понеделник, 18 април 2011 г.

ДОНЧЕВ (Котел)


І. Данаил Дончев [*Котел,1858+1916,Добрич], търговец на кашкавал; учи в - Котел /класно/ 1866-72; Цариград /френски лицей/ 1872-76, тук съученик с Ефрем Каранов; самоубива се при превземането на Добруджа от румънците. Сродник с П. Берон = Ганка [*Котел,1860 жива 1946,София], учи в Котел /килино и основно/; сродница с Г.С.Раковски. Брак от 1876 в Котел. Преселват се в Добрич след пожара в Котел 1894.

1. Ганка Д. Дончева [*Котел,1878] учи в Котел /класно/, Добрич 1894-?, Варна /гимназия/, следва изкуствознание в Париж-Франция = Д. Милков [*Варна], следва изкуствознание в Париж. Имат 5 деца - Данаил, Перуна, Милко, Жана и Любка.

2. Пенка Д. Дончева [*Котел], учи в - Котел /класно/, Добрич 1894-?, Варна /гимназия/ ?-1897 = Владимир /Владе/ Ал. КАРАМАНОВ [*Кюстендил, 1875+?], адвокат и и писател. Брак от 1897 във Варна. Кумове - Лилови. Имат 4 деца - Веселина [*1900], Владимир [*1906], Тамара [*1914] и Лиляна [*1916]

3. Тиха Д. Дончева [*Котел], учи в - Котел /класно/, Добрич 1894-? /гимназия/, Цариград /Робърт колеж/ 1900, завършва френска филология в Париж. Учителка в Силистра, Балчик, София /ІІ девическа/ 1916-? = Харбов [+преди 1916]; ІІ. Стефан Манов [*Котел], адвокат в София 1916. Има син, от І брак = ?? Стефанова Манова!

4. Марийка Д. Дончева [*Котел], учи в - Котел /класно/, Добрич 1894-? /гимназия/, Цариград /Робърт колеж/ 1900 = Симеон Ангелов, професор-право в СУ. Имат син Димитър, академик.

5. Санда /Александра/ Д. Дончева[*Котел+1918], учи в - Котел /класно/, Добрич 1894-? /гимназия/, Робърт колеж 1900. Умира от "испанската болест". Прототип на Нона от повестта "Чифликът край границата" на Йордан Йовков = ?, американски офицер. Няма наследници

ІІ. Драгоя Дончев, търгува с млечни произведения в Добрич с по-големия си брат. Преселва се със семейството си в Добрич след пожара от 1894.
а) Санда /Александра/ Др. Дончева = ?
б) Пенка Др. Дончева = Николай Недев [*Чирпан], дипломат в Цариград. Имат 2 деца -Драгомир и Мариана-
в) Невенка Др. Дончева, доктор = поляк. Имат 2 деца - син и Мариана.

# Паспалеева, Тамара. Портрети от стария албум. Спомени. С., 2009, с. 20-21, 26; Данаил Дончев - прадядо ми по майчина линия - принт 13.ІV.2011, 2 стр. и допълнения в ръкопис 2 стр.; Прабаба ми Ганка Дончева - принт 3 стр., 13.ІV2011; устни сведения 4.V.2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар