неделя, 10 април 2011 г.

ПРОТИЧ (с. Люма - Призренско, Албания )


Апостол Протич [*с.Люма-Призренско], прота "първосвещеник, протойерей"; изселва се след опожаряването на родното място 1690.
І
Траян Ап. Протич [*Дебър,ок.1720], гайтанджия и въжар. Преселва се в Кратово, където се оженва.
І
Симон Т. Протич, свещеник, учи в Лесновския монастир, протойерей в Кратово и заместник на местния владика = Безцена, спомощник 1817.

1. Атанас п.С. Протич, свещеник. Преселва се в Кюстендил.

2. Стойчо п.С. Протич [*ок.1776+ок.1870,Кратово], търговец-гайтанджия и сърмаджия = Стоянка, във Велес 1873.

2.1 Христо Ст. Протич, часовникар в Кюстендил.
2.1.1 Илия Хр. Протич, инженер.
2.1.1.1 Георги Ил. Протич
2.1.1.2 Стефан Ил. Протич, журналист в София.
2.1.2 Димитър Хр. Протич, доктор по право; завършва в Хайделберг-Германия; председател на Върховния съд. Оставя родови бележки. Почетен гражданин на Хайделберг.

2.2 Илия Ст. Протич, часовникар в Кюстендил.
2.2.1 Михаил Ил. Протич [+1920,Разград], учител в Разград = Миланка Димитрова КУТИНЧЕВА [+1907,Русе].
2.2.1.1 Богомил М. Протич, съдия; завършва право. Рисуван от Владимир Димитров-Майстора 1930.
2.2.1.1.1 Свилен Б. Протич, родоизследовател, един от 5-имата учредители на Национално движение за родоизследване 1975. Сътрудничи на сп. "София" 1978, сп. "Родознание" и др.
2.2.1.1.1.1 Матей Св. Протич [*1971]
2.2.1.1.1.2 Зои Св. Протич [*1972]
2.2.1.1.1.3 Владислав Св. Протич [*1975]
2.2.1.1.2 Босилка Б. Протич
2.2.1.2 Венцеслав М. Протич, журналист.
2.2.1.2.1 Михаил В. Протич, доктор.
2.2.1.2.1.1 Светла М. Протич [*1968]
2.2.1.2.1.2 Михаил М. Протич [*1974]
2.2.1.2.2 Светла В. Протич, пианистка.
2.2.2 Кирил Ил. Протич, прокурор; завършва право ? = Сийка
2.2.2.1 Илчо К. Протич, юрист.
2.2.2.2 ?момиче? К. Протич, 1940 ок. 5-6 г.

2.3 Димитър Ст. Протич, часовникар в София.
2.3.1 Андрей Д. Протич, академик; учител в І мъжка гимназия София ?-1905-? Археолог и писател.
2.3.2 Надя Д. Протич

3. Катерина п.С. Протич = в Крива паланка, почива от чума.
4. Димитър п.С. Протич, във Велес 1873
5. Иван п.С. Протич

# Протич, Свилен. Кратовските Протич.- сп. "София", 1978, № 11, с. 43-44, 6 сн и родословна схема. Вж Ботйов, Боян. Родът Протич- сп. "Дарители", 1990, № 4; Протич, Свилен. По тревясалите родословни пътеки.- сп. "Родознание", 1994, № 4, с. 21-25; Георгиев, Лазар ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар