събота, 24 юли 2010 г.

ГЕШОВ (Пловдив)


Иван Гешов [*1770+1842], чорбаджия = Анна Фратева.

1. Евстати(й) Ив. Гешов [*1805+1888], търговец, търговска кантора в Манчестър 1865-1872; банкерска къща "Братя Гешови" = Христина Нешова ЧАЛЪКОВА.

1.1 Иван Евст. Гешов [*Пловдив,1849+1924,София], учи в Пловдив -1864, завършва финанси в Манчестър 1865-69; търговец в Пловдив 1872-1883, сътрудник на в. "Гайда" 1865,в. "Перл-мел газет" 1866, сп. "Читалище" 1872, 1874-75, сп. "Ръководител" 1874 и сп. "Летоструй" 1875, в. "Таймс" 1877; редактор на в . "Марица" 1878-85; министър-председател 1911-13, министър на финансите 1894-97, І директор на БНБ 1883-86; председател на БКД 1898-1911 и на БАН 1911-20; автор на спомени "Записки на един осъден" = Мария Н. Пулиева [*Карлово].
1.1.1 Харитина Ив. Гешова = Димитър Яблански.
1.1.2 Анка Ив. Гешова [*1877+1955] = Никола Радев [*1870+1952], полковник. Имат 4 деца.

1.1.3 Евстратий Ив.Гешов [*1883+1959], следва в чужбина, търговец = Анка Губиделникова.

1.1.4 Никола Ив. Гешов [*София,ок.1888+1944,София], следва в чужбина, търговец = Рада Сърмаджиева.
а) Мария Н. Гешова [*1926+1995] = Ал. Калчев.
б) Олга Н. Гешова [*1928+1991] = І. ? Давидов; ІІ. Райно Каблешков [*1919+?]

1.1.5 Евлогий Ив. Гешов [*1897+1954] = Анастасия Шипкова.
1.1.5.1 Мария Евл. Гешова [*1930+1994] = Жан Ристон, барон.

2. Димитр(ий) Ив. Гешов [*1815+1887], спомощник 1873 = Ирина Стоянович.
2.1 ? Д. Гешова, с духовно име Евпраксия [+ок.1879, Карлово], игуменка на Калаферския манастир от 50-те-1876.
2.2 Христо Димитриевич Гешов [+ преди 1856, Виена] , търговец.

3. Христо Ив. Гешов [+1882], търговец във Виена, спомощник 1837 = ?.

4. Стефан Ив. Гешов [*1818+1907] = Катинка Сечанова.
4.1 Иван Ст. Гешов [*Пловдив,1854+1932,София], учи в Цариград 1867-71, завършва в Манчестър 1872-?; търговец; дописник на сп. "Читалище" 1872 и в. "Съединение" 1882--86; дипломат в Париж 1897-1901, Цариград 1901-03,1906-09, 1914-19, Виена 1904-06, 1909-10, Берлин 1910-13, Берн 1919-20. Водач на народната-съединистка партия 1883-?


# БВИ. С., 1988, с. 155-156, 233; Минчева, Галина. Иван Гешов - най-богатият след Освобождението.- Стандарт, 28.ІХ.2004.

Няма коментари:

Публикуване на коментар