събота, 16 април 2011 г.

ФРАНГОВ (с.Бяла черква)


Рк Колю, с прозв. Франгата [*ок.1775]
І
Димитър К. Франгов [*ок.1810+1870]
І
Тошо Д. Франгов, чорбаджия и кмет на Карлово ?-1876-? = Гана Кътю Димитрова.

1. Димитър Т. Франгов, земеделец = Мария.
1.1 Гана Д. Франгова [*с.Бяла черква, ок.1873+12.ІІІ.1950,София] = Цанко ЦЕРКОВСКИ [*с.Бяла черква,1869+1926], писател. Брак ат 1893. Имат 9 деца - Цветана [*1894], Севдалина 1895, Розин [*1898], Веселин [*1899], Здравко [*1901], Царева [*1903], Ружа [*1904], Босилко [*1906] и Румен [*1909].
1.2 Иван Д. Франгов = ?? Иванова Даскалова [*с.Бяла черква], сестра на Райко Даскалов [*1886+26.VІІІ.1923], депутат и посланик в Прага май-август 1923.

2. Петко Т. Франгов [*с.Бяла черква, 1855+1931], свещеник, четник при Бачо Киро и поп Харитон. Автор на спомени "Белочерковската чета в Дряновския монастир през 1876 /ІІІ изд. 1909/ и на "Съвременни драски по освободителната война на Македония и Одринско през 1912-1913" 1913, писател и драматург = Гина Тончева, племенница на І-та съпруга на Ц. Церковски.
2.1 момиче ?? [*ок.1885]
2.2 момиче ??
2.3 син ??
2.4 момиче ??, [*ок.1890]

# сп. "Родознание", 2011, № 1-2, с. 77 /родова схема/, с. 88 /семейна снимка на п. Петко/ и с. 82-83.

Няма коментари:

Публикуване на коментар