събота, 9 октомври 2010 г.

КРЪСТНИКОВ (Габрово)

Иван Кръстников, участник във въстанието на Никола Стефанов 1862.

Колчо /Никола/ Кръстников, собственик на хана „Кръстник-Колчовия” до р. Янтра, в който отсяда В. Левски 1869.

1. Гаврил К. Кръстников [*1845+1908], член и касиер на РК, четник в Априлското въстание - Новоселско 1876, опълченец 1877-78 = ?, учителка, завършва І випуск на поетокласното девическо училище в Габрово ок.1870-76, ученичка на Анастасия Тошева и Неофит Рилски. Деца !

1.1 Никола Г. Кръстников [*Габрово,16.VІІІ.1880+23.ІХ.1936,София] доктор, доцент - І българин, хабилитиран по неврология и психиатрия, създател на - българската психиатрична школа, теорията за лечение чрез възпроизвеждане на травматичните преживявания и теорията за лечение на нервни и душевни заболявания с кислород; учи в Габрово, завършва медицина във Военоморската академия в Петербург 1889-1904, специализира медицина в Париж преди 1913 и Петербург 1913; учител в с. Енчовци, Дряновско ?. Лекар в Тюркмения 1904, асистент в Петербургския женски институт – болница 1904-05. Военна служба в Търново 1905 и лекар 1912-13 на фронта; невролог и психолог в София след І световна война. Учредител на Българското психологично дружество 1921; асистент 1922, главен асистент 1924, доцент 1926. Автор на „Опит за психологически анализ на нашия обществен живот” 1922 /2008/. Умира от мозъчен инсулт.

2 Георги К. Кръстников, член на РК = Марина Гладнева.

2.1 Радка /Рада/ Г. Кръстникова = Роман Пухлев [*1868+1934], учител и училищен директор. Родители на акад. Алекси Пухлев [*1905+1979].

2.2 Наца Г. Кръстникова

2.3 Елена Г. Кръстникова

Сродници – БВИ; и Б.Ш.

Костадин Н. Кръстников [*Габрово+1893], доктор; учи в Габрово ?-1857, завършва медицина в Букурещ 1860-65; ветеринарен лекар в гр. Измаил 1865-67, Крайова, Калафат, Турну Северин, Букурещ ?-1876 и РТВ 1877-78, Никопол 1879 и Ловешко 1880-81; Плевен Луковит, Бяла Слатина = Ана Стоянова /Стоева/ [*Г.Оряховица], от 1893 в Габрово. Имат 7 деца.

1. син? К. Кръстников

2. Александър К. Кръстников [*Никопол,2.ХІ.1879+3.Х.1970,Чирпан], окултист и ясновидец, последовател на Петър К. Дънов; учи в Габрово, завършва окултни науки в Париж; телеграфо-пощенски служител; основава Психообщество 1908; издава и редактира в. „Витлеемска звезда” 1920-42, сътрудничи на сп. „Виделина” 8г. Автор на над 20 окултни книги след 1915 - „Върху медиумизма” 1926, „Ясновидство и духовно слухарство” 1929 и др. Оставя непубликувани дневници, публикува стихове, разкази и приказки. Интерниран в Бургас 1944-50. Неженен. Роднина – Ганчо Гаврилов в София след 1893.

3-5. братя - трима

6-7. сестри - две

# stanimer.blog.com - 30.ХІІ.2006 /плагиат Първанов, Радослав elategabrovo.org -20.VІІ.2010/; Борис Станимиров geni.com - 11.ХІ.2007 и 22.Х.2008; Кондов, Виктор Н. geni.com - 17.VІІ.2010 и 15.ІХ.2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар