петък, 14 януари 2011 г.

ШАПКАРЕВ (Охрид)


Михаил Шапкарев [*с.Лясковец, Охридско+Цариград], търговец в Цариград = ??, с прозв. Стамболката.

1. Петър М. Шапкарев, хаджия
2. Константин М. Шапкарев [+1821,Цариград], обесен, заради участие в гръцкото въстание.

3. Пасхал /Паскал/ М. Шапкарев [+1814,Охрид], производител на шапки = Евгения п.Ангелева [+1850], плетачка на рибарски мрежи.

3.1. Михаил П. Шапкарев = Марка Мискарова

3.2. Анастас /Тасе/ П. Шапкарев [*1792], занаятчия = Депа Стасейкова [+1832], умира от холера. Брак от 1816; ІІ. Мария /Марушка/ Гьорева Стрезова [*Охрид,1813 +30.І.1900]. Брак от ян. 1833.
3.2.1 Георги Ан. Шапкарев [*1830+1854,Букурещ], убит.
3.2.2 Фания Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
3.2.3 Зойца Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика.
3.2.4 Мария Ан. Шапкарева [+1842], умира от охтика; от І брак.
3.2.5 Кузман Ан. Шапкарев [*Охрид,1834+18.ІІІ.1909,София], учител до 1884 и фолклорист; учи в - Охрид 1840-49, Битоля 1853-54; учител в - Охрид (1854-55,1859-61,1879), Струга 1856-59, Прилеп (1861-65,1872-73), Кукуш (1865-72,1881-82), Битоля 1873-74, Солун (1880-81,1882-83). Сътрудничи на в. "Българска пчела" 1864, в. "Македония" 1870-71, в. "Право" 1871, сп. "Читалище" 1871,1873, "Цариградски вестник", "Съветник", "Гайда", "Турция", "Дунавски лебед". Автор на "Български буквар" 1866, "Голяма българска читанка" 1868,"Материли за животоописанието на братя Миладинови" 1884, Сборник от народни умотворения 1891-94 /1868-73 в 4 тома/; от ІІ брак = І. Елисавета Димитър МИЛАДИНОВА [*Струга,1846+ок.1869], учи в Струга 1858, умира от скрофули. Брак от 25.VІІ.1863 ?; ІІ. Царевна ? [*Струга+1873], умира при раждане. Брак от 1870; ІІІ. Наумка п.Иванова Гроздина [*Струга], брак от 1874; ІV. Екатерина Христова. Брак от 80-те години.
- 3 деца - *1864, *1865/6, *1867/8; починали рано, от І брак.
- 1 дете - *1873, умира след раждане, от ІІ брак.
3.2.5.1 Климент К. Шапкарев [*Охрид,30.І.1875 +12.ІХ.1949,Битоля], от ІІІ брак; учи в - Самоков, Кукуш, Солун и Цариград, Самоков /семинария/, Солун /гимназия/ ?-1892, следва естествени науки и химия 1892-94- в София; деец за църковна независимост, дякон при Методи Кусевич в Ст. Загора, и служител към Българската екзария в Цариград. Съученик и съратник на Гоце Делчев, член на ВМРО 1894 и секретар на Одринския комитет. Учител в Самоков, Пирдоп, Одрин, Гюмурджина, Садово, Плевен, Образцов чифлик, Битоля 1941 = Амалия Николова Примджанова [+Чирпан], учителка в Скопие; учи в Самоков, следва в София, пише спомени 1960; умира от туберкулоза. Брак след Балканските войни в Чирпан.
а) Янка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
б) Надка Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
в) Катя Кл. Шапкарева, умира от туберкулоза.
3.2.5.2 Евтим К. Шапкарев [*ок.1876+София]
3.2.5.3 Ташула К. Шапкарева = Димитър Примджанов, началник на пощенски клон в София. Имат 6 деца - Елена, Кузман, Георги, Васка, Стефан, Владимир.
3.2.5.4 Иван К. Шапкарев, от ІV брак; полковник, началник на отдел в Министерството на железниците. Предава бащиния архив в БАН. Публицист в научните области - история, фолклор, етнография, диалектология /охридския говор/ = І. Елисавета Багряна, поетеса; ІІ. Мария Пранджева.
3.2.5.4.1 Любен Ив. Шапкарев, от І брак; юрист.
3.2.5.4.2 Катя Ив. Шапкарева, от ІІ брак; химик, ръководител на лаборатория в София. Съавтор 1953, 1954, 1957 и автор на "Повече деца в детските домове" 1962, "Съвети на младата майка" 1969, "Хранене на децата от 1 до 3 години" 1959
3.2.6 Анче Ан. Шапкарев [+ на 7 години]
3.2.7 Григор Ан. Шапкарев [+ на 5 години]
3.2.8 Петруш Ан. Шапкарев [+ на 18 месеца]
3.2 9 Деспина Ан. Шапкарева [+ след раждането си]
3.2.10 Петруш /Петър/ Ан. Шапкарев [*1843 +25.VІ.1898], учител; учи при Константин Узунов 1854, търговец в гр. Орлов-Русия, книжар в Солун, учител в Самоков преди 1878 и инспектор на окръжието.
3.2.10.1 Елена П. Шапкарева
3.2.10.2 Катерина П. Шапкарева
3.2.10.3 Милка П. Шапкарева
3.2.10.4 Порфира П. Шапкарева
3.2.10.5 Стилян /Щилян/ П. Шапкарев, декоратор в Париж от 1922 = французойка.
3.2.10.5.1 Щилян Ст. Шапкарев, в София
3.2.11 Катерина Ан. Шапкарева = ? Групчев. Имат - Иван, Георги /неясно за другите/
3.2.12 Григор Ан. Шапкарев [+1856]
3.2.13 Еленка Ан. Шапкарева [+1856]

3.3 Кърсте П. Шапкарев, от 1856 в гр. Бруса = І. ? Битракова; ІІ. Паунка.
3.3.1. Христо Кр. Шапкарев
3.3.2. Евтим Кр. Шапкарев, във Влашко
3.3.3. Васил Кр. Шапкарев
3.3.4 Султана Кр. Шапкарева = Аполе Джайков

3.4 Диме П. Шапкарев І. ??. ІІ ??
3.4.1. Василка Д. Шапкарева
3.4.2. Наум Д. Шапкарев

3.5 Коте П. Шапкарев = Фотина Киселинова
3.5.1. Йовче К. Шапкарев
3.5.2.Александър К. Шапкарев

3.6 Никола П. Шапкарев = Анча Лимончева
3.6.1 Йоан Н. Шапкарев
3.6.2 Стефан Н. Шапкарев
3.6.3 Ташка Н. Шапкарева
3.6.4 Пера Н. Шапкарева
3.6.5 Вета Н. Шапкарева
3.6.6 Мария Н. Шапкарева, неомъжена

3.7 Ката П. Шапкарева = Ангел Й. Каневчев. Имат 8 деца - Наум, Янаки, Андон, Апостол, Илия, Христо, Наумка и Ташка.

3.8 Депа П. Шапкарева = Наум Грунчета. Имат 3 сина - Захари, Тодор и Андон.

3.9 Христо П. Шапкарев [+1814], неженен.

4. Мария М. Шапкарев, заживяла в Охрид

# Шалев, Димитър. Родът на Кузман Шапкарев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 164-197.

Няма коментари:

Публикуване на коментар