неделя, 12 декември 2010 г.

ЗАНЕВ (с. Бяла черква, Търновско)

Петър Занев [*1816 +1841], свещеник = Цона Добрева Генкова [*с. Коломен, 1818 +1876]
1. Киро П. Занев, с прозв. Бачо Киро [с. Бяла черква, 7.VІІ.1835 +28.V.1876, Търново], учител и борец за свобода; учи в Бяла черква и Батошевския монастир. Учител в селата - Коевци 1849, 1852-53, Вишовград 1849-50, Мусина 1851-52, 1855-57, 1865-66, 1871, Михалци 1861, Бяла черква 1857-65, 1866-69, 1870, 1872-76; читалищен деятел - основана І селско читалище 1869 и създател на І селски театър. Посещава Света гора със съселяни 1857. Деец за църковна независимост. Член и председател на РК-Бяла черква 28.ІІ. 1872-, съратник на Ан. Кънчев, Матей Преображенски и Хр. Иванов - Големия. Като апостол пътува до Берковица 1869, Букурещ 1872, Цариград и Белград 1872-74, и най-вече по района на Търновския революционен окръг. Член на щаба от 28.ІV.1876 в четата на поп Харитон Халачев, сражава се в Дряновския монастир срещу турски аскери. Предаден, съден в Търново и обесен. Сътрудничи на в. Македония 1870-71. Автор на "Описание на с. Горни Турчета ..." 1870 /в стихове/, "Пътуванието на Бача Кира" 1873 /в стихове/, "Второ пътувание на Бача Кира " 1874, "Сиромах Танча" 1879 /драма/, "Пруско-френската война" 1880 /в стихове/ = І. Николина Цачева [*1830 +1870]; ІІ. Неделя Келешова.
1.1. Мария К. Петрова = І. Ангел Колев [*1855 +1876]; ІІ. Дино Кюркчийски. Имат 2 дъщери - Пенка и Иванка [*1897]
1.2. Ирина К. Петрова, с псевд. Бачокирова [*с. Бяла черква, 1857 +1894/7, с. Летница - Ловешко], учителка. Учи в Габрово, учителка в с. Бяла черква 1875-76 и с. Летница след ок.1878-94. Авторка на стихосбирка "Българка" 1890 = І. Тодор Лефтеров [*1852 +1876]; ІІ. Тодор Филип ТОТЕВ [*1854 +1931], учител в с. Летница след 1878. Брак от 1886. Имат син Филипчо [*1887 +ок.1889].
1.3. Теодосий Киров Петров [*1859 +1931], капитан = Ана Ганчова.
1.3.1 Люба Т. Бачокирова = Иван Петранов. Имат 4 деца - Мария [*1909], Юрдан [*1912], Петър [*1915] и Розин [*1913].
1.3.2 Петър Т. Бачокиров [*1891+1975], полковник = Евангелина Коларова.
1.3.2.1 Богдан П. Бачокиров.
1.3.3 Мария Т. Кирова Петрова [*1899] = Генчо Бонев. Имат 2 деца - Ганка и Дончо.
1.3.4 Сия Т. Бачокирова
1.4. Любен Бачокиров [*1873 +1897], от ІІ брак.
2. Димитра Петрова Занева = Петър Даскалов. Имат 4 деца - Теодосий [*1888 +1945], Христо [*1892 +1941], Денка [*1895 +1978] и Андрей [*1880 +1931]
Сродници - полубрат на Бачо Киро от втори брак на майка му - Гаврил Трифонов [*1844 +1876] и полусестра Беша Трифонова [*1844 +1922], съпруга на Христо х.п. Иринчев [*1846 +1876].
# Георгиева, Анастасия. Апостолската дейност на Бачо Киро.- БВ. С., 2006, Т. 8, с. 146-150; Ферманджиев, Никола. Родови хроники. С., 1977, с. 80-81; БВИ. С., 1988, с. 523-524 и сн. , а и с. 527; 663. 
Вж Бачо Киро Петров. Материали и документи. С., 1937; Начов, Никола. Бачо Киро Петров. С., 1910; Бакалов, Георги. Бачо Киро. С., 1936; Йорданов, В. Бачо Киро. Неизвестно за него. С., 1990.

Няма коментари:

Публикуване на коментар