четвъртък, 8 юли 2010 г.

ХРИСТОВИЧ / РАЙЧЕВ (Габрово)

Райчо Ι Илия 1. Христо Илиев - свещеник в Габрово 1820-56 = Елена поп Велчова ГРУДОВА [*Габрово], починала преди 1866. 1.1 Илия Христович [*Габрово, ок.1829 +1884/85, Габрово], учи в Габрово, Киев /руско училище/ 1847-49 и Киевската семинария 1849-55, завършва духовна академия в Москва и Петербург. Учител в - Габрово 1862-67, 1871 и след 1878, Русе 1867-68, Свищов 1869-70, Севлиево 1873-76, Петроповловската духовна семинария 1878-81, Лясковец 1884-85. Сътрудник на сп. "Читалище" 1871 и 1875, в. "Напредък" 1875, в. "Източно време" 1875, сп. "Българска илюстрация" 1880-81 и сп."Духовен прочит" 1881. Издател на сп. "Възкресник" 1875. Съавтор но учебник "Уроци по търговска аритметика..." 1868, преводач от руски 1873 и 1882, автор на комедия "Килия" играна 1872 и отпечатана 1881; на "Басни" 1873 и на стихове "Добра си ти и хубавица" 1875, "Песен за превземането на Балкана Шипка" 1880 и "България" 1880 = ?, учителка в Севлиево 1870-78. 1.2 Райчо Попхристов [*Габрово, преди 1840 ], търговец ок. 1866 и собственик на мушия "чифлик" в с. Бъзеу до гр. Плоещ - Влашко, член на РК-Плоещ 1866 и подпомага материално хъшовете. 1.3 Иван /Иванчо, Ванката, Ванко/ п. Илиев Попхристов /Христович/ Райчев [*Габрово, 25 септ. 1843 + 10 юли 1868, с. Вишовград-Търновско], учи в Габрово при Цвятко Недев, Христодул Костович и Тодор Бурмов и Александровското кадетски корпус в Москва 1862-64; пропорщик 1864 и поручик 1866 в руската армия в 16-и драгунски "кавалерийски" Нижнегородски полк - Кавказ до 1866. Захваща се при чичо си с търговия във Влашко 1866-67. Член на РК-Плоещ 1866 и откъдето се запознава с Х. Димитър. Автор на "Закон" за управление на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, военен ръководител и писар в тяхната чета 1868. Ранен в крака в третото сражение в дола Канлъ дере. Самоубива се, за да не попадне в плен. В същия ден е хванат и Кючук Стефан - Караджата. 2. Петър Илиев, свещеник в Габрово ?- 1859-?. # БВИ. С. 1987, с. 288-289 /Илиев/, 552-553 /Попхристов/, 689 /Христович/; Стъпов, Петър. Ванката Христович.- В: Бунтът започна. С., 1955, с. 197-210; ЕБВЛ. С., 1996, с. 768-769; Майчина грижа. Габрово, 2003.

Няма коментари:

Публикуване на коментар