сряда, 13 октомври 2010 г.

УЗУНОВ (Копривщица)


? = ? жива в Цариград ок.1856.

І

Рк Цвятко [Кереков], с прозв. Узун [*Копривщица+1839,Цариград], чорбаджия, търговец; деец за църковна независимост. След 1856 се преселва от Одрин в Цариград = І. Рада [+1851], вероятно от рода Крадлекови = ІІ Катиньо, гъркиня.

  1. Анастасия Цв. Узунова [*Одрин,1845], с духовно име Аспазия; учителка; учи гръцко и френско училище в Цариград, учителка в - Калофер 1869 и Пловдив 1869-76. Сътрудник на в. „Век” 1875, автор на „Буквар за французкия язик” 1875. Подпомога в Цариград брат си и Васил Йонков- Гложенеца, избягали от заточение, да отплават за Одеса с руски кораб = Желязков [*с.Първенец – Пловдивско], доктор. Брак след 1871.

  1. Домна Цв. Узунова [*Одрин]

  1. Атанас Цв. Узунов [*Одрин,1851+26.VІІ.1907,София], книжовник - драматург, учител в Сливен 1872, Аргана 1874, София 1879-81, Ловеч 1882-84 и гр. Орел 1876 или през 1879; учи в Цариград 1856-65 и гр. Николаев 1865-71/гимназия/; последовател на В. Левски, опит за ликвидиране на хасковския гъркоман х.Ставри Примов – 1873; затворен и съден на процеси в Хасково, Пловдив, Одрин и Цариград ?-18.ХІІ.1873, заточен за 15 г. в рудниците на Аргана-Мeдени докато избягва 1876 с Васил Йонков - Гложенеца през Ерусалим – Яфа – Цариград - Одеса; преводач в руския военен щаб през РТВ 1877-78; управител в Лозенград, административен служител в Сливен юли 1878, доброволец в Сръбско-българската война 1885; депутат в ІІІ ВНС. Кореспондира със съгражданина Костадинчо Доганов 14.V.1874 и с поп Минчо Кънчев 30.VІІ.1878. Автор на драмата „Цвятко войвода” 1876 и пиесата „Добър хайдутин” 1880 = Екатерина Николаевна Верьовкина [*гр.Орел], дъщеря на руски генерал. Брак от 1880 в гр. Орел. Нямат деца.

  1. Димитър Цв. Узунов [*Цариград], от ІІ брак, учи в гр. Николаев 1870.

# БВИ. С., 1988, с. 667-668 и 2 сн; БВ. С., т. І, 1995, с. 221-237; Вж Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. „Атанас Узунов – на Левски „верен помощник” /непубликуван очерк от 250 машинописни стр./

Няма коментари:

Публикуване на коментар