четвъртък, 21 ноември 2013 г.

ЛУКОВ / ХАМАМДЖИЕВ (Сопот)


Димо Кекеров
   ι1. Лука Д. Хамамджиев,  посещава Н. Рилски 15 авг. 1836 и 16 авг. 1837, а Н. Рилски му гостува  в Сопот на сватба в дома му 25 май 1837 /вероятно на някои от синовете му/, на 30 май 1837 обядват заедно.

1.1. Калистрат /Калист, Калистрати/ Луков  Кекеров / Хамамджиев [*Сопот, 1815 +1862], учител и книжовник. Учи в Сопот, Карлово при Райно Попович, в Габрово и Копривщица при Неофит Рилски. Учител в -  Габрово 20 ян. 1839 -14 окт. 1841, Самоков 1841-45, Сопот  апр. 1845 - май 1848 и 1861-62, Одрин 1848-53. Търговец от 1853. Сътрудничи на в. "Цариградски вестник" 1848. Превежда от гръцки "Царския саморучний хатишериф" 1841, спомощник  на "Христоития" 1837, "Аделаида" - 1857 и "Първа храна" 1860. Кореспондира с Неофит Рилски 1839 и даскал Аверкий Попович 1839. Подпомага лексикографското дело на Н. Рилски като  преписва неговия  речник в Габрово 1839 и  му посочва тълкуване  /араба, грухам, очеред /рус./, пико, салмея, салмувам, смин, фичора, чекиня/.

1.2. Христо Л. Хамамджиев [*Сопот], търговец; учи в Габрово 1842. Основава с братята си търговско дружество в Одрин "Братя Лука Хамамджиеви" 1849. Издава първото българско търговско ръководство 1856. Спомощник на "Аделаида" - 1857 и "Търговско ръководство" 1858. 

1.3. Димитър Л. Хамамджиев 
1.4. Никола Л. Хамамджиев 

2. Иван /Иванчо, Юван, Йованчо/ Д. Хамамджиев , с прозв. Сопотли, Сопотянина, Сопотненец, Сопотненски. Среща се често с Н. Рилски /27 апр., 6 авг., 18 окт., 30 окт. 1836 - занася му 2 оки кафе; 31 март, от 31 окт. до 3 дек. 1837 заедно с Калист  /; пътуват заедно до с. Шипка 16-17 окт. 1836, до Габрово 18 и окт. 1836.
Сродник - Константин Б. Хамамджиев - 1999, статия за Аверкий в сп. Исторически преглед.
# БВИ. С., 1988, с. 382; Н.Рил. С., 1926, с. 530, Вж и с. 533.

Няма коментари:

Публикуване на коментар