вторник, 26 октомври 2010 г.

БАЛЕВ (с.Църква, Пернишко)


Петър Балев

1. Наке П. Балев[* с.Църква], учител; учи в селото при п. Петър 1873-74; учител от 1876-84, убит на път за София.

2. Будин П. Балев
2.1. Владо Б. Балев [*с. Даскалово-Пернишко+ жив 1960], информатор.

Сродник - п. Петър е по-стар от Наке и с него са баджанаци.

# Мильов, Симеон. yardjilovci.com - 22.VІІІ.2009

Няма коментари:

Публикуване на коментар