събота, 25 декември 2010 г.

ДРИНОВ (Панагюрище)


Делчо Дринов
І
Стоян Д. Дринов, занаятчия - бояджия, терзия и часовникар. В неговия дом отсяда Бенковски 1-2 февр. 1876.

1. Марин Ст. Дринов [*Панагюрище, 20 окт. 1838 +28 февр. 1906, Харков], професор - историк; учи в - Панагюрище /класно/, Киев /духовна семинария/ 1858-61, завършва ИФФ в Москва 1861-65. Учител в Панагюрище 1855-58, частен учител при княз Голицин 1865-70, доцент 1873 по славянознание в Харковския университет, професор 1876. Съосновател на БКД 29.ІХ.1869 и І председател 1869-98. Вицегубернатор на София 1877-78 и предлага София за столица. От 1881 се преселва в Харков. Член на чужди академии - Петербургска, Полска, Чешка и Югославянска. На негово име къща-музей в Панагюрище 20.Х.2008. Сътрудничи на - в. "Время" 1866, в. "Македония" 1867-70, "Дунавска зора" 1869, "Периодическо списание" 1870, в. "Беседа" 1871, сп. "Читалище" 1874. Автор на "Поглед връх происхожданието на блъгарский народ и началото на блъгарската история" 1869, "Заселение Балканского полуострова славянами" 1873 /магистратура 1872/ ; "Южние славяне и Византия в Х веке" 1876 (1930) /дисертация 1876/; "Новий церковно славянский памятник с упоминанием о славянских первоучинелях" 1885 и др. = Маргарита Уилямс, 1900 посещава България.
1.1 Александър М. Дринов
1.1.1 Александър Ал. Дринов
1.1.1.1 Александър /Саша/ Ал. Дринов [*1923 +21 май 2008], ветеран от ІІ световна война; доброволец през ІІ световна война 1942-45, младши лейтенант, командир на взвод-автоматчици, ранен в Курската битка. Награден с ордени "За боевьι заслуги" и "Красная звезда" = І. Валентина Александровна Шайкина. Брак от ок.1947.
1.1.1.1.1 Людмила Ал. Дринова, от І брак.
1.1.1.1.2 Владимир Ал. Сафронов, в гр. Стари Оскол, посещава Харков и Панагюрище 2008.

1.2 Степан М. Дринов
1.3 Мария М. Дринова, посещава България 1900.

2. Найден /Недю/ Ст. Дринов [*Панагюрище, 27 апр. 1846 +22 ян. 1909], член на РК- Панагюрище 1870; учи в Панагюрище при брат си, търговец на вълна и шаеци от 1866, съратник на В. Левски, Бенковски и Волов 1876. Куриер и дестник през Априлското въстание, заловен и отведен в Пловдивския затвор, откъдето големия брат чрез откуп от 100 жълтици го освобождават на 28.Х.1876. В Ихтиман - І съдия 1880-?, адвокат 1893-1903 и председател на БО "Св. Панталеймон" 1883-?, открива І околийска болница.

3. Пейо Ст. Дринов [*24 окт. 1850], член на РК-Панагюрище; учи в Панагюрище при брат си, ханджия, войвода на чета през Априлското въстание 1876, заловен е от турците 30.ІV1876, отведен в Пазарджик 4.ІV.1876 и затворен в Пловдив, откъдето чрез откуп е освободен.
3.1 Стоян П. Дринов [*Панагюрище, 3 февр. 1883 +7 авг. 1922, София], поет; учи в Пазарджик и София, завършва история в СУ ок. 1919. Учител в - с. Баня - Панагюрско и София 1914-19; библиотекар в Народната библиотека ?-1922. Сътрудник на сп. "Веселушка", "Светулка", "Пчелица", "Детска радост", "Другарче", "Детска почивка"; редактор на сп. "Люлка" 1921-22. Превежда от руски и сръбски. Автор на - стихосбирка "Болният учител" 1912, детска пиеса "Куковица кука" 1919 и двутомника "Забави" 1922.
3.1.1 Людмил Ст. Дринов [*16 май 1915 +23 септ. 1932], поет; сътрудничи на сп. "Светулка" от 1925. Автор на стихосбирките "Поздрав" 1934 и "Звънчета" 1971.
3.2 Делчо П. Дринов, научен работник и политик.
Сродник на М. Дринов - "родственик" хаджи Найден Йованович [*1805 +1859]
      # РБЛ. С., 1976, т. І., с. 386-389 и сн.; БВИ. С., 1988, с. 227 и сн.; ЕБВЛ. ВТърново, 1996, с. 238-240; Братята Найден и Пейо.- в. Огнища, 1.ХІ.2008, с. 14 и 2 сн.; Правнукът дойде в Панагюрище.- в. Огнища, 1.ХІ.2008, с. 13 и 2 сн. 
     @ Сафрониев, Владимир Александрович. Памяти героям ВОВ 6.V.2011 и Самозванци.- kaviCom.ru /За Евгений Александрович /Иванович/Дринов [*гр. Старий Оскол,Белгородска област-СССР, 3.VІІІ.1963], по баща Михайлович Аленов, и с майка Валентина, бивша съпруга на Ал. Ал. Дринов - ветеранът. И потомците на този клон - Сергей [*1984] и Дмитрий [*2007] не са част от нашето родословие, защото родът не е по бащина линия, а по съпружеска линия - псевдогенеологично твърдение.
    Вж доклади от конференция за М. Дринов 20-21 Х.2008; Горина, Людмила. Марин Дринов. Историк и обществен деец. С., 2006; Албум за М. Дринов ок.2008 със сведения за потомци.

2 коментара:

  1. Как не ви е срам, хора добри! Почти 20 години минаха, откакто в България има публикации за Делчо П. Дринов. И вие все ги премълчавате. Вж.: Елза Стоянова Дриновият род и Украйна. - Балканистичен форум, кн.3, 1996.- С.118-123.За Делчо Пеев Дринов - с.120-123; Эльза П. Стоянова История одного языкового острова.Письменность болгарской диаспоры на Украине. 1861-1993. - София-В.Тырново: Знак-94, 1997. - 244 с. За Делчо П. Дринов - с.114-144.

    ОтговорИзтриване
  2. А аз в момента търся и снимка на или с Делчо Дринов...

    ОтговорИзтриване