понеделник, 18 април 2011 г.

ТРИФОНОВ / БАКЕВ (с.Лесичери, Търновско)


Рк Трифон [*с.Лесичери,ок. 1786]
І
Христо Трифонов(ич) Бакиоглу /Бакеволу, Бакев/ [*ок.1810+ок.1855], спомощник в с.Бяла черква 1840] отглежда и Гено Ангелов - бащата на Цанко Церковски.

1. Петър Хр. Бакев [*ок.1832+1876, Дряновски монастир], с прозв. Епитропа. Съученик с Бачо Киро. Епитроп на черквата - няколко години. Затварян в Търново - 6 месеца, заради убийството на турците Шакир и Ахмед. Участник в Белочерковската чета, която води сражения край Дряновския монастир 1876, убит от турци.
1.1. Тодара П. Бакева
1.2 Мария П. Бакева
1.3 Иванка П. Бакева

2. Андрей Хр. Бакев [*ок.1837], затварян в Търново - 6 месеца заради убийството на турците Шакир и Ахмед; епитров в черквата на с.Бяла черква - дълги години.
2.1 Петър Анд. Бакев [*1857+1927], участник в Дряновската епопея 1876.
2.2 Ангел Анд. Бакев

3. Ангел Хр. Бакев [*ок.1840 + жив през 1912] = ?, жива 1912.
3.1 Христо Анг. Бакев
3.2 Атанас Анг. Бакев
3.2.1 Петър Ат. Бакев
3.3 Петър Анг. Бакев, умира от холера през Балканската война.

# сп. "Родознание", 2011, № 1-2, с. 75-80 и 2 родови схеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар