петък, 22 март 2013 г.

ПОПЦВЯТКОВ (с. Самоводене, Търновско)


Кръстю Николов Филков [*Самоводене, 1775/78]

1. Рк Поп Цвятко Кр. Филков [*Самоводене], свещеник; учи в търновските монастири "Св. Троица" и "Св. Преображение";  поп от 23 годишен в с. Поликраище, Куцина, Паскалевец, Самоводене; килиен учител, търговец и ханджия  = Гана [*с. Поликраище, Търновско]

1.1 Пено Попцвятков [*1798]
1.1.1 Ангел П. Попцвятков [*Самоводене,  +1887, Самоводене], търговец-концесионер, собственик на хан и фабрика за ракия = Ι. ? ΙΙ. ?
1.1.1.1 Пено /Пеню/  Анг. Попцвятков = Кръстина Пенчена Глушкова.
1.1.1.1.1 Ангел  П. Попцвятов [*Самоводене, 1859 +1887, Самоводене], учи в Самоводене при Парашкев Филков и монаха Пимен 1870-71, с. Темниско и Габрово /гимназия/ ?-1877, Г.Оряховица /едногодишен педагогически  курс/ ок. 1882. Учител в с. Беляковец, а след 1885 в Русе и Шумен 1894-95  до 1903 учителства. Участва в Сръбско-Българската война 1885. Награден с орден "За храброст" за боевете при Сливница и Пирот. Автор на  ръководството "Книжка за теоретичните занимания в пешеполевата артилерия" = Калица. Брак от 1883.
1.1.1.1.1.1 Петър Анг. Попцвятков [*1884+ дек. 1912, Ст.Загора], учи столарство в Русе  1901-04; социалист от ок. 1904. През балканската война е мобилизиран в  18 п. Търновски полк, ранен край  Бунар Хисар и умира от инфектиране = Севда [*с.Куцина]
1.1.1.1.1.1.1 Иванка  П. Попцвяткова [*ок.1910],  шивачка = Цоньо ?, юрист в жп Г.Оряховица и кмет на Габрово. Имат 2 деца -  Стефка, инженер и Борислав, инженер.
1.1.1.1.1.1.2 Любен [*11 дек. 1911 +1995, с.Ясеново, Казанлъшко], учи  в Полски Тръмбеш и  София /строителен техникум/ = Работи като строителен техник из страната = Савка Иванова Дюлгерова [*Сливен, 8 дек. 1908 +1997, Сливен], касиер-счетоводителка, библиотекарка в Габрово. Брак от 1935.
- Петър [*Бургас, 1 юни 1936], учи в Габрово, Димитровград, Варна /Морското училище/ - прекъсва по болест, завършва Технически университет в София. Инженер в  Химкомбинат-Димитровград до пенсия. Неженен.
- Севдалина  [*Габрово,  1942], инженер-химик; учи в Габрово /основно/ и   Димитровград /техникум по химия/, завършва  химия в СУ. Работи в Димитровград /комбинат за полиестери/ и Казанлък /производство на розово масло/ - 40 г. Сътрудничи на местни вестници = Димитър Михайлов. Разведени. Имат  2 деца - Любомир 1962 и Милена 1972.
1.1.1.1.1.2 Кръстина Анг. Попцвяткова [*1885 +1962, Самоводене] = Христо Костадинов Димов [+ САЩ ], метростроител в гр. Миниаполис, щат Минесота. Имат син Костадин [*1913 +1996].
1.1.1.1.1.3 Върбан Анг. Попцвятков [*Самоводене, 16 септ. 1887 + ок. 1974, София], правист, журналист и дипломат; учи в Търново /гимназия/, Шумен /педагогическо училище/, следва право във Виена и завършва в СУ ?-1912 - Австрия Член на БРСДП т.с. от 1907, участва в Балканската 1912 и Първата Световна война 1915-18. Сътрудничи на в. "Работнически вестник" 1911-?,  сп. "Ново време" ?-1914, в. "Ехо".  Редактор на "Русенски общински вестник" и в. "Новини". Автор на "Стопанската криза в България 1929 год.", "Стопанската разруха на България" 1947, "Турция" 1954 и "Живот за Партията" 1972 = Мария /Марийка/ Иванова Крушева.
- Ана В. Попцвяткова [*с. Стрелец-Търновско, 25 юли 1922], чл.-кор. от 1984,  професор - физиолог 1970. Учи в София /средно/ ?-1941, завършва медицина 1941-47, аспирантка в Ленинград - СССР 1952-55, специализира в ГДР 1960 и САЩ 1967-68. Директор на Института за мозъка = Николай Тодоров Тодоров [*Варна, 21 юли 1921], академик от 1979 и дипломат; завършва медицина ?- ?-1947 и история в СУ. Директор на Института по балканистика 1969-72. Имат 3 деца - Мария *1949, Елка *1956 и Върбан *1958.

1.1.1.1.2 Стефан П. Попцвятков [*Самоводене, 1875 +1953], учи в Шумен /педагогическо училище/ 1897-98 и Силистра /курс/ ок. 1908, учител в Самоводене 1898-?  и директор 1910-27. Читалищен деятел /председател 1904-34/. Участва във войните - Балканската 1912, Междусъюзническата 1913 и  Първата световна  = Атанаса Ангелова Кахъркова [*1878+1953].  Брак ок. 1900.
1.1.1.1.2.1 Димитър [*Самоводене, 1901 +1975], учи в Самоводене /основно/, Свищов /търговска гимназия/ = Мария Христова Маслянкова [*8 фев. 1902 +1970]. Брак от 1919.
а) Атанаска [*19 ном. 1920 + май 1977, Самоводене], детска учителка = Павел Димков Петров [*с. Мустафино-Щипско, 1915], жп  служител /гара Поликраище, гара Дебелец ?-1948, Г.Оряховица от 1948 /. Брак от 1940. Имат  2 деца - Димчо *1941 и Марийка *1948.
б) Лозанка [*Самоводене, 24 май 1924], шивачка и счетоводителка = Александър Александров Пъневски [*с.Ресен-Търновско, 1915 +1996], жп служител. Имат 2 деца - Димитър *1946  и Мариана *1953.

1.1.1.1.2.2 Костадин [*Самоводене, 10 авг. 1902 +1977], учи в  Самоводене /основно/, Свищов /търговска гимназия/, касиер-счетоводител и директор 1929-48  на  Популярна банка - клон Самоводене = Маринка  Димитрова Мицова [*Самоводене, 1903 +1959], шивачка. Брак от 1925.
а) Юлия К. Попцвяткова [*Самоводене, 30 авг. 1927], учи в Самоводене /основно/. Търново /гимназия/ ?-1946; завършва в Шумен /Педагогически институт/.  Учителства в с. Бачево, Разложко,  с. Ресен и с. Самоводене - Търновско, в София /42 ОУ - 2г., 22 ЕСПУ 1955-79 и Френската гимназия ?-1982/. Авторка на "Попцвятковият род от с. Самоводене..." 2000  = Стойчо Петров Георгиев [*с.Ласкарево - Санданско, 1926], офицер в БНА /Първа танкова бригада/ и преподавател в Държавния библиотекарски институт и Художествената академия /гражданска отбрана/. Брак от 1953. Имат 2 дъщери - Искра *1954 и Екатерина *1963.
б) Любка  К. Попцвяткова  [*Самоводене, 8 апр. 1931], учи в Самоводене /основно/, Търново /гимназия/ ?-1949; завършва полувисше за прогимназиален учител, география в СУ и АОНСУ. Учителка в Самоводене 1951-52, София 1952 /22 ЕСПУ/, училищен инспектор и  администратор в областта на културата = Любомир /Любчо/ Димитров Ганов [*Враца, 1930], спортен деятел. Брак от 1954. Имат дъщеря Мая *1956, кинокритик.
1.1.1.1.2.3 Йорданка [*1904 +1959], учи в  Самоводене /основно/ и Търново /стопанско училище/ = Христо Пъшев Сидеров [*Самоводене, 1905 +1945], секретар-бирник. Брак от ок.1923.  Имат 2 сина - Кирил *1927  и Здравко *1931.
1.1.1.1.2.4 Кирил [*1908 +1938], учи в София /техникум/, завършва хидроинженерство във Виена - Австрия = Люба
1.1.1.1.2.5 Любен [*1912 +1927], учи в Търново /гимназия/.
1.1.1.1.2.6 Веселин [*1915/6 +1936], учи в Търново /гимназия/.
1.1.1.1.3 Мария П. Попцвятов
1.1.1.1.4 Ангелина П. Попцвятов
1.1.1.1.5 Иванка П. Попцвятов
1.1.1.1.6 Анастасия П. Попцвятов

1.1.1.2 Мария Анг. Попцвяткова = Петко Христов Диксоков, хаджия.
1.1.1.3  Христо, доведен
1.1.1.3 Григор Анг. Попцвятков, от 2 брак = Мария
1.1.1.5 Сава Анг. Попцвяткова, от 2 брак = Петко Христов Кахъров [*Самоводене]
1.1.1.6 Илия Анг. Попцвятков

1.1.2 Иван П. Попцвятков
1.1.2.1 Димитър /Митю/ Ив. Попцвятков . ? Иванова Данкова [*Самводене]
1.1.2.2 Митър Ив. Попцвятков = Ι. [*с.Мицовци + рано]; ΙΙ. [*Лясковец].
1.1.2.3 Атанаса Ив. Попцвяткова
1.1.2.4 Гина Ив. Попцвяткова

1.1.3 Димитър П. Попцвятков
1.1.3.1 Кръстю Д. Попцвятков = Катинка Кръстева  [*Търново], учителка в Самоводене 1882-86.
-  син ? Кр. Попцвятков [+ млад]
- син ? Кр. Попцвятков  [+], самоубива се по политически причини.
- Христо Кр. Попцвятков, плетач на детско облекла. Изселва се в с. Тръмбеш
1.1.3.2 Пена Д. Попцвяткова = ? [*с.Поликраище]
1.1.3.3 Мита Д. Попцвяткова = ? [*с.Крушето]

1.2 Кръстю Попцвятков [*1801], учител в с. Самоводене и Търново /в Асеновата махала/ - 1824-27 = Калица Йосюва Момчилова [*Елена]

1.2.1 Христо Кр. Попцвятков [*ок. 1820/25] = Рада Костадинова Шишкова
1.2.1.1.Кръстю Хр. Попцвятков, хаджия. Рк на род Хаджикръстеви = Калица Йоргова Йонова. Имат 6 деца -  Христо, Петко, Георги, Ангелина, Тодора, Рада /Рахила/ [+1943] - учителка и монахиня.
1.2.1 2 Ангел Хр. Попцвятков [+ млад]
1.2.1.3 Костадин Хр. Попцвятков [+ млад]
1.2..1.4 Калица Хр. Попцвяткова, с духовно име  Евпраксия - след смъртта на съпруга си   = ? [+ млад]
1.2.1.5 Пена Хр. Попцвяткова = Григор Марков Кривощиев.
1.2.1.6 Велика Хр. Попцвяткова [+ мома]
1.2.1.7 Иванка Хр. Попцвяткова = Григор Танасчин.
1.2.1.8 Ангел Хр. Попцвятков - Рк на род Ханджиеви = Николина Христова Станева. Имат 4 деца - Георги, Никола, Христо и Йорданка.
1.2.1.9 Кираца  /Кера/ Хр. Попцвяткова [+ Нова Загора], умира в деня на откриването на паметник на сина й Христо = Коста Донев Бараджиев [*с. Керека], фелдшер. Имат 3 сина - Стефан и Христо [+1913, Кукуш] - убит на фронта, Иван [+1916] - убит на фронта.

1.2.2 Тодора Кр. Попцвяткова
1.2.3 Кираца /Кера/  Кр. Попцвяткова

1.2.4 Ангел Кр. Попцвятков [*Самоводене + на 44 г.] = Пена Попмаринова [+ 3 г. след съпруга си], сестра на Георги - кмет.
1.2.4.1 Кръстю Анг. Попцвятков = Велика Пангелова.
1.2.4.1.1 Ангел Кр. Попцвятков [+  млад]
1.2.4.1.2 Михаил Кр. Попцвятков [+ млад]
1.2.4.1.3 Атанаса Кр. Попцвятков = Петър Шишков.- Имат 2 деца - Кръстю и Юлия, акушерка.
1.2.4.2 Христо Анг. Попцвятков, 9-годишен е, когато умира баща му,, а на 12 г умира майка му. Брак на 16 г. Кмет на Самоводене 1893-94, окръжен съветник 1908, околийски управител. Редактира  в. "Черноморски глас" ?-1942 = Ирина х.поп Недялкова. Преселват се 1910  в Анхиало, дн. Поморие.
а/, б/, в/ 3 дъщери [+ рано]
г/ Стефанка, завършва зъболекарство във Варшава = Йовко Нановски, лесовъд. Имат дъщеря Ира.
д/ Иванка, завършва медицина във Варшава = Мечислав Чешелски [*Полща], авиоконструктор.
е/ Магдлина, завършва зъболекарство във Варшава и Германия =  Аврам Инанчев, данъчен началник. Брак от 1943.
1.2.4.3 Петко Анг. Попцвятков, учи лозарство в Лом, завършва винарство във Франция. Преселва се в Поморие след Втората Световна война. Касиер на винкооп "Димят" и секретар на лозарското дружество в Поморие = Недялка Ганева [*Борисовград], акушерка.
- Любомир, следва медицина  = Марийка [*Айтос]. Брак от 1944.
- Цветан, учи гимназия.
1.2.4.4 Калица Анг. Попцвяткова [+ мома]
1.2.4.5 Василка Анг. Попцвяткова [+ мома]
1.2.4.6 Велика Анг. Попцвяткова [+ мома]
1.2.3.7 Атанас(к)а Анг. Попцвяткова = Ангел Тепавичаров, търговец, кмет на Самоводене 1927. Имат 4 деца - Борис, Димитър, Виктория, Здравка и Стефанка - "преродена".

1.2.5 Пена Кр. Попцвяткова
1.2.6 Гана Кр. Попцвяткова [+ мома]

2. Филип /Филко/  Кр. ФИЛКОВ 

3. Георти /Йорго/ Кр. Филков - Рк на род Кабаиванов

# Попцвятков, Ангел Пенев [*1863]. Произход на Попцвятковци. ок. 1900; Попцвятков Христо Ангелов. Родословие на Попцвятковци. Поморие, 1944; Попцвяткова-Георгиева, Юлия Костадинова. Попцвятковият род от с. Самоводене, община В.Търново.  С., 2000, 192 с. и род схеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар