неделя, 2 януари 2011 г.

ЯНКОВ (Болград)


Никола Янков [*Ямболско], преселник в Бесарабия = Елена Вълкова - Янкова [*Ямбол, 1825+1901, Болград - Бесарабия], изпява 333 народни песни. Брак в гр. Болград от 1845.

1. Георги Н. Янков [*Болград,1.ІІІ.1855+3.ХІ.1920,София], полковник, фолклорист и юрист; учи в - Болград /гимназия/, София /военно училище/ 1879, завършва Военно-юридическа академия в Петербург ?-1887. Опълченец-доброволец в ІІ рота, 7 дружина през РТВ 1877-78. Унтерофицер 1878, подпоручик 1879, поручик 1882, капитан 1885, подполковник 1895, полковник 1905. Служи 12 г. в 130 пехотен Херсонски полк в Киев; офицер в Балканската война и комендант на Пирот 1885. Адвокат от 1912, прокурор в ІІІ армия 1912-13, председател на военния съд в Пловдив. Издава сборник "Български народни песни" 1892-93, с 333 песни записани от майка му. На негово име - улица в София.

1.1 Елена Г. Янкова, пианистка. Записва "Народни песни от с. Радуй, Брезнишко" = Колтоновски.

1.2 Тамара Г. Янкова, пианистка, професор, клавирен педагот; преводач от руски.


2. Кина Н. Янкова, записва и събира народни песни, като подтиква композитора Добри Христов да нотира 215 песни, който ги издава под заглавие "Български народни песни от Бесарабия" 1913.

# Бръзицов, Христо. Баба, майка, син, дъщеря - служители на българската народна песен. - В: София разказва. С.,1979, с. 108-111.

Няма коментари:

Публикуване на коментар