понеделник, 25 април 2011 г.

ГЕНАДИЕВ (Охрид)


Рк Георги Харизанов [*с.Подкожани-Макренско,1800+12.V.1876,Битоля], духовно име - Генадий Велешки, митрополит в Дебър 1864-67 и Велес 1870-73. Учител и свещеник в Охрид. След смъртта на съпругата си /между 1830-40/ - монах в Калищенския монастир, протосингел на Пелагонийския митрополит ок.1840 и Велешки епископ 1860.
І
Иван /Йован/ Г. Генадиев [*Охрид, ок. 1830+13.ІІІ.1890], с прозв. Хермосин Охридски,църковен деятел, писател; учи в гръцки училища в Охрид, Битоля и Цариград; завършва в Атина /Историко-филологически факултет/ ?-1895. Секретар при Дерковски митрополит Герасим, Дебър 1866-67 и Велес 1870-73 при баща си и в Пловдивската митрополия след ок.1878-90. Учител в Кичево, Пловдив 1874-76. Деец за църковна независимост. Издава църковни песни. Със своя съученик Григор Пърличев издават сборник "Свинкс" с гатанки и стихове. Автор на "Пасхалия" 1842 и комедия.
І
1. Харитон Ив. Генадиев [*Битоля,1861+23.ІV.1914, София], журналист и преводач; учи в Цариград. След РТВ е чиновник в Източна Румелия и Българската екзархия в Цариград. Началник на отдел "Просвета" 1903-07, секретар на царската канцелария 1912-? Съучредител и съредактор на в. "Балканска зора" 1890-1900 с брат си Никола. Преводач от френски, съставя "Малък българо-френски речник" 1900 и "Голям френско-български речник" 1909.

2. Никола Ив. Генадиев [*Битоля,1868+1923], министър и журналист; учи в Пловдив /гимназия/, завършва право в Брюксел - Белгия Съосновател с брат си на в. "Балканска зора" 11.ІІІ.1890-1900. По убеждения - стамболовист. Министър на правосъдието 1903- ян. 1904, министър на търговията и земеделието ян. 1904-?, министър ва външните работи юли 1913- дек. 1913? Редактор на политическите издания - в. "Воля" 1918-20 и "Народно единство". Убит от политически противници.

3. Павел Ив. Генадие [*Битоля,1873+1959], учител, журналист, депутат; учи в Пловдив /основно и средно/. Като учител в Лозенград и Свилинград създава структури на ВМРО. От 1902 в София издава спесанията - "Бибилиотека", "Художник" и "Поука". Депутат, автор на спомени за Ст. Стамболов, Д. Петков, Ал. Стамболийски, Иван Вазов и др.

# БВИ. С., 1988, с. 135; Куманов, Милен. Македония. С., 1931, с. 63-65.

Няма коментари:

Публикуване на коментар