събота, 23 април 2011 г.

ИЗМИРЛИЕВ (Благоевград)


Димитър /Мито/ Измирлиев [+1861], търговец и обществен деец в Горна Джумая "Благоевград" = Тона /Тана/ Икономова [*с.Берово,Малешевско+1877], от хайдушки род.

1. Михаил Д. Измирлиев [+1916] = Марийка. Имат 3 деца.
1.1 ?
1.2 ?
1.3 ?

2. Андон Д. Измерлиев [+1877]
3. Георги Д. Измирлиев

4. Георги Д. Измирлиев [*Благоевград,21.ІV.1851+ 28.V.1876,Г.Оряховица], с прозв. Македончето, Русенцето; съратник на Ст. Стамболов; учи в - Г.Джумая, Сяр 1864-67, Цариград ?-1873 и Одеса /военно училище/ 1873-75. Тук се запознава с Хр. Ботев 1875. Съучредител на Гюргевския РК. Учител в Цариград 1872-73. Помощник на Ст. Стамболов - апостол на Търновския РК 1876. Средата на януари 1876 преминава р. Дунав при Русе. Кореспондира с Петър Пармаков 20.ІІ.1876. Обесен от турците.

# БВИ, С. , 1988, с. 279 и сн.; Куманов, Милен. Македония. С., 1996, с. 107-108; Жечев, Николай. Георги Измирлиев.- в. "Трета възраст", 2011, бр. 16, с. 10 и сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар