събота, 18 декември 2010 г.

МИНЧОВ (Търново)


х. Димо Минчооглу, с прозв. Кожухаря, търговец на кожи, спомощник.

1. хаджи Николи х.Д. Минчооолу [*Търново,17.ІІ.1826+3.ІХ.1892], търговец на кожи; деятел за църковна независимост и щедър дарител на черкви - 500,000 златни лева, притежател на търговски кантори в Търново, Русе, Букурещ, Виена, Цариград и Одеса; пълномощник на търновци пред Високата порта 1853-1879. Домът му /"Ханът на хаджи Николи" - паметник на културата/, строен 1858 от Колю Фичето. Погребан при черквата "Св Константин и св. Елена" = І. х.Пенка х.Минчо Хаджицачев. Кум Никола Златарски; ІІ. Мария Пенчо - Тревналията [+1865], брак от 1862; ІІІ. Катинка Янко Минчев Беленска [+1931]. Брак от 1874.

1.1-6. Димитър и София [+ малки], от І брак.

1.7. Бонка х.Н.Минчова [+1865], от ІІ брак. Умира от холера.

1.8. Христо х.Н. Минчов, от ІІ брак; доктор.

1.9. Мария х.Н. Минчов, от ІІІ брак = Марко Хараламбиев [*1870]. Имат 3 деца - Хараламби [*1899], доктор, Никола [*1905+1924], Маргарита [*1913], доктор. Наследница - Мария [*1992].

1.10. Иван Николиев Минчов [*1877], доктор; от ІІІ брак.
1.10.1 Васил Ив. Николиев, доктор
1.10.1.1 Васил В. Николиев [жив 2010]

1.11 Димо х.Н. Минчов [*1880+1898]
1.12 Никола х.Н. минчов [*1881+1885]

2. Анастасия Хаджидимова [+Х.1860] = х. Павли х. Иванов, търговец. Имат син Димитър.

#Вж Биографията на х. Николи Д. Минчев. С., 1907.


Няма коментари:

Публикуване на коментар