петък, 15 април 2011 г.

ЦЕРКОВСКИ (с. Бяла черква)


?? = Йонка
Ангел, с прозв. Бакала, бакал [*ок.1800+ок.1840],
І
Гено Анг. Бакев [*с.Росица, 1827+1892], храненик в сродника Христо Трифонов Бакиоглу , след смъртта на баща си. Сподвижник на Бачо Киро, спомощник 1855 = Пена Стоянова Илиева [+28.ІV.1923].

1.Цанко Г. Бакалов, с псевд. Церковски [*с.Бяла черква, 16.Х.1869+2.V.1926], министър, книжовник и учител; учи в Бяла черква /до 2 клас/, ВТърново, Пловдив, Казанлък и Силистра. Учител от 1892-97. Открива книжарница в родното си село 1897 и основава просветно дружество "Младежки труд". Депутат 1901, 1908-23; министерски постове 1918-23, съосновател на земеделското движение в България. Редактира в. "Земеделски вестник" 1893-97, 1901-08, в. "Земеделско знаме" 1902-?1 сп. "Земеделска мисъл" 1910-33. Издава сп. "Селска пробуда" 1903-05. Сътрудничи на периодичния печат - сп. "Ден" 1891 /І негово стихотворение/. Автор на стихосбирки, разкази, драми и романа "Из гънките на сърцето". Сценарист е на филма "Под старото небе" 1922. За политически възгледи лежи в затвора 1923 - 21 март 1926 = Гана Димитрова Франгова [*с.Бяла черква, ок.1873 +12.ІІ.1950, София]. Брак от октомври 1893.

1.1 Цветана Ц. Церковска [*1894+1929]
1.2 Севдалина Ц. Церковска [*1895+1981]

1.3 Розин Ц. Церковски [*1898+1931]
1.4 Веселин Ц. Церковски [*1899+1929]
1.5 Здравко Ц. Церковски [*1901+1972]. Няма наследници.

1.6 Царева Ц. Церковска [*1903+1953]
1.7 Ружа Ц. Церковска [*1904+1990]

1.8 Босилко Ц. Церковски [*1906+1977]. Осиновен от Георги Колев Кожухаров [*Бяла черква]
1.8.1 Маргарита Б. Бакалова, депутат от БЗНС.
1.8.2 Георги Б. Бакалов, ветеринарен доктор.
1.8.2.1 Божидар Г. Бакалов
1.8.2.1.1 Божидара Б. Бакалова, вж
1.8.2.1.2 Ивайла Б. Бакалова, вж

1.9 Румен Ц. Церковски [*1909+1992]. С 3 деца. І. ??; ІІ. ??

2. Ангел Г. Бакалов, учител в с. Бяла черква = Иванка.
2.1 Гено Анг. Бакалов
2.2 Трайко Анг. Бакалов

3. Мария Г. Бакалова
4. Анка Г. Бакалова = Никола Ангелов Бакев /Минковци/ [*с.Бяла черква]
5. Елена Г. Бакалова

# Теодосиев, Николай. Родът на Цанко Церковски.- сп. "Родознание, 2011, № 1-2, с. 72-83, със 6 сн. и 3 родови схеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар