вторник, 2 юли 2013 г.

ДРАГАНОВ (с. Ново село, Севлиевско)


Стоян, сродник с Евлоги Георгиев
   Ι
Рк Драган Стоянов, казанджия

1. Стояна Драганова = Попиванов. Имат 4 сина - Д., П., Васил - знаменосец 1876 и С.

2. Аврам Драганов [*с.Ново село, 1850 +с. Драганово - Търновско], член на РК-Ново село, посреща в дома си В. Левски, Матей Преображенски и Христо Иванов - Големия. По занаятие - бакърджия. Укрива в имота си стотици оки барут за Новоселските сражения  май 1876 в Граднишкия боаз и Добневския проход. За дейността си  
/подвойвода/ през Априлското въстание 1876 е арестуван и отведен през Севлиево в Търново. Тук е осъден на смърт, но се получава помилване, заменено с 15 години каторга на о.Кипър, където престоява до амнистията 1878. След завръщането си  в родното място е прокуден в с. Драганово. На негово име  в с.Ново село, дн. Априлци - улица. 
2.1 Станка Авр. Драганова - има внучка Станка Нонова 2007
2.2 Цанко Авр. Драганов, живее в с. Драганово.

3. Иван Драганов
3.1 Стоянка Ив. Драганов(ск)а [*с. Ново село], с прозв. Нишанджийска, участва с оръжие в сражения през Априлското въстание 1876.
3.2. Илия Ив. Драганов, знаменосец на Новоселските въстаници 1876.

# Нонова, Станка. Дядо ми Аврам Драганов се е клел пред Апостола.- в. "Втора младост", 5 март 2007, бр. 10, с. 13;  Косев, Константин и др. История на Априлското въстание. С., 1986, с. 241, 413 и 415; Радева, Красимира  - geni.com  2011 /ян. - май/ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар