четвъртък, 28 октомври 2010 г.

ТАТАРЧЕВ (Ресен)


Димитър Татарчев [жив 1877], търговец и банкер = ?, измъчвана от турци 1877.

1. Никола Д. Татарчев. Кореспондира с Н. Робев 13.І.1890.
1.1 Христо Н. Татарчев [*Ресен,16.ХІІ.1869+5.І.1952,Торино-Италия], доктор; учи в Ресен, Брацигово и Пловдив 1882-87 /гимназия/, завършва медицина в Цюрих и Берлин 1890-92. Доброволец в Сръбско-българската война 1885. Лекар в Солунската гимназия, в София от 1892 и през воините - военен лекар, І председател на ВМОРО 1893-1901. Съратник на Даме Груев. Арестуван и заточен от турските власти в крепостта Подрум - Мала Азия 1901-02. Емигрира в Италия 1927. Автор на спомени 1928, сътрудничи на в. "Македония", "Заря" и "Вардар". На негово име - улица в Благоевград. Препогребан в София 2010.
1.2 Димитър Н. Татарчев, кореспондира с Перикъл Робев 5.VІ.1906.

1.3 Михаил Н. Татарчев [*ок.1870/1+1912/7,Ресен], кореспондира с Николаки Робев 23.ІІ.1883, 1890. Убит от сърбоман = Костандина Ставрева. Брак от 21.І.1890.
1.3.1 Асен М. Татарчев [*Ресен,14.ХІ.1893+9.VІІІ.1970, Куманово], доктор; учи в Ресен, завършва медицина в Женева до 1924, деец на ММТРО, затварян от сръбските власти 1925-30 и интерниран в Ужице и Белград. Емигрира в България 1932. Лекар в - училища 1932-41, родилен дом в София 1941-43, Прилеп, Гостивар и Куманово ?-1970. Арестуван и осъден от югославските власти 1944-51 /затвор Индризово/.
1.3.1.1 Михаил Ас. Татарчев [*Мелник,11.ХІІ.1912], доктор; емигрира в Канада.
1.3.1.2 Филип Ас. Татарчев [*Ресен,25.ХІІ.1924+1998,София]

1.3.2 Никола М. Татарчев = ? Иванова Крафти [*Болград]
1.3.2.1 Костанца Н. Татарчева [*София,1929], учи италианско училище, завършва английска филология в София, заживява в Англия = ?. Имат една дъщеря.
1.3.2.2 Иван /с рождено име Светозар/ Н. Татарчев [*София,29.VІІІ.1930+24.ХІІ.2008,София], завършва право в СУ ?-1952; адвокат 1951-61 в Малко Търново, Разлог, Разград и София 1966-90; по политически причини е лишен от адвокатска практика 1961-66. Главен прокурор 1992-99 . Неженен.

2. Андрей Д. Татарчев
2.1 Георги Андр. Татарчев, жив 1906.
2.2 Божирад Андр. Татарчев [*Ресен,1870+26.Х.1940], доктор; учи в Пловдив 1882-?, завършва медицина в Цюрих и Берлин ?-1892 и гинекология и хирургия в Париж 1893-95 и Лондон 1895-97. Лекар в Скопие - училище 1892-93. Сътрудничи на английските вестници -"Таймс", "Дейли нюз" и др. , изнася пред английската общественост беседи за Илинденското въстание. От 1902 в България, лекар през войните - Балканската - ІІ Бдинска дивизия, Междусъюзническата /майор/, І световна, Битоля 1925-26 /католическа болница/ и Кюстендил /окръжен лекар/. Съставя на френски език Мемоар до мирната конференция в Париж 1919.
2.2.1 Андрей Б. Татарчев [*1913].

Сродници -
Данаил Татарчев [*Битоля, 1967], следва журналистика в СУ ок. 2009;
Кирил Татарчев, фармацевт, член на ММТРО с влияние над Преспанско-Охридския район.

# Галчев, Илия. Родът Татарчев - гр. Ресен.- В: Българското самосъзнание ... С., 2000, с. 317-24 и 325; Куманов, Милен. Македония. С., 1993, с. 252-253; Първанова, Людмила. Дядото на Татарчев ....- Стандарт, януари 2007.

Няма коментари:

Публикуване на коментар