сряда, 19 януари 2011 г.

АЛЕКСИЕВ (Охрид)

Рк Алекси, учител в Охрид 1865 и свещеник.
І
Никола Алексиев [*Охрид], търговец в Солун, аптекар в Охрид 1875 = Царевна Димитър МИЛАДИНОВА [*1856+1934], учителка. Брак в Солун. Преселват се в София 1913.

1. Владислав Н. Алексиев [*1883+1962], професор д-р; учи в Битоля /гимназия/, следва право в СУ, но завършва в Лайпциг; учител в Солун; преподавател във Венната академия и декан на катедра "История на българското и славянското право" в СУ. Автор е на специализирани учебници, на монографиите "Основи на историята на българското право", "Принос към старобългарското семейно право", "Кръвно отношение и старобългарското право на старобългарската държава", "Родство и общинска власт", "Византизъм и византийско право в България" и др. Член на Македонския научен институт и автор в сп. "Македонски преглед" = Елза Бернхард [*Лайпциг].
1.1 Цветана Вл. Алексиева [*1921], професор д-р; завършва медицина в София. Създател и завеждащ Клиника за професионални заболявания, зам.-директор на Научния институт по хигиена и професионални заболявания. Адрес - София, ул. "Даскал Манол" 7.
1.2 Надежда Вл. Алексиева [*1925], завършва славянска филология в СУ, работи в НБКМ = ?. Живеят в Лайпциг. Нямат деца.
1.3 Борислав Вл. Алексиев [*1928], доцент д-р; завършва медицина в София. Доктор в Клиниката по спортна травматология, доцент в медицинската академия.

2. Мария Н. Алексиева [*1888+1968], песнопойка = Христо Попантов, учител. Имат 3 деца - Веселин [*1919], Иван [*1923+1985] и Никола [*1925+1986].

3. Димитър Н. Алексиев [*1892+1975], завършва търговия в Лайпциг, външнотърговски представител = Хариклия Ангелова РОБЕВА.
3.1 Никола Д. Алексиев [*1923], професор, лекар в Научния институт по пневмология и фтизиатрия. - София = ?.
3.1.1 Бистра Н. Алексиева [*1952], виолончелист в Народната опера.
3.2 Ангел Д. Алексиев [*1925], доцент по земна механика във ВИСИ - София. Автор на научни трудове.
3.2.1 Димитър Анг. Алексиев [*1954], строителен инженер.

4. Райна Н. Алексиева [*1897+8.ІІ.1984, София] = Драганов. Адрес - София, кв. Павлово.

# Стари български родове. С., 1989, с. 112-116; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 13-14; БВИ. С., 1988, с.31.

Няма коментари:

Публикуване на коментар