вторник, 6 юли 2010 г.

ГРУДОВ (Габрово)


Велчо Грудов [*с.Баевци, Габровско], свещеник и учител в Габрово 1825-37 = Стояна Цанева ВИДИНЛИЕВА.
1. Илия поп В. Грудов [*Габрово+ок.1856], учи в Габрово и завършва Одеската семинария 1841-47. Учител в Габрово 1847-56, сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1850.
2. Иван поп В. Грудов [*Габрово,1827 +1895,Букурещ], търговец и деец на читалище "Братска любов" - Букурещ. Съратник на Раковски, учредител и член на ТБЦК. Редактор на в. "Народност" 1867-80. Подпомага организирането на Ботевата чета и е арестуван от румънските врасти. След 1878 е търговец в Букурещ.
3. Стефан Попович, търговец и общественик.
4. Мария В. Грудова [*Габрово, 1836+;878] = Гаврил Ганчов, училищен настоятел в Габрово 1864-66.
5. Елена В. Грудова = Христо Илиев Райчев, свещеник в Габрово. Имат 3 деца. Родители на братя ХРИСТОВИЧ.

# Майчина грижа. Габрово, 2003; Кой кой е ... С., 2000, с. 76; БВИ. С., 1988 , с. 114, 166-167.

Няма коментари:

Публикуване на коментар