петък, 14 януари 2011 г.

СТРЕЗОВ (Охрид)


Гьоре Стрезов [*с.Търпейца,Охридско], преселник в Охрид; църковен служител = Арса Рогузарова.

1. Мария /Марушка/ Г. Стрезова [*Охрид,1813+30.І.1900] = Анастас Пасхалев ШАПКАРЕВ. Брак от 1883. Имат 9 деца - Кузман [*1834+1909], Анче, Григор, Петруш, Деспина, Петър [*1843+1898], Катерина, Григор [+1856], Еленка [+1856].

2. Фотина Г. Стрезова

3. Янаки Г. Стрезров [*Охрид, ок.1818+1903,Охрид], учител и фолклорист; учи в Охрид при Д. Миладинов -1840, следва ИФФ в Атина 1850-52; учител в - Струга, Охрид, Крушово 1853, Ковча 1856-59, Битоля, Ксанти 1865, Солун 1866, Пловдив след 1878, Прилеп, Воден 1880-83, Кукуш; събира фолклорни материали и оставя ръкописа "Извлечения от записките на Янаки Стрезова".
3.1-2 ??
3.3 Георги Ян. Стрезов [*Охрид], учи в Солун /гимназия/ ?-1886, право в Женева; учител в Битоля и адвокат във Варна, Пловдив и София. Автор на спомени и историко-етнографски проучвания за Македония - "Два санджака от Източна Македония" 1891.

4. Вета Г. Стрезова

5. Анастас Г. Стрезов

6. Антия Г. Стрезова

# Шалев, Димитър. Родът на Кузман Шапкарев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 172-174; БВИ. С., 1988, с. 637; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 247.

Няма коментари:

Публикуване на коментар