четвъртък, 23 декември 2010 г.

ДАНОВ (Клисура)

Груьо Брайков Данов, абаджия = Кита , с прозв. Груевица.
І
Христо Гр. Данов [*Клисура,27 юли 1828 +11 дек. 1911, Пловдив], книгоизданел и учител; учи в Клисура 1835-41 /килийно/, Панагюрище 1841-42 /класно/, Копривщица 1847-49, Пловдив 1853-56; учител в - Пловдив 1849-?, Стрелча - Панагюрско 1850-51, Перущица 1851-53, Клисура 1856-57. Съучредител на "Дружествена книговезница" в Пловдив 1857, с клонове 1867 в Русе и Велес, а през 1880 в София и Лом. Открива в съдружие печатница във Виена 1874, която я прехвърля в Пловдив 1878. Издава, съставя и превежда учебници и учебни пособия - "Пространна числителница" 1859, "Кратка числителница" 1859, "Теоретическа и практическа числителница" 1868 /1870, 1874/, "Примери за краснописание на български язик" 1859 /1868, 1872/, "Буквар за малки деца" 1861 /1864, 1866, 1867, 1868, 1875/ и др . Редактира годишника "Летоструй ..." 1869-76, издава в. "Марица" 1878-85. Депутат 1882- 83, кмет на Пловдив 1886-89 /1897-99/. На негово име къща-музей в Пловдив, училище в София /47 СОУ/ , Национална литературна награда от 1999 = Гана Константинова [*Сопот], учителка.
1. Милош Хр. Данов
1.1 Христо М. Данов [*Пловдив, 2 юни 1908 +1997, София], историк - траколог; учи в Пловдив /класическа гимназия/, завършва класическа филология и история във Виена ?-1932. Асистент в археологическите музеи - Пловдив 1932 и София 1934-41, доцент в СУ 1941, професор в Париж, Оксфорд, Рим и Виена 1981-82. Автор на книгата "Тракия" и статии по антична история.
2. Грую Хр. Данов
3. Веселин Хр. Данов [*1886]
3.1 Христо В. Данов [*софия, 19 ян. 1922 +17 февр. 2003, София], юрист; завършва право в СУ, адвокат 1947-85, министър на Вътрешните работи 1990-91 и председател на Конституционния съд 2000-03.
3.1.1. Веселин Хр. Данов, общински съветник във Варна, арестуван за незаконни действия, съден и в затвор 2009 - ХІ.2010 = Веселина /Весето/.
3.1.1.1 Христо В. Данов, общински съветник във Варна.
4. Мария Хр. Данова = М. Пършоров.
5. Невена Хр. Данова = Шойлеков.
# БВИ. С., 1988, с. 179-180 и сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар