сряда, 5 януари 2011 г.

ДОБРОПЛОДНИ (Сливен)


Слав /Хараламби/
1. х.Илия Славов [*Сливен,1780+1832,Плоещ], хаджия, учител в Сливен ?-1830; учи в Светогорските монастири. Ръкороложен от Одринския владика за проповедник и протопсалт. Умира от холера = х.Трендафила [*1785+1845,Сливен], учителка в Сливен 1815-30. Изселват се в Плоещ 1830-32.

1.1 Никола х.Ил. Славов [*Сливен,1810+1836], хаджия; отровен от турци.

1.2 Сава х.Ил. Славов, с псевд. Допброплодни, преди 1846 [*Сливен,3.ХІІ.1820+19.І.1894, София], книжовник; учи в - Котел 1827-30 и ок.1832-35, Цариград /гръцко училище/, учител в - Котел 1842-47, Шумен 1848-52 и 1856-59, Сремски Карловци 1853-55 /преподава гръцки език/, Сливен 1859-61 и директор, Варна 1862-64, Тулча 1864-69 и 1875-78, Силистра 1870-72, Кюстенджа 1872-75 и училищен инспектор 1881-86 в Разград и Варна. Читалищен деятел и І председател 1856. Сътрудничи на в. "България" и в. "Турция", редактира в. "Нова българска пчела" 1887-88. Автор на - "Водител на взаимните училища" 1852, комедията "Михал" 1853, "Писменик" 1853; "Училищни таблици" 1857, "Пространний буквар ..." 1860, "Кратко здравословие ..." 1865, "Неделни апостоли и евангелия..." 1866, "Нов буквар за приготовление към звучната методика" 1866, "Нова лесна метода да се изучи българский език и практически руский и гръцкий" 1885, "Скромно ...1892" и автобиография 1893 ; превежда от френски и гръцки 1846 /1853/ = І. Фотина Жекова; ІІ. Мария /Маринка/ Генчева [*Сливен,8.ІХ.1846+31.V.1866,Сливен], учителка в Тулча - 4 г. Автор на "Нов буквар за първоначалните момчета и момичета" 1866.
1.2.1 Преслав С. Доброплодни [*Шумен,18.ІІ.1857+15.І.1908], учи в Шумен и Киев /семинария/ ?-ок.1878, завършва ИФФ в Киевския университет ?-1886. Учител в Казанлък и София. Сътрудничи на сп. "Училище" 1873 с разказ.

1.3 Хараламби х.Ил. Славов [*Сливен,1822+1839, Ямбол], съсечен от турци.

1.4 Христаки х.Илиев Славов [*Сливен,1823+август 1877], с прозв. Шишкото; обесен от турци, заедно с двама от зетьовците = Злата Славова [*1831+1886].
1.4.1 Мария Хр. Шишкова [*1850+1899] = Иван Коев [*1850+1877], посечен от турци. Имат 2 деца - Христаки [*1870+1936] и Тодорка [*1877+1950].
1.4.2 Тона Хр. Шишкова [*1852+1912] = Георги Карагьозов [*1851+1877], обесен от турци.
1.4.3 Ана Хр. Шишкова [*1854+1927] = Йордан /Данчо/ Райнов [*1852+1905], капитан. Имат 2 деца - Александър [*1885+1945] и Мария [*1889].
1.4.4 Илия Хр. Шишков [*1856+1915], търговец = Мария Трифонова [*1859+1944].
1.4.4.1 Христаки Ил. Шишков [*1893+1956] = Руска Димитрова [*1893+1961].
1.4.4.1.1 Илия Хр. Шишков [*Ямбол,1915+1970], БМФ = Сийка Атанасова [*Варна,1918].
1.4.4.1.1.1 Христо Ил. Шишков [*Варна,1942], БМФ = Яна Рахнева [*1949].
1.4.4.1.1.1.1 Илия Хр. Шишков [*Варна,1969].
1.4.4.1.2 Пенка Хр. Шишкова [*Ямбол, 1919], чиновничка = Васил М. Василев [*Ямбол,1899+1954], търговец. Имат дъщеря Зара *1941.
1.4.4.2 Тонка Ил. Шишкова [*1895+1920] = Коста Костов [*1892].
1.4.4.3 Златка Ил. Шишкова [*1897+1975] = Ал. Ценов [*1900+1951].
1.4.4.4 Анка Ил. Шишкова [*1899+1912]
1.4.4.5 Стефанка Ил. Шишкова [*1903+1920].
1.4.4.6 Софийка Ил. Шишкова [*Н.Загора,1905+1941] = Ник. Георгиев [*1902].
1.4.4.7 Миланка Ир. Шишкова [*1909]
1.4.5 Стефан Хр. Шишков [*1864+1935], бирник = Пенка Михайлова [*1881+1963].
1.4.5.1 Христаки Ст. Шишков [*Н.Загора,1899+1921]
1.4.5.2 Коста Ст. Шишков [*1901+1908]
1.4.5.3 Михал Ст. Шишков [*1904+1906]
1.4.5.4 Мария Ст. Шишкова [*1906+1918]
1.4.5.5. Анка Ст. Шишкова [*1906+1913]
1.4.5.6 Никола Ст. Шишков [*Н.Загора,1910] = Роза Михайлова [*1921]
1.4.5.6.1 Георги Н. Стефанов [*Н.Загора, 1951]
1.4.5.6.1.1 Никола Г. Стефанов [*Ст.Загора, 1973]
1.4.5.7 Георги Ст. Шишков [*Н.Загора,1912] = Ани Курц [*1922]
1.4.5.8 Златка Ст. Шишкова [*Н.Загора,1914] = Стоян Бончев [*1909+1964]. Имат 2 деца, близнаци - Божидар [*1938] и Лилия [*1938+1968].
1.4.6 Сава Хр. Шишков [*1864+1869], близнак със Стефан.
1.4.7 Георги Хр. Шишков [*1861+1891], чиновник.
1.4.8 Тодор Хр. Шишков [*1870+1915], просбописец = Мария Стаматова [*1869+1946].
1.4.8.1 Златка Т. Шишкова [*1906] = Руси Динев [*1890]. Имат 2 деца - Господин *1924 и Мария *1927.
1.4.8.2 Христаки Т. Шишков [*1912+1918]
1.4.9 Софийка Хр. Шишкова [*1873+1955] = Никола Ковачев [*1871+1898], фелдшер. Имат 2 дъщери - Магдалина [+1953] и Златка *1897.

1.5 Мария х.Ил. Славова [*Сливен,1825+1860] = Георги п.Кутев [*Сливен,1819+1897], търговец. Имат 4 деца - Кутю [*1845+1897], Щилияна, Зарафина [*1847+1927] и Илия [*1853+1909].


2. х.Никифор Славов, свещеник в Сливен; учи в Светогорски монастири.

# БВИ. С., 1988, с. 213-215 и 2 сн.; с. 600; РБЛ. С., 1976, т. І, с. 367-369 и сн.; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 232-233; Александров, Александър Е. и Александър С. Атанасов. Родословия на няколко сливенски фамилии. Варна - София, 1974-2010, родови схеми с. 3, 5, 6, 23-25. Вж. Доблоплодни, Сава. Кратка автобиография С., 1893.

Няма коментари:

Публикуване на коментар