петък, 24 май 2013 г.

ДЖУМАЛИЕВ (Русе)


Станчо Джумалиев
   Ι
1. Тодор Ст. Джумалиев {*Русе], учител;  учи в Русе, деец за църковно независимост /срещу гръцкия владика Синесий/. Учителстгва в - Русе, с. Попина - Русенско 1860-68, с. Алмалии, дн. в Румъния 1870-72 и с. Айдемир - Силистренско 1872. Сътрудничи на в. "Право" 1872. Член на читалище "Зора"-Русе . Журналист след 1878.

2. Йордан Ст. Джумалиев [*Русе], учител в Русе 1874-75. Член на читалище "Зора", заради дейността си  е арестуван и затворен в Цариград ?-1877, подпомага руското командване през РТВ 1877-78.

Сродник
- Г. Ст. Джумалиев - журналист  през 1958-60 г.

# БВИ. С., 1988, с. 190; Равалиев. Илия. Тодор Джумалиев - силистренският учител родолюбец.- в. 3В, 2013, бр. 21.

Няма коментари:

Публикуване на коментар