неделя, 4 юли 2010 г.

ЛЮЦКАНОВ (с. Ичера, Сливенско)


Тодор = Керана
І
йерей Люцкан [*с. Ичеренско !], 4.ІІІ.1592 оставя приписка в триод за преселване на рода от Търново към с. Раково /надгробен паметник/, а от ХVІ в. в сливенско - Ичера, Жеравна и Котел = Въла [*Ичера].
....
Люцкан Папазоглу, поп
1. Тодор, поп - подарява 1796 с брат си наследения триод на п. Цветко от с. Малево = Бойка [*Ичера}. Преселват се в с.Градец.
1.1 Димитър, поп в Градец, убит от турците на път за Жеравна в м. Кобилищница, сега Попова пътека = Яна [*с.Матей, Сливенско].

1.1.1 Люцкан = Пенка [*Сливен]. Преселват се в Сливен.
1.1.1.1 Стоян войвода [*Сливен+1865] с кръщелно име Стоян Люцканов Попов; хайдутин от 1858, четник при П. Хитов 1858-? и Хаджи Димитър 1864. Нарадни песни за него.
1.1.1.2 Тодор [*Сливен], прострелян от турчин преди 1864.
1.1.1.3 Диню [*Сливен]
1.1.1.4 Димитър [*Сливен]
1.1.1.5 Нако [*Сливен]
1.1.1.6 Цонка [*Сливен]
1.1.1.7 Бойка [Сливен+1866] = Панойот ХИТОВ [*1830+1918], войвода. Брак от 1857. Имат един син.

1.1.2 Курти
1.1.2.1 Стоян [*Сливен]
1.1.2.1.1 Ананас Ст. Куртев [*Сливен], турчин, обезглавен от турци.
1.1.2.2 Таню войвода [*Сливен,1846+1876], с кръщелно име Таню Куртев Попов, съратник на Левски

1.2 Георги, поп
1.3 Цона = Стоян ПОМЕТКОВ [*Жеравна], кехая. Имат 2 сина.

2. Велико - подарява 1796 с брат си наследения триод на п. Цветко от с. Малево.

# Стоянов, Стоян. Един исторически род.- Отечествен фронт, 25.VІІІ.1968, бр. 7445

1 коментар: