неделя, 3 октомври 2010 г.

ЯНЧУЛЕВ (Прилеп)


? Янчулев = ? Преселници в Прилеп

1. Димитър ? Янчулев [*Варош-Прилепско,1861+? след 1949], учител и свещеник 1903-; учи в Прилеп, Битоля и София; учител в Прилеп и Гостивар; свещеник в София = Евгения Ракиджиева [*Прилеп,1875+?], учителка и директор в Прилеп.

1.1 Кирил Д. Янчулев [*Варош,6.ІХ.1896+?.ІV.1961,София], генерал 1943; учи в Солун, завършва военно училище в София ?-1916 и военна академия в гр. Сен Сир – Франция след 1917. подпоручик 1916, поручик 1917, капитан 1923, майор 1930, подполковник 1934, полковник 1938; преподавател 1928-29 и началник 1938 на Военно училище - София, началник-щаб на Трета ВИАбласт 1936, командир на 22 п.п. и 3 дивизия 1940, началник-щаб на Българската армия 1944. Удостен с орден „За храброст”, военно аташе в Париж 1934-? и в Лондон ?-1939. Репресиран – лагер „Белене”.

1.2 Борис Д. Янчулев [*Прилеп,1898+?], икономист, д-р и.н., репресиран – лагер „Белене”. Автор на „Адрей Ляпчев – бащата на българската кооперация; Андрей Ляпчев – финансист” 1934=

1.3 Методи Д. Янчулев [*Прилеп,1900+1987,София], политик и юрист, завършва право в Париж, секретар на Демократическата партия и на министър–председателя А. Ляпчев 1926-31, депутат 1938-39. Репресиран – 10 г. Оставя спомени.


2. Йордан ? Янчулев [*Варош,1892+?], учи в Солун /гимназия/, учител в Прилеп.

2.1 Борис Й. Янчулев

2.1.1 наследници 2009 г.


3. Александър ? Янчулев [+1928] = ? жива 1928.

3.1 Стефан Ал. Янчулев [*Прилеп,1900+?], журналист, учредител на кооперация „Родно слово” 1930, І уредник на спортния отдел на Радио София 1935. Автор на „Борбата за един световен ред /град/” 1945, „Континент без усмивки” 1945 и др.

3.1.1 Александър Ст. Янчулев [*София,7.ХІ.1938], кмет на София 1991-96; завършва хидромелиоративно строителство в ЕСА, професор д-р, преподаветел в УАСГ; депутат от СДС = Правослова Гугучкова, д-р.

Сродници

Г. Янчулев

1. Иван Г. Янчулев

1.1 Андон Ив. Янчулев = Мария.

1.1.1 Борис Анд. Янчулев, в гр. Стилтон - САЩ 1915-28-?

1.1.2 Тодор Анд. Янчулев, в гр. Стилтон - САЩ 1915-28-?

1.1.3 Люба Анд. Янчулева , в гр. Стилтон - САЩ 1915-28-?

2. К. Г. Янчулев

2.1 Григор К. Янчулев, автор

.........

- Григор Янчулев [*Прилеп] = ? КУСЕВА [*Прилеп]

1 Коста ГРИГОРОВ Янчулев = Ваня.

1.1 З. К. Григоров = Н.

1.1.1 А. З. Григорова = Г. Левтеров.

1.2 Методи К. Григоров


# Уикипедия; сп. Родолюбие, 1983, № 10; Куманов, Милен. Македония. С.,1993, с. 281-282.

Няма коментари:

Публикуване на коментар