сряда, 15 декември 2010 г.

ЖЕЛЯЗКОВ (Сливен)


Рк Желязко Фетисов
І
Добри Желязков Фетисов, с прозв. Фабрикаджията [*Сливен, 1800+1865,Сливен], търговец и индустриалец; учи гръцко училище в Сливен. След Руско турската война 1828-29 се изселва в Русия. В гр. Екатеринослав усвоява текстилното дело 18329-33. Основана работилница за шаяк 1834, която прераства 16.ІІ.1836 в текстилна Фабрика за шаяци, аби и сукна - І на Балканския полуостров. Прогонен в гр. Измит - Мала Азия, като фабриката му е одържавена от турската власт 1853. Води безнадеждни дела и се разорява 1856. На негово име в Сливен - професионална гимназия по текстил, награда за стопанска инициатива, текстилен завод 1974-91; улица в София = Мария Янакиева [*Сливен].

1. Анастасия /Настя/ Д. Желязкова [*Сливен, 1840+21.VІ.1878,Сливен], умира от тиф = Добри Петров ЧИНТУЛОВ [*Сливен,1822+1886], поет. Посвещава на съпругата си стих. "Пълна луна, ясно грей". Брак от 1858. Имат син Петър [*1859+1881].

2. Иван(чо) Д. Желязков = Иванка Рускова МИРКОВИЧ [*Сливен].

# БВ, С., с. 14-15, 25, 70, 118-124; Вж Славов, Атанас. Д. Желязков Фабикаджията. С., 1969; Кондев, Желяз 1984; Родова схема в текстилния музей в Сливен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар