вторник, 18 януари 2011 г.

ПЪРЛИЧЕВ (Охрид)


Ставри Пърличев [*Охрид+1830 ?] = Мария Гьокова.

1. Никола Ст. Пърличев [+1842 ?], учи тъкачество, умира от пневмония.

2. Иван Ст. Пърличев, учи тъкачество и работи като тъкач = Захарина Диамандиева [*Охрид]
2.1 Харалампи Ив. Пърличев = Елисавета Константинова [*Пазарджик]
2.1.1 Захаринка Х. Пърличева
2.1.2 Иван Х. Пърличев, в София.
2.2 Райна Ив. Пърличева
2.3 Каролина Ив. Пърличева
2.4 Ефимия Ив. Пърличева

3. Зографина Ст. Пърличева [*Охрид,1818] = Пармаков [*Охрид]. Имат 3 сина - Георги, Коста *1845 и Климе.

4. Григор Ст. Пърличев [*Охрид,18.І.1830+23.І.1893], поет и учител; учи в Охрид, следва в Атина медицина 1849-50 и филология 1859-60-?, учителства в Тирана 1848-49, с.Белица -Охридско 1850-52, Прилеп 1852-53, Охрид 1853-59 и ..., Габрово 1879, Битоля, Струга 1880-84, Солун 1883-90 /учител на Гоце Делчев/. За поемата си "Арматолос" /Сердарят/ написана на гръцки език получава І награда и лавров венец в ежегодния поетичен конкурс. Сътрудник на вестниците - "Время" 1866, "Македония" 1867-68, "Право" 1870-72 и сп. "Читалище" 1871-72; преводач от гръцки = Анастасия Христова Узунова [*Охрид+Цариброд]
4.1 Константинка Гр. Пърличева, почива невръстна.
4.2 Луиза Гр. Пърличева, учи в Солун /гимназия/, вече вдовица 1917 се преселва в София 1919 = Никола Манев, аптекар в Охрид. Имат син Петър [+1950].

4.3 Кирил Гр. Пърличев [*Охрид,1875+1944,Охрид], публицист, учител и деец на ВМРО -член 1893 и ръководител на ВМОРО, четник при М. Патчев 1901и Хр. Чернопеев 1903; учи в Солун при баща си ?-1894, завършва СУ и специализира френски език в Гренобъл и Париж. Учител във Воден- 6г /?-1898-?/, Прилеп ок.1903, Цариброд, Солун 1908-?, Ст. Загора и София. Директор на Музея за старини в Охрид 1942-44. Сътрудничи на в. "Македония" и в. "Свобода или смърт". Публицист /очерци за войводите Христо Узунов-Дуле 1923, Методи Патчев 1923 и Пере Тошев/ и библиограф на бащините трудове и архив - "Към характеристиката на Григор С. Пърличев" 1928; автор на - поредицата "Исторически бележки" 1916 / за градовете Ниш, Враня, Пирот, Лесковец, Зайчар/; историко-документалния труд "Сръбският режим и революционната борба в Македония 1912-1915" 1917 = Олга Христова Точкова [*Охрид].
4.3.1 Мария К. Пърличева [*Охрид], с духовно име Мелания, учи в София /средно/, следва френска филология в СУ; банкова чиновничка, след развода се замонашва = Георги Бабалиев. Имат син Димитър.
4.3.2 Григор К. Пърличев [*София], учи в Охрид /гимназия/ ?-1944, завършва право в СУ 1948-52. Държавен служител към Държавния комитет за планиране = Генка Горнишка [*Кнежа]
4.3.2.1 Олга Гр. Пърличева, завършва БФ в София, литературовед. Сътрудник в Кирило-Методиевския център.
4.3.2.2 Кирил Гр. Пърличев, завършва икономика в София.

4.4 Деспина Гр. Пърличева, учи в Солун /гимназия/ = І. Иван Лимончев [*Охрид,1876+1899], учител. Имат дъщеря Невенка [*Охрид+1976,Своге]; ІІ. Симеон Димитров Попсимов, търговец. Имат 3 деца - Ружа, Славка и Христо [*1916], поет.
4.5 Георги Гр. Пърличев [*Солун], почива невръстен.

# Шалев, Димитър. Родът на Григор Пърличев.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 134-163; Атанасова-Касабова, Д. geni.com - 29.IХ.2010; Henn Sary. geni.com - 12.VIII.2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар