неделя, 19 декември 2010 г.

КАРАИВАНОВ / ПАЛАВЕЕВ (Ихтиман)


Рк Иван Палавеев, с прозв. Кара Иван.
І
1. Стоян Караиванов

1.1 Иван Ст. Караиванов [*Ихтиман,ок.1832+ок.1903, София], с духовно име Генадий, комитетски псевдоним Риза ефенди. Сподвижник на В. Левски от 1861, знаменосец при Ильо войвода 1867. Послушник на Хилендарския монастир от ок. 1847, дякон ок. 1860 при Виктор - таксидиот на Хилендар в Ниш. Те търгуват в Карлово с Хилендарския таксидиот архимандрит Василий и неговия племенник йеродякон Игнатий - Васил Левски. Генадий 1862 подпомага с 200 гроша бягството на В.Левски от вуйчо си - 3.ІІІ.1862; Двамата се срещат в Пазарджик и заедно през София - Ниш - с. Пандорало /границата/ - Княжевац - Белград и постъпват в І българска легия 1862. След разпускане на легията "скита" /вероятно като таксидиот/ из Влашко, Банат, Унгария; йеромонах, архимандрит -?1881-, свещеник в Пазарджик 1864-67, 1872-? и Пловдив 1885-? /свещеник към І Софийски п.п./; игумен на - Шияковския монастир "Св. Архангел Михаил" 1868-71; Драгалевския монастир "Св. Богородица" 1871-72, 1881-82, 1889-90; Горнобанския монастир "Св. Кирил и св. Методий" след 1878 и Сотирския монастир 1886-87. Член на РК-София. Придружава Левски из софийски села и Самоков. След разкритията на разпитваните по Арабаконашкия обир - Димитър Общи 9.ХІІ.1872 и Тоне Иванов във финансово подпомагане и разспростаняване на комитетския устав - йеромонах Генадий успява да укрие архива и през Кладнишкия манастир "Св. Богородица" 29.ХІ.1872 отива в Белград, където се запознава с П. Хитов. Участва в Сръбско-турската война 1876 и РТВ 1877-78. Куриер на РК-Гюргево 1876, достига до Солун, Велес, Цариград, Измир. В Соколския монастир 1882-84 при хилендарския йеромонах Висарион; заточен в Троянския монастир 1887-88; Рилския монастир1890-95 /тук Ст. Заимов го посещава 1891/. Отправя молба до НС за поборническа пенсия 1893, но му е отказано. Иска позволение да бъде пратен за игумен в Жабленския монастир, но отново 1895 му е отказано. Той забягва, след което следите му се губят. Сътрудничи на в. "Съветник" 27.VІ.1864 /спомен за разкалугеряването на Левски/
1.2 ? Ст. Караиванов, живее в Букурещ 1888 = ?, румънка.
1.3 Спаса Ст. Караиванова = Кошев [*Ихтиман], общественик. Имат син Йордан - адвокат 1888-1903, внук - Методи [*Ихтиман,1893], член и председател на читалище "Слънце" 1922-24, кмет на Ихтиман ок. 1937.
2. ?
2.1 син ?, в Ниш 1862.

# Темелски, Христо. Отец Генадий Ихтимански. Опит за биографичен очерк.- БВ. С., 2010, т. 12, с. 148-165; БВИ. С., 1988, с. 135..

Няма коментари:

Публикуване на коментар