четвъртък, 6 юни 2013 г.

ПОПКОНСТАНТИНОВ (Елена)


п. Марко - свещеник
   Ι
Рк п. Константин п. Марков
   Ι
Никифор Попконстантинов п. Марков, с прозв. Мудрон [*Елена, 26 май 1824 + 27 дек. 1881, Търново], учител. Учи в Елена и Одеса /семинария/ 1842-45. Учителства в - Татар Пазарджик дн. Пазарджик 1845-50, Елена 1852-55 и 1859-75, Габрово 1855-59, Лясковец /Духовна семинария/ 1875-77. Член на търновския епархиален съвет 1875. Деец за църковна независимост. Депутат 1878. Член на Окръжния съд-Елена 1877-79, директор на Търновската девическа гимназия 1880-81. Преводач на - "Ръководсто към нравствената философия за новоначалните" 1847 и "Наш приятел" /от Н. Корф/ 1878. Автор на "Цветособрание църковнославянскаго язика" 1858.

1. Константин Никифоров Попконстантинов [*Габрово, 19 окт. 1856 +20 ян. 18911 гр. Мерано - Италия], учи в - Елена, гр. Николаев 1871-76, Военно артилерийско училище ?-1878, завършва  в Петербург - Русия / Военна артилерийска академия ?-1883. Преподавател във Военното училище в София 1883-86. министър на войната 1885-86. Съосновател на либералния в. "Търновска конституция" 1884-88.

2. Юрдан  Н. Попонстантинов

3. Марко Н. Попконстантинов
# БВИ. С., 1988,  538,

Няма коментари:

Публикуване на коментар