четвъртък, 21 октомври 2010 г.

ПАТРИКОВ (с.Самоводене, ВТърновска)


Иван Патриков
І
1. Кръстьо Ив. Патриков [*Самоводене,ок.1857+1935], учи в Самоводене - 4 отделение, участва в Сръбско-българската война 1885 = Маринка Иванова Гладилова [*Самоводене,ок.1860+1922]

1.1 Петър Кр. Патриков [*Самоводене,1881+21.ІІ.1962], учи в Самоводене - 4 отделение и в прогимназия - 2 години; дърводелец майстор на веялки, дървени зъби, сита за мелници, дограма и съдове за течности; участва в Балканската и І световна война, воденичар и тепавичар, съучредител на местното ТКЗС 31.V.1948 = Гина Костадинова Пангелова [*27.Х.1885+19.ХІІ.1959]
1.1.1 Стефана П. Патрикова[* Самоводене,2.VІ.1908], учи в Самоводене - основно = Борис Стефанов Пуздрев [*Самоведене,1906], огняр. Имат 2 деца - Стефан 1928 и Лилия 1935.

1.1.2 Иван П. Патриков [*Самоводене,17.VІ.1911+19.ХІ.1986], учи в Самоводене - основно, водопроводчик въ ВТърново съучредител на местното ТКЗС 1948= Пъша /Параскева/ Анкова [* с.Хотница,23.ІV.1910+13.VІІ.1987], съучредител на самоводенското ТКЗС 1948.
а) Кина /Кинчето/ Ив. Патрикова [*Самоводене,4.ІV1933+2.І.1992], учи в Самоводене - основно, работи в ТКЗС = Марин Бояджиев [*Драганово - ГОряховско, 5.VІІІ.1927+4.І.1987], строител във ВТърново. Имат син Николай 1957.
б) Маргарита Ив. Патрикова [*Самоводене,28.VІІІ.1947+1990], учи в Самоводене - основно и текстилен техникум във ВТърново= Петър Йорданов Петров [*с.Страхилово - ПТръмбеш,18.ХІ.1945], строител и шофьор. Имат 3 деца - Данчо 1968, Пенка 1969 и Иван 1970.

1.2 Велика Кр. Патрикова [*Самоводене,1884+1970], учи в Самоводене - 4 отделение = Тодор Маринов Пангелов [*Самоводене,1886+1947], земеделец, участва в Балканската и І световна война. Имат 3 деца - Георги 1909, Кина 1914 и Юлия 1923.

1.3 Стояна Кр. Патрикова [*Самоводене,1886+1970] = Кръстьо Костадинов ДИМОВ [*Самоводене, 1888+1964], участва в Балканската и І световна война, железничар на гара ГОряховица ?-1919, земеделец, построява мелница на р. Раковец и виенско колело. Имат 3 деца - Иван 1907, Веса 1909 и Костадин 1920.

1.4 Марин Кр. Патриков [*Самоводене,ок.1888+1893,с.Дъскот]

1.5 Христо Кр. Патриков [*Самоводене,15.ІХ.1889+7.Х.1970], учи в Самоводене - основно, във ВТърново /школа за младши подофицери/; градинар в Букурещ и Гюргево -Румъния 1904-09, участва в Балканската 1912, Междусъюзническата война 1913 и І световна война. Награден с орден "За храброст" 1912; железничар на гара ГОряховица 1919-45 = Гина Радева Ахмакова [*Самоводене,18.І.1894+30.VІ.1979]. Брак от 1914.

1.5.1 Петър Хр. Патриков [*Самоводене,15.ІІІ.1916+1989], учи в Самоводене - основно = Иванка Иванова Мицкинова [*Самоводене,22.ІІІ.1922+1998], учи в Самоводене -прогимназия. Брак от 1936.
а) Гинка П. Патрикова Самоводене,15.ХІІ.1940, учи в - Самоводене - основно и ВТърново - гимназия, курс по радиотехника = Георги Ангелов Йонов [*ВТърново,19.ІV1936], железничар и стругар 1958-96; братовчед на писателя Стефан Дичев. Брак от 1960. Имат дъщеря Даниела 1960.

1.5.2 Веса /Веселина/ Хр. Патрикова [*Самоводене,20.ІІ.1920+3.ІV.1991], учи в Самоводене - прогимназиясъучредителка на местното ТКЗС 31.V.1948 = Йордан Маринов Инков [*Самоводене,6.І.1909+3.Х.1983], съучредител на местното ТКЗС 13.V.1948. Брак от 1936. Имат дъщеря Йорданка 1937.

1.5.3 Георги Хр. Патриков [*Самоводене,16.ІV.1931], полковник и журналист; учи в - Самоводене - прогимназия, Търново - гимназия ?-1949 и Военно училище в София 1950-51, завършва Военна академия в София 1964-67; бригадир 1948-50 на Хаин боаз, Димитровград и яз. Росица; офицер от 1951 - София 1971-81, гр. Гоце Делчев ок. 1956, Варна 1967-71; кмет на Самоводене 1981-86 и общински съветник във ВТърново 1983- ?. Член на 88 дружество на военните журналисти, председател на Самоводското землячество в София и председател на софийския клон на Българското генеалогично дружество. Автор на краеведчески труд "История на с. Самоводене" 1967, родоведско изследване за своя род 1998 и др. = Невена Миленова Арнаудова [*с.Долно Камарци - Пирдопско,18.VІ.1937], учи търговска гимназия в София, завършва българска филология в СУ ок. 1965, учителка по БЕЛ в София и Момин проход ок. 1967. Брак от август 1955-75.
а) Любов [*Гоце Делчев,6.VІ.1956], учи в 126 училище в София ок.1965-67 и в Момин проход 1967-71 /основно/, френската гимназия в София 1971-75; завършва френска филология в ВТУ 1975-77 и СУ 1977-? и икономика и счетоводство в Холандия= І. Валери Петров Датков [*София,1955], следва икономика в София. Брак от 1978-? Имат дъщеря Петра 1979; ІІ. Венцислав Трендафилов Манов [*София,7.ІХ.1957+4.ІV.1994], оптик. Брак от 1986. Имат дъщеря Нели 1988; ІІІ. Херман Теодор Мария Вермолен [*гр. Дутинхем,Холандия], среден техник - строителство и автотранспорт. Брак в София.

1.6 Иван Кр. Патриков [*Самоводене,1900+30.Х.1964], учи в Самоводене - основно, железничар на гара ГОряховица; член на ТКЗС 1952 = Христина Илиева Желязкова [*1901+14.ІІ.1979], член на ТКЗС 1952.
1.6. 1 Иван Ив. Патриков [*Самоводене,24.VІІІ.1924+29.VІІІ.1978], учи в Самоводене - прогимназия; тракторист. Почива от рак. = Стефана Тодорова Граматикова [*с.Беляковец,27.ІІ.1927], полевъд.
1.6.1.1 Христо Ив. Патриков [*Самоводене,24.Х.1949], учи в Самоводене - основно, курсове за тракторист и работи като такъв = Виолета Георгиева Илиева [*с.Янтра, 1950], готвачка.
1.6.1.1.1 Стефан Хр- Патриков [*Самоводене,27.Х.1973], учи в с. Царева ливада - Тревненско, инвалид І група.
1.6.1.1.2 Иванка Хр. Патрикова [*Самоводене,6.ХІ.1975], учи в ГОряховица - основно = Атанас Събев Димитров [*с.Сушица-ГОряховско,3.ІІІ.1957], заварчик в Димитровград и ГОряховица. Брак в ГОряховица. Имат 2 дъщери - Милка 1994 и Виолетка 1996.


2.Ангел Ив. Патриков [*Самоводене], кмет на Самоводене 1890-91

3. Иван Ив. Патриков[ *Самоводене]

4. ? Ив. Патрикова = ? Андреев [*Самоводене]

# Патриков, Георги Хр. Патриковият род. С., 1998, 160 стр. и много сн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар