петък, 1 октомври 2010 г.

МОМЧИЛОВ (Елена)


Никола Момчилов, свещеник

І

1. Иван Н. Момчилов [*Елена,19.Х.1819+8.ХІІ.1869,ГОряховица], книжовник и учител; учи в Елена, Търново, о. Андрос 1837-?, Атина /гимназия/, Херсонската семинария в Одеса 1842-43; учител в Елена 1843-59, ГОряховица 1859-64, деец за църковна независимост; книгоиздател в Търново 1864-69, спомощник 1843, 1861. Сътрудничи на в. "Македония" 1868. Автор на учебни пособия - "Сборник от образци за изучаването на старобългарския йезик" 1863, "Граматика на старобългарския йезик" 1865, "Буквар" 1868 /1873/, "Начални книжки за деца" 1871 /1872, 1875, 1878/, "Граматика на новобългарския език" 1868 /1873/ с което поставя нормите на т.н. Търновска езиково-правописна школа, "Първа читанка" 1874, "Малка аритметика" 1869 и др.; преводач 1865, от гръцки 1869 1872.

1.1. Никола Н. Момчилов [*ок.1857+], учител; учи в гр. Николаев ?-1873, учител в с. Първомойци - Търновско, ГОряховица ?-1876, Дряново след 1878. Преводач в РТВ, околийски началник в ГОряховица и Сухиндол - Търновско, съдебен следовател във Варна и Разград.

1.2 Петко Н. Момчилов [*Г.Оряховица,2.ХІ.1864+18.І.1923,София], архитект.

Сродници

- Иван Момчилов [*Елена,1816+1884], свещеник в Елена от 1842, член на РК- Елена, спомощник 1843, 1844, 1861.

- Христо Момчилов [*Елена], учи в гр. Николаев ?-1870-? Предполага се, че син на Иван Н. Момчилов.

# БВИ. С., 1988, с. 437-438 и сн.; ЕБВЛ. ВТ, 1996, с. 461-464

Няма коментари:

Публикуване на коментар