вторник, 12 октомври 2010 г.

НЕДЕВ(СКИ) (Севлиево)


Рк поп Недьо

1. Спиридон п.Недев
1.1 Недко Сп. п.Недев [*1829+1908], търговец, член на РК-Севлиево, абонат на в. "Дунавски лебед", І кмет на Севлиево.
1.2.1 ? Тр. Недев [+1912/3], офицер, загива на фронта.
1.2.2 ? Гр. Недев [+1912/3], офицер, загива на фронта.

1.2 Григор Сп. п.Недев, член на РК-Севлиево.

1.3 Христо Сп.Недев [*1837+3.ІІІ.1918], търговец, член на РК-Севлиево.

2. Спас п.Недев
2.1. П. Сп. п.Недевски
2.2 Ст. Сп. Недевски
2.2.1 Христо Ст. Недевски = Недка Бобчева.

3. Теофан п.Недев

4. Николчо п.Недев [*1804+1833]
4.1 Никифор Н. п.Недев, свещеник
4.1.1 Петър Н. Недевски

5. Петьо п.Недев
5.1 Спиридон П. Недевски [*Севлиево,1845]
5.1.1 Александър Сп. Недевски
5.1.2 Григор Сп. Недевски [*1868], майор.
5.1.3 Захари Сп. Недевски [*1879+1962]

5.2 Стефан П. Недевски [*1849+1909] = Мариола Гайтанджиева.
5.2.1 Мария Ст. Недевска [*1882+1945] = Ненчо Дунев, доктор. Имат 4 деца.
5.2.2 Кина Ст. Недевска [*1884+1958] = ? Ковачев [*1875+1930], доктор. Имат 3 деца.
5.2.3 Надежда Ст. Недевска [*1893] = Ганчо Попов [*1885+1930]. Имат дъщеря Донка
[*1914].
5.2.4 Люба Ст. Недевска 1894 = Христо Калфов [*1883+1945]. Имат 2 сина - Димо и Стефан.

5.3 Захари П. Недевски = ? Дочева.

5.4 ? П. Недевска = Стефан Медарев.

# Българско възраждане. Годишник. С., т. І, 1995, с. 158-59, 164, 169, 174, 179; Матев, Лалю - geni.com - 3.І.2009 и 10. VІІІ.2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар