събота, 3 юли 2010 г.

ЧАЛЪКОВ (Копривщица)


Вълко [*ок.1700+1780] = Стояна.

І. Тодор = Неделя.

1. Вълко Голeми

2. Стоян Големи

2.1 Тодор

2.2 Георгаки [+1881] = Елисавета.

2.2.1 Елена

2.2.2 Стоян

2.2.3 Зоя

2.2.4 Никола

2.2.5 Милка

2.2.6 Райна

2.3 Мариола


3. Нешо Чалъков

3.1 Христина Н. Чалъкова = Евстратий Ив. ГЕШОВ [*Пловдив,1805+1888].


4. Груда = (Й)ован ЧОМАКОВ

ІІ. Вълко (Курт)

1. Вълко Куртович, с прозв. Малки, търговец и бегликчия.

1.1 Атанас В. Чалики

1.2 Никола В.Чалики

1.3 Георги /Георгаки/ Вълкович Чалъков [*Одрин,1833+14.ІІ.1892], доктор; учи в Пловдив...

1.4 Александър Вълкович Чалъков [*Копривщица], доктор; завършва Военномедицинско училище в Цариград ?-1866, военен лекар в турската армия и в Източна Румелия 1878-?

1.5 Мария


2. Стоян Малки

3. Павел Куртович = гъркиня.

3.1 Александър П. Куртович, с прозв. Зоирос паша [*Бейрут,1842+1917,Цариград], учи в медицина в Цариград, Пиза и Париж. Доктор от 1864 и преподавател в Цариград до 1909.

4. Рада

# Тодев, Илия. Д-р Стоян Чомаков 1819-1893. С., 2003, Т. І, с. 499 с. родова схема; Стоянов, М. Към историята но един чорбаджийски род.- сп. Исторически преглед, 1950-51, № 3, 313-29; Вж БВИ. С., 1988, с. 127-128 и 700-701.

Няма коментари:

Публикуване на коментар