четвъртък, 28 април 2011 г.

ЛЯПЧЕВ (гр. Ресен)

Доро [*с. Нъте]
І
Рк Търне Доров, с прозв. Ляпче, преселник в Ресен.
І
1. Насте Д. Ляпчев [*Ресен]
2. Христо Д. Ляпчев
3. Тасе Търнов Ляпчев [*Ресен+ок.1868/78,Ресен], грънчар, радетел за независима българска черква = Неда.

3.1. Христо Т. Ляпчев [*Ресен,1852+4.VІІ.1929] = Славка.
- Борис Хр. Ляпчев [*Ресен+Ресен]
- Ташко /Атанас/ Хр. Ляпчев [*Ресен+1945,София], четник.
- Любен Хр. Ляпчев [*Ресен+Ресен]

3.2 Иван /Йонче/ Т. Ляпчев [*Ресен]
- Никола Ив. Ляпчев
- Асен Ив. Ляпчев [*Ресен+София]
- Димитър Ив. Ляпчев

3.3. Георги Т. Ляпчев [*Ресен+Ресен след 1886], с магазин в Битоля = І. ?; ІІ. Катерина.
- Богданка Г. Ляпчев, от І брак = Йордан х.Мирчев Бомболов [*Прилеп], завършва право в Париж, директор на училище в Прилеп..
- Трифон Г. Ляпчев, от ІІ брак
- Преслав Г. Ляпчев, от ІІ брак; морски офицер и авиатор.

3.4. Евтим Т. Ляпчев

3.5. Никола Т. Ляпчев [*Ресен+1.VІ.1903], убит от турците.

3.6. Андрей Т. Ляпчев [*Ресен,30.ХІ/12.ХІІ.1866+8.ХІ.1933], министър-председател; учи в Ресен ?-1876 и в гимназиите на Битоля 1879-81, Солун 1881-84, Пловдив 1884-85; завършва финанси в Цюрих, Берлин и Париж. Доброволец в Сръбско-българската война 1885. Лидер на Демократическата партия и Демократическия сговор след 9 юни 1923. Съредактор на в. "Млада България" 1895-96 и в. "Реформа" 1899-1905. Учредител на Българската централна кооперативна банка 1910. Депутат в 14, 16-19, 21-23 ОНС. Министър на търговията и земеделието 1908-10, министър на финансите 1910-11, министър на войната 21 юни-28 ноември 1918. Министър-председател 1926-31. Сътрудничи на сп. "Българско икономическо дружество" 1898-1932, сп. "Демократически преглед" 1915-21, сп. "Съюз на популярните банки" 1921-25 и "Кооперативно дело" 1926. Автор на "Стопанското положение на България" 1925, "Държавата и кооперацията" 1926 и "Развой на българското кооперативно движение" 1927. На негово име - улица в София = Констанца Петрович [+1942,София] , милосърдна сестра през Балканските войни, председател на Съюза за закрила на децата 1940-42. Брак във Виена от април 1911. Нямат наследници.

3.7. Катерина Т. Ляпчева [*Ресен+София], председателка на Ресенската женска дружба в София.
3.8. Сотирчо Т. Ляпчев [*Ресен+Ресен], почива млад.

# Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 140; Матев, Лалю - geni.com, 10.VІІІ.2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар