понеделник, 31 януари 2011 г.

БРЪНЧЕВ (Ботевград)


Генчо Брънчев
І
1. Гаврил Генчев Брънчев [*1848+1930], секрeтар ня РК-Орхание, разпитан на 28.Х.1872 и осъден по Арабаконашкия обир - 22.ІХ.1872 на вечно заточение в Диарбекир, откъдето избягва на 9.VІІІ.1876, участва в Руско-турската война 1877-78 и е награден, депутат.
1.1 Райна Г. Брънчева [*1889+1963] = Георги Стефанов Грозданов [*1883+1935], фелдшер. Имат 4 деца - Крум [*1906], Стефан [*1908+1969], Елена [*1912+1960] и Маргарита [*1919].

2. Стоян Генчев Брънчев, чорбаджия, в Орхание член на Околийския съвет и на І комисия по Обира 1872, подписва следствени протоколи.

# Шарова, Крумка. БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-1873. С., 2007, с. 23, 34, 62, 114-16, 143-44, 150; Грозданов, Тодор. Фамилия Грозданови - www. grozdanovi.bg; Вж Исторически музей - Ботевград.

Няма коментари:

Публикуване на коментар