понеделник, 10 май 2010 г.

КИСЕЛИНЧЕВ (с. Косинец, Костурско)


Търпо [*Косинец], строител. Деца - ?, неустановени по хронология.


1. Лазар Т. Киселинчев [Косинец,1874+1946,София], деец в Илинденското въстание 1903, учи в Атина /гръцка гимназия/ председател на македонските дружества в Атина, емигрира в САЩ ок. 1911 = Кръстана
Богдашева. Деца - 5, неустановени по хронология.
1.1 Славчо Л. Киселинчев [+1924], без наследник
1.2 Митра Л. Киселинчева = Андон Търпев
Юруков [*с.Лабаница ?], войвода. Имат 5 деца - Велика, Кръстана, Мария, Георги, Ралица.
1.3 Лиляна Л. Киселинчева = американец от щвейцарски произход, живеят в Калифорния. Имат дъщеря Радосвета.
1.4 Васил Л. Киселинчев. Без наследник.
1.5 Ламб/р/о Л. Киселинчев, подпредседател на ЦК на МПО в САЩ, къща в София 1927. Без наследник.

2. Христо Т. Киселинчев = ?

3. Георги Т. Киселинчев [*1878+1971], архитект
3.1. Жулиета Г. Киселинчева, свързана с читалище "Славянска беседа" - София.

4. Славчо Л. Кисилинчев [+1925] = Костадинка [*1888+1970].

5. София Т. Киселинчева = Славчо Шипков.

6. Пандо Т. /някъде Трендафилов/ Киселинчев [*Косинец,1890+1982], скулптор, съосновател на Дружеството за независимите художници в българия 1920. Творби - цикъл за Крали Марко и др. = Веса Шпатова.Сродници -

Васил Киселинчев [*Косинец,1817+30.VІІІ.1903,Косинец] = Цвета [*Косинец,1815+30.VІІІ.1903,Косинец], убити;

Асен Киселинчев, учен;

Лазо Киряк(ов) Киселинди [*Косинец,1873] скулптор-каменоделец, арестуван 1902 = женен 1902 и брат Христо Кирияк(ов) Киселинди [*Косинец,1879], скулптор, арестуван 1902.


# Тзавела, Христофор. Дневник на костурския войвода Л. Киселинчев 1903-1905. С., 2003, 326 с.; Матев, Лалю - geni.com 27.Х.2009 и 10.VІІІ.2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар