четвъртък, 23 декември 2010 г.

ДИПЧЕВ (Панагюрище)

Иван Дипчев
1. Димитър Ив. Дипчев, с духовно име Дамаскин Рилец [*Панагюрище, 1817 +1878, Араповски монастир], учи в - Панагюрище, Рилски монастир, Мелник и о.Халки /богословско училище/ 1854. Учител в Разлог, Велес 1849-56, Кюстендил 1858-61 и Пловдив 1869. Архимандрит преди 1862, митрополит Велешко-Струмишки 1872. Сътрудничи на в. "Македония" 1868. Автор на биография, описание на Рилския монастир, преводач от гръцки 1868.

2. Васил  Ив. Дипчев [*Панагюрище, 1846 +1898, София], учител в Брацигово 1875-76, член на РК. Кмет на Панагюрище 1878, адвокат в София, депутат 1898-? Умира в Черната джамия = Райна п.Георгиева ФУТЕКОВА, с прозв. Райна Княгиня [*Панагюрище, 6 ян. 1856 +29 юни 1917, София], член на РК-Панагюрище, ушива въстаническо знаме, под което се провъзгласява началото на Априлското въстание 22 март 1876, и 3 копия 1901. Учи медицина в Москва, І дипломирана акушерка - в софийските квартали Орландовци и Малашевци. Брак от юли 1882. Преселва се в София 1898.
   2.1 Иван В. Дипчев [*ок.1885 + Троян], генерал; участник в Балканската и I Световна война, пенсионер 1936. След 9.9.44 в концлагер, съден в Троян, но недочаква присъда. Умира в болница.
   2.2 Георги В. Дипчев [+Бургас], завършва морско училище; машинист на торпедоносеца "Дръзки". Умира от рак.
  2.3 Владимир В. Дипчев [+1944], офицер; Награден с 3 ордена "За храброст"; съкратен от армията по силата на Ньойския договор, чиновник и директор в кинематографията. Безследно изчезва след 9.9.44.
  2.4 Петър В. Дипчев
  2.5 Асен В. Дипчев, полковник; след 9.9.44 в концлагер.
     2.5.1  Марко Ас. Дипчев
        2. 5.1.1 Асен М. Дипчев [*Оряхово], строителен инженер, поет. Автор на 11 стихосбирка. Член на Съюза на свободните писатели.
     2.5.2 Иван Ас. Дипчев [*1928 +5 февр. 1993], юнкер във ВВНУ - 68 випуск /последен/
  2.6 Гина В. Дипчева, осиновена.

Сродници 
- Стефан Дипчев, спомощник 1840 в Букурещ /"Месецослов"/.
- Христо Дипчев - офицер, братовчед на Ив. Ас. Дипчев.
# БВИ. С., 1988, с. 210 и с. 537 и сн. Вж. Райна Княгиня. Автобиография. С., 1976 /І изд. на български 1934, 1986/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар