски 1837-1840, Ил. Макариополски 1841-42, Н. Христович 1842, К. Фотинов 1843-44, 1846, д-р Ив. Силимински. Руски поданик 1809.

2.4 Кера Евст. Априлова, в писмо от 18 апр. 1839 = Цанко Дюстабанов, родители на Христо .

3. Христо Н. Априлов, търговец.

Сродници - Новак Априлов [+1796], търговец = Райка, жива 1786. Дом до черква "Св. Петка". Деца - 1. Рада Н. Априлова; 2. Нено Н. Априлов, продава 1796 бащината къща с дюкан на х. Никола Мустаков ; - х.Кръстю Априлов, дом до черква "Св. Троица", където е и Априловската чешма 1762 /вероятно е Христофор/.


# Габровски, Илия. Родословно дърво на В. Априлов.- Музей на образованието, инв. № 341; БВИ. С., 1988, с. 44; # Кой кой е , с. 25-26. Вж Арнаудов, Х. Към потеклото.- Мир, бр. 10489, 6.VІ.1935; Даскалов, Б. Васил. Е. Априлов.- Мир, бр. 10585, 30.Х.193?.

Няма коментари:

Публикуване на коментар