понеделник, 6 декември 2010 г.

ВИДИНЛИЕВ (Габрово)


Рк Цаньо /Цончо/ [*с.Парчовци,Видинско]

1. Илия Ц. , с прозв. Видинлията В [*1792+1876], преселник в Габрово 1804, усвоява папукчийския занаят в Габрово ок.1896, търговец-бучакчия /на ножарски стоки/ до 1869. Ктитор на Рилския монастир (надпис върху колона), дарител на гобровското училище с 2500 гроша и воденица с годишен приход от 5000 гроша. Издейства разрешение за градеж на черква 1865. Съртаник на Г. Ст. Раковски и Цанко Дюстабанов. Негов портрет - от художника Христо Цокев = І. ?; ІІ !?.

1.1. Денчо Ил. Видинлиев. Четвъртото дете.
1.1.1 Илия Д. Видинлиев = Донка Страшимирова.
1.1.1.1. ? Ил. Видинлиева = П. Позоровски.
1.1.1.2. ?. Ил. Видинлиева = поп Груев.
1.1.1.3 ? Ил. Видинлиева = С. Шишков. Имат 3 деца.
1.1.2. Д. Ил. Видинлиев = Б.
1.1.3. Теодора /Тотка/ Д. Видинлиева = Петър х.Стойчев [*1889+1963]. Имат 2 деца - Цанко и Донка.

1.2. Лазар Ил. Видинлиев [+20.VІІ.1865], чорбаджия в Габрово 1856 = Анастасия п. Йовчева. Най- голям син.
1.2.1 Мария /Маца/ Л. Видинлиева = І. ? Илиев. Имат 2 деца - Нона [*1854] и Васил [*1856+1910]; ІІ. Пенчо Севлиев. Имат 2 сина - Христо [*1869+1949] и Койчо [*1877+1934].

1.3 Цоньо Ил. Видинлиев [*1825+1895], ктитор на Рилския монастир = І. Султана [+1895]; ІІ ?. Втори по големина син!
1.3.1. Илия Ц. Видинлиев = Флора.
1.3.2. Минчо Ц. Видинлиев
1.3.2.1. Стефан М. Видинлиев = Руска Минчева.
1.3.2.1.1. Минчо Ст. Видинлиев
1.3.2.1.2. Райна Ст. Видинлиева
1.3.3. Пенка Ц. Видинлиева [Габрово], умира на 12 год.
1.3.4 Марийка Ц. Видинлиева [*1860+1874]

1.4. Дянко Ил. Видинлиев [*1829], подпомага 1867 финансово Д. Д. Видинлиев = Мария Станчева х.Петрова, портрет от художника Христо Цокев 1874. Трети по големина син.
1.4.1 Илия Д. Видинлиев = Донка поп Рачова Станимирова [*1876+1957], учителка.
1.4.1.1 Нед(к)а Ил. Видинлиева [*1888+1967], учи в Одеса = Николай Прозоровски [*1881+1961], доктор. Имат 3 деца - О. - дъщеря, А. -дъщеря и А. - син.
1.4.1.2 Пенка Ил. Видинлиева 1889+1956, учителка = Петко поп Груев [*1883+1950], адвокат.
1.4.1.3 Мария/ Мика/ Ил. видинлиева 1890+1970, учителка = Стамат Шишков. Имат 3 деца - А.- син, Н. -син и Ж. -дъщеря.
1.4.1.4 Денчо Ил. Видинлиев [*1892+1922] = Б.
1.4.1.5 Теодора /Тота/ Ил. Видинлиева [*1894], учителка = Петър Хаджистойчев [*1889+1963], индустриалец. Имат 2 деца - Цанко и Донка.

1.5. Дона Ил. Видинлиева = Иван Кесаров. Имат 5 деца - Кесар [*1860+1951], М. -дъщеря, В.- дъщеря, Л. - син, , Н. - дъщеря.

4. Денчо Ц. Видинлиев [+14.ІХ.1838], търговец, убит = ? Дечкова.

4.1. Илия Д. Видинлиев [*Габрово,1839], търговец-лихвар, дарител на Габровското училище 1835 и завещател на годишен приход от 5000 гроша, пом.-кмет в Габрово; убит след 1846.
4.1.1. Лазар Ил. Видинлиев [+ преди 1864]

4.2. Мария Д. Видинлиев = х. Стефан.
4.3. Георги Д. Видинлиев, член на БРЦК-Букурещ.
4.4. ? Д. Видинлиева = ... Грудов [*с. Баевци,Габровско], учител и свещеник. Имат 5 деца - Илия, Иван, Стефан, Мария и Елена.

4. 5. Димитър Д. Видинлиев [*Габрово, 17.VІІ.1838+1.V.1924], участник в Априлското въстание 1876; учи в Габрово при Цвятко Недев и Илия Грудов, изучава занаяти - терзийския 4-5 месеца и панталонджийския ?-1860; заминава в Букурещ и работи в хана на сродника си Стефан Грудов. Член на БРЦК-Букурещ и РК-Габрово, съратник на Цанко Дюстабанов и активен участник в Априлското въстание 1-27 май 1876. Заловен в Габрово, осъден юли 1876 в Търново на "15 години" и заточен в крепостта Магуста на о.Кипър до май 1878. След РТВ заема правителствени служби в Габрово и Севлиево. От 1897 е надзирател във Варненския затвор. Автор на спомени 1900.
4.5.1 Васил Д. Видинлиев, живее във Варна = ?. Брак от 1864.
4.5.2 Райна Д. Видинлиева [*1876] = Добри Христов [*1875], композитор. Автор на химна "Мила Родино", "Многая лета" и др. Имат 2 деца - Лиляна и Любомир.

# Узунова, Ирена. За Димитър Денчев Видинлиев и документалните свидетелства за неговата дейност.- БВ. С., 2006, т. 8, с. 261-266; Родът на чорбаджи Илия Видинли.- сайт Старо Габрово, 21.ХІІ.2006; Метев, Лалю geni.com, 27.І.2010 под Илия Видинлиев и 10.VІІІ.2010 под Донка Видинлиева; Вж Ангелов, А. Габровският възрожденски чорбаджия Илия Видинлиев. Сборник. Габрово, 2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар