четвъртък, 4 април 2013 г.

ЧОНЕВ (с. Самоводене,Търновско)


Цони Чонев [*Самоводене, 1780] = Мария

1. Иван Ц. Чонев [+на 85г.]  = Ι. Върба; ΙΙ. Иванка Ганчева.

1.1 Тодор Ив. Чонев [*1835/38 + 3 юли 1925], народен лечител; от майка Иванка = Мария Петкова Пиперкова [*1841 + 1913].

1.1.1 Петко Т. Чонев [*ок.1858+ок. 1901/6], земеделец = Ι. Мита Николова [*Самоводене]. Брак от 14 дек. 1880; ΙΙ. Рада Петкова.
1.1.1.1 Игнат П. Чонев [*Самоводене, 13 дек. 1881 +26 дек. 1916, с. Цибианциноу, Браилско - Румъния], ефрейтор; участва във войните - Балканска 1912, Междусъюзническа 1913,  Първата Световна /5 п.п, 10 рота/, убит в сражение = Куна  Дачева Халваджиева [*Самоводене, 1882 + 1940]. Брак от 21 ян. 1901.
1.1.1.1.1  Кръстю Игн. Чонев [*Самоводене, 21 авг. 1902 + 1985], градинар в Унгария = Мария Симеонова Нейкова [*с. Поликраище, 1906 + 1988]. Брак от 29 ян. 1928.
1.1.1.1.1.1 Игнат  /Гачо/ Кр. Чонев [*Самоводене, 24 дек. 1928 +22 март 1980], шофьор в пожарните на Кърджали и Г. Оряховица /ДЗЗ/ = Велика Николова Чолакова [*с. Славейно-Смоленско, 1934 + 2001]
а) Маринка  Игн. Чонева [*Самоводене, 1954], текстилен техник = Стефан Атанасов Пеев. Брак в Полски Тръмбеш. Имат 2 деца - Николай *1974 и Иглика *1979.
б) Златка Игн. Чонева [*Самоводене, 1956], радиомонтьор = Христо Костадинов Базунков [*Самоводене, 1946 +1989], шофьор. Имат 2 деца - Красимир *1973  и Валя  *1974.

1.1.1.1.2  Кина Игн. Чонева [*Самоводене, 13 апр. 1909 + 25 ноем. 1985] =  Георги Рачев Ангеличев  [*Самоводене, 1903 + 1991], осиновен от Симеон Георгиев Халваджиев от Самоводене. Имат 2 сина - Симеон *1931 и Йордан *1940.
1.1.1.1.3  Петко Игн. Чонев [*Самоводене, 17 юни 1912 + 25 дек. 1930], почива от туберкулоза.
1.1.1.1.4  Борис Игн. Чонев [*Самоводене, 8 юли 1915 + 4 ян. 1994], учи в ? /прогимназия/, работи в БДЖ = Малинка Маринова Нейкова [*с. Поликраище, 1920 + 1981]. Брак от 9 май 1937.
1.1.1.1.4. 1 Симеон Б. Чонев [*Самоводене, 17 авг. 1937 +15 февр. 1996], работи в родното си място /хлебар/ и Търново /ВВНУ /снабдител/ = Тодорка Петрова Христова [*1943], учи в Търново /средно/, работи в текстилна фабрика - Търново.
1.1.1.1.4. 1.1 Пламен С. Чонев [*18 юни 1963 +11 апр. 2001], учи в Сухиндол /средно/, стругар в Търново = Елка Димитрова Тренева [*Сухиндол, 1962].
1.1.1.1.4. 1.1.1 Симеон Пл. Чонев [*1984]
1.1.1.1.4. 1.2 Юлиана С. Чонева  [*1971], завършва  икономически техникум = Петьо Илиев Пеев [*Търново, 1970], учи в Търново /средно/. Имат 2 сина - Ивелин *1996 и Петър *1999.
1.1.1.1.4. 1.3 Мая С. Чонева  [*Самоводене, 1973], завършва  2 техникума - машиностроене и  шивашки = Марин Тодоров Димитров. Имат 2 сина - Пламен *1994 и Божидар *1996.

1.1.1.1.4.2  Георги Б. Чонев [*Самоводене, 11 септ. 1943 +16 апр. 1988], старшина в жп полк в Г. Оряховица = Петкана Атанасова Димитрова [*с. Бутово-Павликенско, 1949], работи в текстилна фабрика в Търново и Самоводене /тъкачно предприятие/.
а) Борис Г. Чонев [*Самоведене, 1969 +19 юли 2008], учи в Търново /радиотехникум, работи в Самоводене /полиетиленови изделия/. Загива в автокатастрофа.
б) Милкана Г. Чонева [*Самоводене, 1975] = Данаил Цеков Михайлов [*с.Долни Вадим - Оряховско, 1965]. Брак от 10 февр. 1991. Имат дъщеря Антония *1993.

1.1.2 Мария Т. Чонева [*Самоводене, 20 авг. 1866 +3 апр. 1942] = Минчо Ангелов Куцаров [*Самоводене], участва в Първата световна война, където е ранен и инвалидизиран. Имат 3 деца - Мария [*1890+1959], Тодора [*1897+1970] и Стефан [*1901+1979].

1.1.3 Кръстю Т. Чонев [*Самоводене, 18 май 1881 + 10 септ. 1938], земеделец и търговец = Пена Георгиева Гецова [*Самоводене, 1878 + 1944].
1.1.3.1. Тодор Кр. Чонев [*Самоводене, 13 ноем. 1897 +30 ян. 1972], земеделец, търговец, градинар в Турция 1923 = Ι. Мария Иванова  Попмаринова [*Самоводене, 1901 +1939]. Брак от 1920; ΙΙ. Роза Костадинова ПАТРИКОВА; ΙΙΙ. Милана Тодорова Кушева [*Поликраише, 1912 +2007]. Брак от 1946.
1.1.3.1.1 Кръстю Т. Чонев [*Самоводене, 4 ян. 1924 +13 апр. 2001], завършва жп институт, работи в БДЖ - гарите Кричим и Трапезица /от 1 брак/ = Димитрина Димитрова ЦВЯТКОВА [*Самоводене, 1926]
1.1.3.1.1.1 Красимир Кр. Чонев
1.1.3.1.2 Веселин Т. Чонева [*Самоводене, 13 апр. 1946], механик в Дряново /от 3 брак/ = Илка Йовчева Тетрадева [*с.Беляковец - Търновско, 1950].
а) Милена В. Чонева [*Самоводене, 1979] =  Красимир Обретенов. Имат син Кристофор.
б) Трифон В. Чонев, умира като бебе.
в) Тодора В. Чонева, умира като бебе.
г) Атанас В. Чонев, умира като бебе.

1.1.3.2. Лозана Кр. Чонева [*Самоводене, 4 юли 1904] =  Ι. Матей Митев Данев [*с.Беляковец-Търновско, 1900 +1936], загива от мълния. Имат 2 деца - Тодор [*1926 +1993], доктор и Надежда *1931, счетоводителка; ΙΙ= Георги Иванов Попов. Имат дъщеря Олимпия *1940.
1.1.3.3. Георги Кр. Чонев [*Самоводене, 17 апр. 1907 + 12 ноем. 2000], учи в Г.Оряховица /средно педагогическо/, учител в Самоводене 1927-62 и директор от 1958. Читалищен деятел /касиер и председател/ = Пенка Иванова Григорова [*Самоводене, 1902 +1993], учителка. Брак от 2 ноем. 1930.
1.1.3.3.1 Младен Г. Чонев [*Самоводене, 27 юли 1932], учи в Самоводене /основно/, Русе /средно/; завършва радиоинженерство в София МЕИ. Работи върху проблеми на радиолокационна техника към МНО  и във Военнотехнически научноизследователски институт = Милка Иванова Йотова [*с.Селановци-Врачанско, 1932], доктор.
1.1.3.3.1.1 Георги Мл. Чонев [*София, 4 септ. 1962 +29 май 2008, гр. Азизия-Либия], инженер;  учи в София /СМГ/; завършва  строителство във ВИАС и приложна математика и информатика.
1.1.4  Пена Т. Чонева [*Самоводене, 1884], почива рано.


1.2 Еню Ив. Чонев [*Самоводене, ок.1843 +12 март 1901] = Мария Димитрова [*с.Никюп-Търновско, 1834 +1935]
1.2.1 Иван Ен. Чонев [*Самоводене, 7 май 1866 +8 ноем. 1938] = Куна Господинова Нанева [*Самоводене, 1866 +1954].

1.2.1 Иван Ив. Чонев  [*Самоводене, 21 окт. 1890 +1 февр. 1978] = Ι, Мария Ангелова [*Самоводене, 1891+1931]. Брак от 25 ян. 1909. Имат 4 деца; ΙΙ. Елена Димитрова Ялъмова [*Поликраище, 1904+1948] Брак от 1931. Имат една дъщеря; ΙΙΙ. Тота Танкова Стоева [*с.Нацовци, 1889]. Брак от 1950 до 1957;  ΙΙΙ. Цветана  Иванова Кунчева [*1893]. Брак от 1957 до 1971.
1.2.1.1 Невяна Ив. Чонева [*Самоводене, 23 ян. 1911] = Недю Ив. Хаджитодоров [*с. Темниско дн. Първомайци]. Имат син Иван [*1933 +1996] и Димитър [*1934+1989].
1.2.1.2 Георги Ив. Чонев [*Самоводене, 8 юни 1918 +18 дек. 2002] = Кръстина Николова Гьондрева [*Самоводене, 1920 +1995].
 1.2.1.2.1 Елена Г. Чонева [*Самоводене, 29 апр. 1940] = Иван Костадинов Дупалов [*Самоводене, 1933]. Имат една дъщеря Маргарита *1958.
 1.2.1.2.2 Иван Γ. Чонев  [*Самоводене, 23 юни 1942] = Марийка Стефанова Гаджалова [*Самоводене, 1945]. Брак от 1968.
а) Кристина Ив. Чонева [*Самоводене, 1969], юристконсулт = Димитър Димитров. Имат 2 дъщери - Йоана *1990 и Натали *1999.
б) Габриела  Ив. Чонева [*Търново, 1972], фелдшер = Даниел Христов Димитров [*Търново, 1974]. Имат една дъщеря Христиана *1994.
1.2.1.3 Кина Ив. Чонева [*Самоводене, 28 окт. 1922] = Никола Маринов Караенев [*Самоводене, 1915]. Имат 2 дъщери -Милка *1942 и Зорка *1946.
1.2.1.4 Куна Ив. Чонева [*Самоводене, 9 ян. 1926 +14 март 2000] = Кръстю Георгиев Ганчев [*Поликраище, 1923 +2003]. Имат 2 деца - Величка *1944 и Георги *1946.
1.2.1.5 Йордана Ив. Чонева [*Самоводене, 31 окт. 1932 +1 февр. 1978] =  Димитър Илиев Цветков [*с. Голямо Ново, 1927+1994]. Имат 2 деца - Елка *1955 и Иван *1963.

1.2.2 Дена Ив. Чонева [*Самоводене, 18 май 1894 +19 юни 1956] = Георги Иванов
Гаджалов [*Самоводене, 1894 +1976]. Брак от 9 февр. 1919. Имат 3 деца - Иван [*1920+1959], Стефана *1923 и Димитър *1925.

1.2.3 Михаил Ив. Чонев [*Самоводене, 1895] = Маринка Петрова Дакова [*Самоводене, 1899 +1972]

1.2.3.1 Владимир М. Чонев [*Самоводене, 17 авг. 1920 +13 ноем. 2002] = Йордана Иванова Алъркова [*Самоводене +2005]. Брак от 24 дек. 1923
1.2..3.1.1 Михаил Вл. Чонев [*Самоводене, 7 февр. 1947], машинист в БДЖ =¨Мария Пенчева Димитрова [*с.Алеково-Търновско, 1950]. Брак от 7 май 1972.
1.2.3.1.1.1 Деянка М. Чонева [*Самоводене, 1973] = Иван Стефанов Стоянов [*с.Иванча-Търновско; 1963]. Имат една дъщеря Виктория *1992.
1.2.3.1.1.2 Владимир М. Чонев [*1974]

1.2.3.1.2  Маргарита Вл. Чонева [*Търново, 1956], завършва полувисше /медицинско/ = Димитър Недев Камбушев [*Г.Оряховица, 1954], инженер. Имат 2 сина - Найден *1980, математик и Димитър *1984, физик.

1.2.3.2 Петър М. Чонев [*Самоводене, 21 май 1928 +7 февр. 1985] = Йорданка Костадинова Ананиева [* с.Хотница - Търновско, 1934].
1.2.3.2.1 Красимир П. Чонев [*Ресен - Търновско, 1953], шофьор в Самоводене и Ню Йорк = Янка Йорданова Димчева [*Ресен, 1957], счетоводителка.
а)  Даниела Кр. Чонева [*Ресен, 1977] = Борис Николов Колбанов [*Ресен, 1959]. Имигрират в САЩ. Имат  2 деца - Никол ж. *1997 и Кристиян [*Ню Йорк, 2003].
б) Мариета Кр. Чонева [*Ресен, 1983], работи в САЩ.
1.2.3.2.2 Мариян П. Чонев [*Ресен, 1957], рехабилитатор = Галя Петкова [*Русе, 1961], Имигрират в САЩ.
1.2.3.2.2.1 Теодоси ¨М. Чонев [*Русе, 1983], завършва маркетинг в САЩ, работи в Ню Йорк.
1.2.3.2.2.2 Виктория М. Чонева [*Русе, 1985], завършва полицейска школа в Ню Йорк.

1.2.3.3 Костадин М. Чонев [+ рано]

1.2.4 Тодора  Ив. Чонева [*Самоводене, 12 февр. 1901 +5 юли 1986] = Христо Христов ПАТРИКОВ [*Самоводене, 1900 +1938]. Брак от 17 февр. 1924. Имат един син - Петко [*1925 +2003], бръснар.

1.2.5 Кирил  Ив. Чонев [*Самоводене, 6 апр. 1904 +27 апр. 1968], зидар и коларо-железар = Атанаса Иванова Филкова [+1953]. Брак от 23 ноем. 1924.
1.2.5.1 Никола К. Чонев [*Самоводене, 22 авг. 1926], стоковед = Мария Стефанова Тананеева [*Самоводене, 1930].
1.2.5.1.1 Александър Н. Чонев [*Самоводене, 1 юни 1948], завършва ШЗО в Плевен = ?
а) Марина  Ал. Чонева [*Търново, 1981], завършва филология в Великотърновския унивеститет. Работи в Брюксел /служителка на МВнР/.
1.2.5.2 Мария К. Чонева [*Самоводене, 3 дек. 1929] = Атанас Ангелов Вачев [*Самоводене, 1926 +1985]. Брак от 22 февр. 1946. Имат един син Ангел *1947, професор.

1.1.2.2 Марин Ен. Чонев [*Самоводене, 16 март 1869 +5 юни 1956] = Куна Петкова Генчева Гайдаргенова [*с.Беляковец, 1869 +1937]. Имат 7 деца -
1.1.2.2.1 Христо М. Чонев [*12 апр. 1895 +5 февр. 1962] = Пепа Иванова Диксосова [*Самоводене, 1901 +1979]. Брак от 23 февр. 1919.
а) Йордан Хр. Чонев [+ рано]
б) Елена Хр. Чонева [*Самоводене, 28 юли 1922 + 18 май 2011] = Аспарух Тодоров Зеленков [*1917 +2011], фронтовак. Имат един син Тодор *1943.

1.2.2 2 Мария М. Чонева [*Самоводене, 29 юни 1896 +24 дек. 1967] = Димитър Тодоров Попйорданов. Брак от 27 окт. 1918 до 1926. Без деца.

1.2.2.3 Кръстю М. Чонев [*Самоводене, 13  юли 1899 +1972], учител в с.Пелевун - Хасковско, Варна и с. Ботево - Варненско  = Мария Димитрова Пенкова [*с. Мигризово - Карловско, 1908 +1989]. От 1933 живеят във Варна.
1.2.2.3.1 Марин  Кр. Чонев [*с.Пелевун - Хасковско, 21 окт. 1932 +26 авг. 2012, Варна]  професор от 1985 и диригент; учи в с. Ботево -Варненско /начално/, Варна /основно и средно/; завършва Музикална академия в София 1950-56. Преподавател по хорово дирижиране във Варна, Пловдив и Шумен = Красимира Желязкова Малджиева [*с. Мокрени  - Костурско, 1935], архитект.
1.2.2.3.1.1 Лиляна М. Чонева [*Варна, 1962], архитект; учи във Варна /френска гимназия/, завършва архитектура в София = Здравко Гайдаров [*1965], музикант. Брак от 1992. Имат 2 деца - Йоан *1992 и Мира *1994.
1.2.2.3.1.2 Аглика М. Чонева [*Варна, 1964], учи в Пловдив; завършва приложна графика в Художествената академия - София = Борис Стоилов [*Пловдив, 1962], график. Имат 2 сина - Явор *1984, икономист и Ясен *1989.
1.2.2.3.1.3 Калин М. Чонев [*Варна, 1971], учи във Варна /музикално училище/; завършва пиано и хорово дирижиране в Музикалната академия - София, магистратура в Колумбия - САЩ = Шарон Паз [*Израел, 1971], правист. Брак от 29 ян. 2000.
1.2.2.3.1.3.1 Елиав К. Чонев [*САЩ, 2004]

1.2.2.3.2 Димитър Кр. Чонев [*Варна, 1936], минен инженер, завършва МГИ-София = Пенка ? [*1940].
1.2.2.3.2.1 Красимир Д. Чонев [*1960], работи в БМФлот  = Венета ? [*1964].
1.2.2.3.2.1.1 Венцислав Кр. Чонев [*1998]
1.2.2.3.2.1.2 Радостин Кр. Чонев [*1998]

Милена С. Чонева [*1965] = Стефан ?. Имат една дъщеря - Десислава *1985.

1.1.2.4 Илия М. Чонев + рано
1.1.2.5 Невяна М. Чонева [*Самоводене, 29 февр. 1904 + 12 юни 1970] = Стефан Георгиев Главанов [*Самоводене, 1903 +1958], градинар във Виена и Братислава. Имат една дъщеря Верка *1926.
1.1.2.6 Иван М. Чонев [*Самоводене, 9 юли 1908 +24 септ. 1997] = Стефана Георгиева Григорова [*Самоводене, 1912]. Брак от 10 февр. 1929
1.1.2.6.1 Йордан Ив. Чонев [*Самоводене, 14 ян. 1930], сержант в Г.Оряховица = Гинка Петрова Ганчева [*Самоводене, 1933]. Брак от 8 ян. 1950.
1.1.2.6.1.1 Кръстю Й. Чонев [*Самоводене, 1956], технически ръководител в БДЖ = Соня Йорданова Йорданова [*Полски Тръмбеш, 1962].
1.1.2.6.1.1.1 Юри Кр. Чонев [*Г.Оряховица, 1985].

1.1.2.6.1.2 Росица Й. Чонева [*Самоводене, 1951], учителка;  завършва педагогика във ВТУ "Кирил и Методий"  = Калчо Дамянов Калчев [*Търново, 1947], офицер в армията. Имат една дъщеря Детелина *1971.

1.1.2.6.2 Георги Ив. Чонев [*Самоводене, 12 май 1936] , старшина в армията /Г.Оряховица/ и стругар = Юлия Стефанова Велчева [*1942 +2012]. Брак от 4 май 1958.
1.1.2.6.2.1 Иван Г. Чонев [*Самоводене, 1960], учи в Г.Оряховица /радиотехникум/ = ?
1.1.2.6.2.1.1 Юлия Ив. Чонева [*Г.Оряховица, 1985], учи в Г.Оряховица /механотехникум/ = Стефан Петров Даскалов [*Търново, 1977], елтехник. Имат една дъщеря Пламена *2004.
1.1.2.6.2.1.2 Георги Ив. Чонев [*Г.Оряховица, 1988]
1.1.2.6.2.2 Стефан Г. Чонев [*Самоводене, 1965], учи в Г.Оряховица /механотехникум/;  социален работник = Светла Димитрова.
а/ Даря Ст. Чонева [*Г.Оряховица, 1996].

1.1.2.7. Дафинка М. Чонева [*Самоводене, 20 май 1910 + 13 юни 1977] = Петър Стоянов Тенджерков [*Самоводене, 1903 +1981]. Брак от 10 дек. 1927. Имат 2 дъщери - Пенка [*1929 +2011] и Стефана *1936.

1.2.3 Куна Ен. Чонева   [*Самоводене, 6 ноем. 1871 +9 апр. 1943] = Никола Митев Кабаиванов [*Самоводене, ок.1871/74 +1959]. Имат 8 деца - Димитър [*1893 +1983], Христо, Веселина [*1902 +1995], Атанаса [*1905 +1974], Петър [*1900 ? +1988], Георги [*1903 +1983], Васил [*1906 +1989] и Кина [*1911 +2002].

1.2.4 Христо Ен. Чонев [*Самоводене, 7 окт. 1883 +24 юли 1957] = Куна Петкова Кахъркова [*ок.1884/85 +1940].
1.2.4.1 Никула Хр. Чонева [+ рано]

1.2.4.2 Марин Хр. Чонев [*Самоводене, 6 окт. 1908 +8 дек. 2000], коларо-железар и бояджия = Веселина Иванова Диксокова [*6 авг. 1908 +1985]. Брак от 9 март 1926.
1.2.4.2.1  Христина М. Чонева [*Самоводене, 6 ян. 1930] = Петър Иванов Иринков [*Самоводене, 1928]. Имат една дъщеря Сийка *1948.
1.2.4.2.2 Марин М. Чонев [*Самоводене, 19 авг. 1933], механик = Милка Стефанова Димова [*Самоводене, 1939].
а/ Виолета М. Чонева [*Самоводене, 8 апр. 1962], завършва икономика в Свищов, поетеса. Авторка на 3 стихосбирки.

1.2.4.3 Петко Хр. Чонев [*Самоводене, 28 септ. 1910 +29 март 1976] = Атанаса Иванова Петлянкова [*Самоводене, 1912 +1980]. Брак от 3 март 1929.
1.2.4.3.1 Куна П. Чонева [*Самоводене, 15 юни 1930 +23 май 1976], шивачка = Иван Христов Григоров [*Самоведене, 1927 +2007], бояджия. Имат една дъщеря Христинка *1950.
1.2.4.3.2 Георги П. Чонев [*Самоводене, 30 март 1934 +5 юни 1976], с прозв. Гецата; стругар = Никулина Костадинова Цидинова [*Самоводене, 1937]. Брак от 31 ян. 1958.
а/  Атанаса Г. Чонева [*Самоводене, 17 ян. 1959], магазинерка в Търново = Ананас Стефанов Филков [*Самоводене, 1949]. Имат 2 сина - Стефан *1976 и Георги *1978.

1.2.4.4 Веселина Хр. Чонева [*Самоводене, 20 апр. 1905 +10 юли 1955] = Кирил Парашкевов Цуцуманов [*Самоводене, 1906]. От 1943 в Габрово. Имат 2 деца - Атанас *1927, майор и Мария *1930.

1.2.4.5 Григор Хр. Чонев [*Самоводене, 2 март 1917 +13 акт. 1975], управител на ресторант в Г.Оряховица = Иванка Георгиева Кръстева Конджарова [*с. Сергювец, дн. към гр. Първомайци, 1922 +2004].
1.2.4.5.1 Георги Гр. ЧонОв  [*Г.Оряховица, 24 апр. 1941], завършва геодезия в София, служител към проектантска организация 1974-90 и частна фирма от 1990 = Гергана Димова Тодоранова [*Г.Оряховица, 1941], управител на разсадник /овощен/ в Русе и  служба "Земеделие". Брак от 3 февр. 1964.
1.2.4.5.1.1 Диана Г. Чонова [*Русе, 27 авг. 1965], завършва икономика м Русе, и.д. директор на КСП "Популярна коорперация" - Русе = Павлин Димитров Пеев [*Айтос, 1961], икономист. Имат дъщеря Стефка *1988.
1.2.4.5.1.2 Ивелина Г. Чонова [*Русе, 13 апр. 1969], завършва икономика, гл. счетоводител = Красимир Михайлов Николов [*Бургас, 21 февр. 1964], икономист, счетоводител. Имат 2 дъщери - Михаела *1991 и Гергана *1996.
1.2.4.5.2  Стефан Гр. Чонев [*Г. Оряховица, 26 септ. 1944] строителен техник = Пенка Иванова Стоянова [*1949]. Брак от 23 февр. 1969.
1.2.4.5.2.1 Искра Ст. Чонева [*Русе, 10 май 1971], завършва ВМИ-Плевен = Николай Димитров Нинов [*Плевен, 1970], анестезиолог в София. Брак от 26 авг. 1995. Имат 2 дъщери - Десислава *1996 и София *2008.
1.2.4.5.2.2 Николай Ст. Чонев [*Русе, 10 окт. 1976], строителен техник = Анелия Илиева Иванова [*Русе, 1976], пом.-нотариус в Разград. Брак от 4 дек. 1999.
1.2.4.5.2.2.1 Преслав Н. Чонев [*Русе, 24 май 2000], учи в Русе.

1.3 Кочо Ив. Чонев [*Самоводене, ок.1831+ 15 окт. 1916], участва в "Бунтовете на Кочовете" 1877 = Ι. Пена Драганова /Пена Радева/; ΙΙ. Маринка.
1.3.1 Гергина /Гина / К. Чонева  [*Самоводене, ок.1856/57 + 3 апр. 1897,Самоводене] = Ангел Енев Тютюнков  [*Самоводене, 1847]. Брак от 1877. Имат 4 деца - Христо [*1878 +1917], капитан, убит на фронта; Петко [*1882 +1967]; Маринка [*1895] и Пена [*1896 +1932].

1.3.2 Кръстю К. Чонев [*Самоводене, ок.1864/67], бирник в родното си място и в с. Драгомирово - Русенско = Ι. Гина Пенева Попцвяткова [*Самоводене, ок.1866 +1921].  Имат 8 деца; ΙΙ. Тодора Тодорова Манова [*Свищов, 1891] . Брак от 1924.
1.3.2.1. Никола Кр. Чонев [*Самоводене, 19 ян. 1884 +10 март 1945], дърводелец, открива столарска работилница "Прогрес" / "Фердинанд цар български" и председател на занаятчийското сдружение. Произвежда бастуни, обзавеждане за мелници и. Работи и върху иконостасите на черква "Света Ирина" - Самоводене = Ι. Димитрина Георгиева Харизанова [*с. Сергювец, дн. с. Първомайци, 1883]. Брак от 9 февр. 1903. Имат 3 дъщери ; II. Мария Илиева [*Самоводене, 1896]. Брак от 8 авг. 1920. Имат 2 сина.
а/ Елисавета Н. Чонева [*Самоводене, 18 ноем. 1901 + 7 окт. 1985, гр. Кардоба - Аржентина] = Лазар Иванов Иков [*с.Драгомирово, 1901 + 1987, Кордоба], строител.  Като съмишленик на Септемврийското въстание 1923 е принуден да емигрира в Кордоба. Брак от  1921. Имат 3 деца:  Никола [*Дагомирово, 1928 +2002,София] - преподавател в Аржентина, Марко [*Кордоба, 1932 +2000] и Петка-Аврора [*Кордоба, 1936].
б/ Гина Н. Чонева [*10 авг. 1903 +28 юли 1922], неомъжена.
в/ Надежда Н. Чонева [*Самоводене, 27 септ. 1906 + 2 юли 1965], готвачка = Николай Димитров Кьорев [+1967]. Брак от 13 септ. 1925. Имат 4 дъщери - Атанаска [*1925 +1996], Стефана [*1928 +2006] - учителка, Милка [*1930] и Йорданка [*1933].

1.3.2.1.4. Илия Н. Чонев  [*Самоводене, 7 окт. 1921], завършва в Ловеч техникум по кожарство, легионер. Участва във Втората световна война = Параскева Маринова Кавлакова [*Дебелец, 1924]. Брак ат 18 дек. 1947.
1.3.2.1.4.1 Николай Ил. Чонев [*Пловдив, 1948] = ? Имат син Илия.
1.3.2.1.4.2 Красимира Ил. Чонева [*Пловдив, 1950] = ? Имат син Илия.
1.3.2.1.5. Кънчо Н. Чонев [*Самоводене, 7 ян. 1924 +1975], жп работник, бояджия и кожар = Стефана Цанева Кахъркова. Нямат деца.

1.3.2.2  Христо Кр. Чонев [*Самоводене, 13 май 1885 +24 дек. 1971] =  Калица Стоянова Марчева [*Самоводене, 1885 +1963]. Брак от 2 февр. 1904.
1.3.2.2 1. Петко Хр. Чонев [*Самоводене, 10 окт. 1904 +1956], градинар в Унгария = Ι. Невяна Петкова Кахъркова. Брак от 10 май 1925 до ?; ΙΙ. Аранка Гогева [*1908], унгарска гражданка. Имат 1 син; III. Каталин Папучек [*Будапеща - Унгария, 1902]; ΙV. Йорданка Бенева Стоянова [*с.Проваленица-Радомирско, 1910].
1.3.2.2 1.1 Кина П. Чонева [*Самоводене, 24 авг. 1924], от 1 брак = Димитър Тодоров Поппетров [*1919 +1981]. Брак от 3 март 1940. Имат син Тодор [*1942], шофьор.
1.3.2.2 1.2 Бейла-Тибор П. Чонев [Будапеща, 19 юли 1933]  = ?. Имат дъщеря Жужика.
1.3.2.2.2. Кръстю Хр. Чонев [*с. Самоводене, 5 окт. 1909 +9 апр. 1996], учи /прогимназия/, дърводелец. Председател на потребителска кооперация в Самоводене 1952-56 = Кина Иванова Попова [*с. Самоводене, 1912 + 1994]. Нямат деца.

1.3.2.3 Пеню Кр. Чонев [*Самаводене, ок. 1886/87 +14 ян. 1948, Казанлък] , имигрира в САЩ - 10 г. = Рада Кръстева Патрикова [*Самоводене, 1892 +1966, Казанлък]. Брак от 7 февр. 1910.
1.3.2.3.1 Борис П. Чонев [*Самоведене, 1911 +ноем. 1976, Сопот] = Тана Минчева Русчукова [*Сопот +1991]. Брак от 1937.
1.3.2.3.1.1 Рада Б. ЧонОва [*Сопот, 9 февр. 1939] = Георги Игнатов Григоров [*София]. Имат дъщеря Татяна *1956.
1.3.2.3.1.2 Васил Б. Чонев [*Сопот, 14 ян. 1944 + 13 апр. 1978] = Делка Вълкова Джонджова [*с. Каравелово - Карловско, 1940]. Брак от 1967.
1.3.2.3.1.2.1 Таня В. Чонева [*Карлово, 15 юли 1970], рехабилитаторка =  Димитър Димитров Мушевски [*Хисар, 1965], шофьор. Имат дъщеря Цветелина *1989.
1.3.2.3.2 Кина П. Чонева [*Самоводене, 29 ян. 1922 +10 ноев. 2008] = Христо Пенчев Христов [*Казанлък,  1915 +1985], председател на ЛРС-Казанлък. Имат 2 сина - Пенчо [*1947 +1987] - художник и Емил *1949, учител и писател.
1.3.2.3.1 Стефана П. Чонева [*с. Драгомирово - Свищовско,  6 дек. 1928] = Христо Станчев Киликчиев [*Казанлък, 1921]. Брак от 1947. Имат син Станчо *1949, инженер.

1.3.2.4  Михаил Кр. Чонев [*Самоводене, 1890] = Тодора Тодорова Филкова [*1897]. Брак от 7 февр. 1910. Нямат деца..
1.3.2.5 Маринка Кр. Чонева [*Самоводене, 29 ян. 1891 +30 ян. 1976] = Христо Иванов Атанасчинов [*Самоводене, 1890 +1968]. Брак от 11 ян. 1909. Имат една дъщеря - Кина [*1910 +1999].
1.3.2.6 Стефана Кр. Чонева [*Самоводене, 1894 +28 окт. 1918] = Иван Христов Каралеев [*Самоводене, 1887 +1952]. Имат 2 деца -  Надежда [*1912 +1986] и Георги [*1914 +1997].
1.3.2.7 Куна Кр. Чонева [*Самоводене, 13 май 1897] = Христо Георгиев Стойков [*с. Драгомирово]. Имат 3 сина: Христо *1923, Асен [*1926 +2010] и Михаил [*1929 +2010]. .

1.3.2.8 Йордан Кр. Чонев [*Самоводене, 5 ян. 1901 + ян. 1969, Аржентина], търговец на зърнени храни = Елисавета Николова Иринкова [*Самоводене, 1900 + юли 1976, Аржентита]
1.3.2.8.1 Кирил Й. Чонев [*Самоводене, 3 ян. 1920 +10 ноев. 2008], завършва икономика Свищов, през  Унгария 1945 имигрира в Аржентина /гр. Кардоба, Буенос Айрес/,  бизнесмен /кораби-драги, металорежещи машини, частна митница, зъболекарска клиника/ = Анхела-Венансия Кавадоро Каваланти Негра [*Аржентина].
1.3.2.8.1 Даниел К. Чонев [*Кардоба, март 1954], завършва икономика = Ана.
- Анабела
- Алекс
- Герман
1.3.2.8.2 Елисавета-Мария К. Чонева [*Кардоба, ок. 1956] = Ι.  Игнасио. Имат син Кристиян; ΙΙ. ? [*Германия], лекар; внук на фелдмаршал Ромел. Има близначки - Вероника и Ерика;  ΙΙΙ. ? [*Германия], лекар.
1.3.2.8.3 Кръсгю Й. Чонев [*Самоводене, 22 ноем. 1921 +26 окт. 1999], следва икономика в Свищов, оркестрант  /контрабас/ в Троян, председател на ЛРД-во в Троян = Донка Найденова Магунска [*Троян, 1922 1998], учителка по руски, машинопистка в  местния съд. Нямат деца.
1.3.2.8.4 Теодора Й Чонева [*Драгомирово-Свищовско, 29 ян. 1922 +3 дек. 2006], детска учителка в с. Раковец-Провадийско, радиооператорка в поща = Георги Стоянов Хаджигеоргиев [*с. Сушица +2004],.  началник на поща в Г. Оряховица и контрольор. Брак от 9 септ. 1944. Имат 2 сина - Стефан *1945, учител и Веселин *1956, учител.

2. Тодор Ц. Чонев [*Самоводене, 1803+29 юли 1896], свещеник; учи в метоха на монастира "Св. Троица". Родоначалник на рода Поптодоров = Пауна. Имат 2 сина - Митю /Димитър/ [*ок.1840+1930] и Къню /Кръстю/ [*ок.1850+1943] .

# Чонев, Младен Георгиев. Цони Чонев и неговите потомци. В.Търново, 2012, 149 с. и 46 родови схеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар