понеделник, 26 юли 2010 г.

РАЙКОВ (с.Присово,Търновско)


Рк поп Райко /Райчо зв./ [+1856].
І
Минчо Райков /Попрайчев/ [*Присово,1825+1877], с духовно име Методий, послушник 1866-71 и монах в Присовския монастир 1871 = Дража Недялкова, с духовно име Евтимия, схимонахиня и игуменка на Плаковския монастир 1877.

1. Райко М. Райков [*Присово,1847+1925], с духовно име Роман, йеродякон в Присовския монастир 1860-68; учител в Плаковския монастир ок. 1868-77, в Букурещ и просотсингел на митрополит Панарет Пашев 1877-78; архимандрит 1877; игумен на Присовския монастир 1878-?; свещеник в Присово 1878-1908. Сподвижник на В.Левски, Хр. Ботев и Л.Каравелов
2. Недялко М. Райков = ? в Присовския монастир 1866-.
3. Мита М. Райкова, с духовно име Ефросина, монахиня в Плаковския монастир.
4. Бона М. Райкова, с духовно име Татяна, монахиня в Присовския монастир.1872-.
5. Стойка М. Райкова, с духовно име София, монахиня в Присовския монастир 1872-.
6. Неда М. Райкова [+1934], с духовно име Зиновия, монахиня в Присовския монастир 1872-Две от дъщерите с игуменки та Присовския монастир след смъртта на майка им..

# Загорски, Ив. Манастирите. С., 1947, с. 64; БВИ. С., 1988, с. 566; Станев, Никола. История. С., 1993, с. 38-39, 58-60 и Великотърновската котловина с. 67-68.

Няма коментари:

Публикуване на коментар