понеделник, 31 януари 2011 г.

ХАДЖИВЪЛЧЕВ (Банско)


Михаил Баханов [*Банско+преди 1756], търговец = Катерина Бильо КУНДЕВА [*Банско+преди 1756]

1. Лазар М. Баханов [*Банско,1702+ок.1765], с духовно име Лаврентий, игумен на Хилендарския монастир дек. 1759 - окт. 1763; таксидиот /води до Хилендар поклонници от - Видин 3 април, Ловеч 30 октомври и Котел 10 декември 1750/ и йеромонах 1750; довежда и от Банско за първи път брат си х.Вълчо 8.Х.1756. Проигумен 1763 и духовник до 1765. Завещава на Хилендар бащината къща 17.Ι.1865, продава евангелие в Банско малко преди 18.ІІІ.1765.

2. сестра ? М. Баханова, удавила се във Валявицата.

4. Петър /Пенко/ М. Баханов [*Банско,1722+1773, Асеновград], с духовно име Паисий Хилендарски, замонашва се на 23 г., таксидот на Хилендарския монастир за Самоковска епархия; игумен на Хилендар. Пътува до Сремски Карловци ок.1758/1761, в Зограф като йеромонах 1762 дописва "История славеноболгарская", от която има над 80 преписа - от Софроний Врачански 1765, п. Алекси Попович 1771, Никифор Рилски 1772, поп Пунчо 1796, йероманах Харитон 3 преписа 1831-32 и др.

Рк 3. Вълчо М. Баханов, хаджия, търговец, ктитор на Зографския монастир 1757 = Биля.

3.1 Георги Хадживълчов, хаджия; търговец; ктитор на светогорските монастири - Зограф и Хилендар. Родоначалник на фамилен клон Хаджигеоргиеви: - Лазар - Никола - Георги.

3.2 Никола Хадживълчов, търговец; ктитор на Зографския и Хилендарския монастир.
3.2.1 Лазар Н. Хадживълчов, търговец на дървен материал и земеделска продукция.

3.2.1.1 Михаил Л. Хадживълчов = Пелагия Хаджистоилова [*Банско]
3.2.1.1-1 Елена М. Хадживълчова = Тоше Колчагов [*Банско], търговец.
3.2.1.1-2 Иван М. Хадживълчов [+Банско], завършва търговски науки във Виена. Кмет на Банско, убит от турци 5 г. след завръщането в България = ? Михаил Сарандова, дъщеря на търговец във Виена.
3.2.1.1-2.1 Димитър Ив. Хадживълчов, търговец; учи в Белград /сръбско училище/, Букурещ /румънско училище/ и в гръцки училище - Мелник и Сяр. Кмет на Банско 2 пъти ... и 1880-? = Александра Лазарова Германович - Голев [*Банско]. До амнистията забягват към Горна Джумая - Дупница 1879-80.

1. Катерина Д. Хадживълчева = Лазар Г. Сирлещов, търговец.
2. Султана Д. Хадживълчева = Ангел Велянов. Имат дъщеря Финка [*3.ІІІ.18..]
3. Елена Д. Хадживълчева
4. Пелагия Д. Хадживълчева = Лазар Н. Тодев.
5. Михаил Д. Хадживълчев, сподвижник на х. Кандид Дъгарадин и Никола Хаджиласков през Кресненско-Разложкото въстание 1878-79. Заселва се в София, търгува с мебели и вина, крупен дарител на Банските училища с 60,000 лв. = І. Катерина Хаджиласкова, имат 6 дъщери; ІІ. Мария х. Кандид Дъгарадин, І учителка в Банско, имат 1 син.
5.1 Султана М. Хадживълчева
5.2 Мария М. Хадживълчева
5.3 Елена М. Хадживълчева
5.4 Кариафина М. Хадживълчева
5.5 Александра М. Хадживълчева
5.6 Райна М. Хадживълчева
5.7 Самуил М. Хадживълчев, от ΙΙ брак; емигрира 1930 във Венецуела = ?, имат 4 деца -Михаил, Борис, Карлос и Мария.

6. Иван /Йово/ Д. Хадживълчев, преселва се в София, търговец; дарител на МНПросвещение с 60,000 лв. = Александра Хаджирускова.
6.1 Милош Ив. Хадживълчев
6.2 Никола Ив. Хадживълчев
6.3 Мария Ив. Хадживълчева
6.4 Димитър Ив. Хадживълчев
6.5 Султана Ив. Хадживълчева
6.6 Елена Ив. Хадживълчева
6.7 Олга Ив. Хадживълчева = ? Дучевски.
6.8 Руска Ив. Хадживълчева

7. Лазар Д. Хадживълчев, преселва се в София, търговец; дарява 60,000 лв. за учебното дело в Банско = Мария Лазарова.
7.1 Пелагия Л. Хадживълчева
7.2 Никола Л. Хадживълчев
7.3 Димитър Л. Хадживълчев, адвокат в София, съставя родословна схема 1961, съавтор на изследването "Паисий Хилендарски е роден в Банско".- Известия на института по история, 1966; оставя в ръкопис драма "Факлоносецът от Атон".
7.3.1 Лазар Д. Хадживълчев, завършва биология; родоизследавател
7.4 РайнаЛ. Хадживълчева

3.2.2.1-2.2 Кадифа Ив. Хадживълчова = Симеон Димитров МОЛЕРОВ [*1817+1903], иконописец. Имали 4 деца - Георги [*1844+1876], Вишан [*1847+1898], Мария и Магдалена.

3.2.1.2 Никола Л. Хадживълчов
а) Пелагия Н. Хадживълчова
б) Цвета Н. Хадживълчова
в) Богдана Н. Хадживълчова
г) Елена Н. Хадживълчова
д) Георги Николаевич Хадживълчов, в Браила фабрикант и учител. Имал 4 сина - Богдан, Никола, Михаил и Владимир.
е) Марко Николаевич Хадживълчов, в Браила фарикант и учител.

3.2.1.3 Елена Л. Хадживълчова

3.3 Йован Хадживълчов - ктитор на Атонските монастири - Хилендар и Зограф.

# Шалев, Димитър. Родът на Паисий Хилендарски.- В: Стари български родове. С., 1989, с. 15-49.

1 коментар: